עברו על החוק והושעו מעבודה

המשרד להגנת הסביבה התלה את רישיונותיהם של מעבדת דיגום מוסמכת לאסבסט, ארבעה עוסקים מורשים ודוגם אחד לפרקי זמן של עד שישה חודשים.

כתב לוקאל 10/02/2019
המשרד ימשיך לפקח בצורה הדוקה אחר העוסקים באסבסט
צילום: תמר בר-און, המשרד להגנת הסביבה

המשרד ימשיך לפקח בצורה הדוקה אחר העוסקים באסבסט, ויוודא כי הם אינם מסכנים את הציבור בפעולותיהם * המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד 

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בהחלטות ועדת המשמעת לעוסקים באסבסט, הפועלת מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, הותלו רשיונות של מעבדת דיגום מוסמכת, של דוגם מוסמך ושל ארבעה עוסקים מורשים לאסבסט, אשר פעלו בחוסר מקצועיות וברשלנות וסיכנו בעבודתם את הציבור. 
 
המשרד להגנת הסביבה נותן רישיונות לעוסקים באסבסט לפי חוק, בכפוף לעמידה בחובות ובתנאים המפורטים ברישיונות ובחוק. בפעולות פיקוח בשטח שביצעו מפקחי המשרד ויחידות סביבתיות בתקופה האחרונה התגלו הפרות חמורות של החוק ותנאי הרישיון, שבגינן הוזמנו העוסקים לשימוע בפני הוועדה.

הוועדה שמעה את טיעוני העוסקים וקבעה כי פעלו בניגוד לתנאי רשיונם, בחוסר מקצועיות וברשלנות במסגרת עבודתם כעוסקים באסבסט.

1.רישיונה של מעבדת הדיגום "המבדקה הכימית" הותלה לחודשיים ורישיונו של הדוגם אלכסיי דובין הותלה לחצי שנה – בשל  ליקוי חמור הן מצד הדוגם והן מצד המעבדה בהצגת נתונים עובדתיים לגבי דיגום שבוצע ובליקוי חמור בבקרה על ביצוע הדגימות והעברת נתונים שאינם מהימנים.
2.רישיונו של דרור אהרון המועסק על-ידי הקבלן כדורי יוסי מבנים טרומיים הותלה לתקופה של 6 חודשים - בשל  השלכת לוחות אסבסט מן הגג והרחפת אבק לסביבה בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.
3.רישיונה של תמר עדקי, המועסקת על-ידי הקבלן יהושע יששכר, הותלה למשך חודש - בשל תלישה, שבירה וגרירת לוחות אסבסט בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.  
4.רישיונם של עוז ומאיר אזולאי מחברת מ.א.ע ביצוע ופרויקטים הותלה לתקופה של 5 חודשים - בשל השלכת לוחות אסבסט, ללא הרטבה ובניגוד לחוק ולתנאי ההיתר. 
5.רישיונו של יגאל אהרון מחברת אהרון יגאל הנדסת בניין בע"מ הותלה לתקופה של 5 חודשים - בשל ביצוע עבודה לא מקצועית ושבירת לוחות אסבסט בעת פירוקם ואי נקיטת אמצעים למניעת אכלוס המבנה וחשיפת הציבור לשברי אסבסט. 
 
צעדים משמעתיים שננקטים כלפי עוסקים מופיעים לטובת הציבור במרשם בעלי הרישיונות העוסקים המפורסם באתר המשרד: 
http://www.sviva.gov.il/SUBJECTSENV/ASBESTOS/AsbestosRemoving/Pages/AsbestosLicensedConstructors.aspx). המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה. 

בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא. המשרד מזכיר לציבור, כי כדי לצמצם את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הכרוכות בביצוע עבודת אסבסט, כל עבודה או טיפול במפגע אסבסט יתבצעו על-ידי בעל מקצוע, בעל רישיון בתוקף, המתמחה בסוג העבודה אותה יש לבצע. 
 
האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות. 

במקרים החשודים כעבודה בניגוד להוראות החוק יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה במספר *6911 – תיעוד באמצעות צילום יסייע למשרד לפעול בהליכי אכיפה במידת הצורך.

עוד ב
חשבנו שיעניין אותך גם...
מופע של שירי אריק אינשטיין
מועדון ליונס כפר סבא מארח מופע של שירי אריק אינשטיין
כתב אישום נגד תושב טירה שתכנן לבצע פיגוע דקירה בירושלים
נותנים יד לגמלאים
נותנים יד לגמלאים
מגנים על הבית משריפה
מגנים על הבית משריפה
הבניין הראשון באכלוס רמות השרון
פרויקט הפינוי בינוי ברמה"ש צובר תאוצה
הכשרה ייחודית לסייעות הגנים
הכשרה ייחודית לסייעות הגנים
"אפשר למנגל גם כשאתה טבעוני"
מפעל המים יציג חוות דעת משפטית