אשדוד

בדרך אל הקלפי

לקראת יום הבחירות- המדריך המלא למצביע: איך מצביעים? מה צריך לעשות כדי שהצבעה תהיה כשרה? ובאלו מקרים נפסלת הצבעה?

תמי מאור 30/10/2018
מצביעים נכון כדי שההצבעה תיספר (תמונה להמחשה צילום: באדיבות יהושע יוסף)

רגע לפני פתיחת הקלפיוץ וכדי שתוכלו להיות בטוחים שהצבעתם כמו שצריך והקולות שלכם יספרו "לוקאל" מביא לכם את ההנחיות להצבעה נכונה.

אופן ההצבעה

- הבוחר מזדהה אצל מזכיר הקלפי על ידי מסירת מסמך מזהה.

- הבוחר יקבל מיו"ר ועדת הקלפי מעטפות הצבעה חתומות כדין.

- הבוחר רשאי להיכנס לתא ההצבעה ולבצע את בחירתו באמצעות הכנסת הפתקים למעטפות - להצבעה עבור ראש רשות/ראש מועצה יש לבחור בפתק צהוב שיוכנס למעטפה צהובה להצבעה עבור מועצת הרשות יש לבחור בפתק לבן שיוכנס למעטפה לבנה. להצבעה עבור ועד מקומי (גוף בו ניתן לבחור בחלק מהמועצות אזוריות) יש לבחור בפתק תכלת שיוכנס למעטפה תכולה.

- הבוחר רשאי להשתמש גם בפתקים (צהובים, לבנים, תכולים) ריקים ועליהם לרשום בעט בצבע כחול ובכתב ידו את שם המועמד לראש המועצה (שם פרטי ושם משפחה) או אות/יות הרשימה עם הכינוי למועצת המועצה האזורית או לוועד המקומי.

- פתקים ריקים אלו מצויים בסוף מדף הפתקים.

- אין מחובתו של הבוחר להדביק את מעטפות ההצבעה ובלבד שפתקי ההצבעה, שהוכנסו למעטפות ההצבעה, לא יבלטו החוצה.

- אין להכניס אל תוך תיבת הקלפי פתק הצבעה ללא מעטפת הצבעה.

- מי שמחמת מום או מחלה אינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עמו מלווה שיעזור לו בפעולות ההצבעה. חל איסור כי המלווה יהיה מנהל או עובד בית אבות, או מוסד אחר שבו שוהה המצביע. מלווה לא ילווה ביום הבחירות יותר מ-2 בוחרים.

שימו לב! בוחר שאינו יודע את השפה העברית אינו רשאי להביא עמו מלווה להצבעה!

- הבוחר חוזר מתא הצבעה אל שולחן ועדת הקלפי, מראה לחברי ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה ועליו להכניס אותן אל תוך תיבת הקלפי. אין להכניס את פתקי ההצבעה אל תוך תיבת הקלפי ללא מעטפה. חובה על הבוחר להכניס לתוך תיבת הקלפי את כל מעטפות ההצבעה שקיבל, גם אם לפי רצונו לא עשה שימוש באחת או ביותר ממעטפות ההצבעה שנמסרו לו.

קולות כשרים

- על מנת שפתק ההצבעה ייחשב ככשר, עליו להימצא בתוך מעטפה כשרה.

- פתק הצבעה לבן מודפס, אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה לבנה וצורת פתק ההצבעה מתאימה לדוגמת פתק ההצבעה שאושר על-ידי מנהל הבחירות של המועצה ועליו אות/יות הרשימה, או אות/יות וכינוי בלבד.

- פתק הצבעה צהוב מודפס, אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה צהובה וצורת פתק ההצבעה מתאימה לדוגמת פתק ההצבעה שאושר על-ידי מנהל הבחירות של המועצה ועליו שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד לראש המועצה האזורית בלבד.

- פתק הצבעה תכלת מודפס, אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה תכלת וצורת פתק ההצבעה מתאימה לדוגמת פתק ההצבעה שאושר על-ידי מנהל הבחירות של המועצה ועליו אות/יות הרשימה, או אות/יות וכינוי בלבד.

- אם נמצאו בתוך מעטפת הצבעה לבנה אחת, שניים או שלושה פתקי הצבעה מודפסים לבנים כשרים זהים - ייחשב כקול כשר אחד בלבד.

- אם נמצאו בתוך מעטפת הצבעה צהובה אחת, שניים או שלושה פתקי הצבעה מודפסים צהובים כשרים זהים -ייחשב כקול כשר אחד בלבד.

- אם נמצאו בתוך מעטפת הצבעה תכלת אחת, שניים או שלושה פתקי הצבעה מודפסים בצבע תכלת כשרים זהים– ייחשב כקול כשר אחד בלבד.

- פתק הצבעה מודפס בצבע תכלת, לבן או צהוב עליו מודפסים שם המועמד או לחלופין אות/יות הרשימה או אות/יות וכינוי בעברית וערבית יחד.

- פתק הצבעה ריק בצבע תכלת, לבן או צהוב עליו רשומים בכתב יד שם המועמד או לחלופין אות/יות הרשימה או אות/יות וכינוי בעברית וערבית יחד או בערבית בלבד, בצורה המאפשרת לזהות את שם המועמד או הרשימה בוודאות.

 קולות פסולים

 

- פתק הצבעה מסומן בצורה העלולה לזהות את המצביע

- פתק הצבעה מודפס שאינו מתאים לדוגמא שאושרה

- ארבעה פתקי הצבעה זהים או יותר בתוך מעטפה אחת

- מעטפה הכוללת דבר כלשהו נוסף לפתק ההצבעה

- שני פתקי הצבעה שונים בתוך מעטפה אחת

- פתק הצבעה בכתב יד אשר הרשום בו אינו ברור דיו ואינו מאפשר זיהוי ודאי של שם המועמד או אות(יות) הרשימה

- פתק הצבעה לרשימה ללא סימון האות(יות) של הרשימה

- פתק הצבעה בכתב יד שנכתב בשפה שאיננה עברית או ערבית

- פתק הצבעה ריק

- מעטפה ריקה

- מעטפה המכילה פתק הצבעה בצבע שונה בצבעו מצבע המעטפה

- מעטפה הכוללת בתוכה פתקי הצבעה בצבעים שונים

- מעטפה שסומנה על גבי בצורה כלשהי

- פתק לבן או צהוב ללא כל סימון (פתק ריק)

 


עוד באשדוד
מיכאל פרוסמושקין 09/11/2019
מיכאל פרוסמושקין 28/10/2019
מיכאל פרוסמושקין 29/09/2019
חשבנו שיעניין אותך גם...
רהע הרצליה לרמי: בלי תשתיות – לא בונים
רה"ע הרצליה: בלי תשתיות לא בונים
סלון
את לא לבד
טיפול ביולדת חולת חצבת
טיפול ביולדת חולת חצבת
בדרך ללשכה (טור דעה)
בדרך ללשכת רה"ע
לא הוציא רישיון מעולם ונהג על משאית 32 טון
הרוג בתאונה בכניסה לניר בנים
בכמה נמכר פנטהאוז ברחובות?
התחדשתם בדירה חדשה? 4 עובדות שחשוב שתכירו