גולן גליל

אושר מתן קנסות לפוגעים בחופי הכינרת

באיגוד ערים כינרת ממברכים את מליאת הכנסת על אישור התיקון לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת - לאכיפה ומתן קנסות לעוברים על חוקי העזר של האיגוד

תמי מאור 27/11/2018
חוף חלוקים. קנסות לפוגעים בחופים (צילום: רשות הכינרת)

איגוד ערים כינרת מברך את מליאת הכנסת, שאישרה אמש (26.11) בתמיכה של 106 ח"כים, ללא התנגדויות, בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (תיקון מס' 3), התשע"ט-2018.

לאישור קדם דיון בשבוע שעבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשותו של ח"כ יואב קיש, אשר אישרה אף היא את נוסח התיקון לחוק.

החוק המוצע קובע, כי אדם העובר על הוראת חוק עזר שהתקין איגוד ערים כינרת, צפוי לקנס בשיעור הזהה לעבירה דומה שעבר אדם לפי פקודת העיריות (כיום- 3,600 שקלים חדשים) ובעבירה נמשכת, קנס נוסף בשיעור הקבוע באותו סעיף לעניין עבירה נמשכת (כיום- 160 שקלים חדשים), בעד כל יום שבו נמשכת העבירה ובכך להשיג אחידות בין שיעורי הקנסות שיוטלו על עבירות אלה.כמו כן, התיקון לחוק מוסיף לאיגוד ערים כינרת סמכויות בנושא מניעת מפגעי רעש ויאפשר להשלים את התקנת חוק העזר בנושא מניעת רעש בחופי האיגוד.

לדברי צביקה סלוצקי, מנכ"ל רשות הכינרת, האישור המבורך בכנסת, הינו הכרה בהכרח לשמירה על הכינרת כנכס ציבורי לאומי, בעל חשיבות עליונה וכי החוק יעניק לאיגוד אפשרות לפקח, לאכוף ולמנוע פגיעה בכינרת או בחופיה, בתחומי איכות הסביבה והרעש.

בדברי ההסבר לאישור החוק נכתב: "חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת"נחקק בשנת 2008, במטר 'להסדיר את הטיפול בחופי הכינרת בראייה כוללת ואחידה, בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכינרת ולהגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את הפגיעה בכינרת' וזאת על ידי ריכוז הסמכויות הנוגעות לניהול הפעילות בחופי הכינרת בידי גוף אחד, הוא איגוד ערים כינרתאשר הוקם מכוח החוק. ההפניה לשיעורי הקנסות הקבועים בהוראת העונשין שבפקודת העיריות לעניין עבירה על חוק עזר של עירייה, נועדה להבטיח אחידות בין שיעורי הקנסות שיחולו בשל עבירות על חוקי עזר שיתקין האיגוד לבין שיעורי הקנסות שיחולו בשל עבירות על חוקי עזר של עיריות".

יש לציין, כי בעונת הרחצה האחרונה הוכרזו 15 חופי איגוד ערים כינרת כ"חופים שקטים",

בהם אסורה השמעת מוזיקה, למען בטיחות הציבור. החלטה זו משכה בחזרה לכינרת משפחות רבות עם ילדים ושינתה את תרבות הנופש בכינרת.

עוד בגולן גליל
חשבנו שיעניין אותך גם...
יתושים נגועים בקדחת מערב הנילוס התגלו בערבה
יתושים נגועים בקדחת מערב הנילוס התגלו בערבה
מדברים אמנות
משלחת מנהיגים לטינים ביקרה ברופין
"דואט" – שתי תערוכות יחיד בבית האומנים כ"ס
הצהרונים בכפר סבא
המזון בצהרונים בכפר סבא יוגש במכלי נירוסטה ובמכלים המאושרים ע"י מכון התקנים
דר ענבל בכר כץ. עשיתי עבודה נפשית עמוקה
"אני לא מרגישה נכה"
תערוכת ''אגם''
תאונה קשה אירעה בכביש 6