הוד השרון

שינוי בחיוב הארנונה של שטחי קולונדות סמוך לעסקים

גזבר העירייה הוציא הבהרה ולפיה יופסקו החיובים הכלליים בגין השימוש בקולונדות על ידי בעלי עסקים וכל מקרה ייבחן לגופו

זאב שרגא 09/08/2018
שינוי בחיוב הארנונה של שטחי קולונדות סמוך לעסקים
שינוי בגביית הארנונה (תמונה להמחשה)

לפני כחצי שנה התרעמו בעלי העסקים בהוד"ש אודות חיובי ארנונה שקיבלו בעסק, בגין "קולונדות" סמוכות, שטחי מדרכה מקורה שלעתים כלל אינה מנוצלת על ידי העסק עצמו. נוכח הדברים ביקשו חברי המועצה ביוזמתה של המשנה לראש העירייה, עו"ד כנרת כהן, להעביר הצעת החלטה במועצה על שינוי החיובים והקלה על בעלי העסקים.

 על ההצעה חתמו כאמור המשנה לראש העירייה עו"ד כנרת כהן, סגני ראש העירייה יגאל שמעון וחיים שאבי וחברי המועצה עו"ד משה חנוכה, אופיר טואיל ואביאל אברמוביץ. על פי ההצעה, "לאחרונה החליטה העירייה להטיל חיובי ארנונה על השטח המקורה שיוצרת הקולונדה בחזיתם של חלק מבתי העסק בעיר. הקולנדה מהווה שטח פתוח, מעבר חופשי להולכי רגל ועד לאחרונה בתי העסק לא חויבו בגינן. לפיכך, מתבקשת מועצת העיר לקבל החלטה לבטל את הפרשנות המתירה לחייב את חלק מבתי העסק בעיר בגין קולונדות, ולבטל חיובים שהתקבלו בגין השטח המקורה שיוצרת הקולונדה."עוד ציינו חברי המועצה כי, "בבדיקה שביצענו מול רשויות אחרות עולה כי רשויות רבות אינן מחייבות ארנונה בגין קולונדות".
 

ישיבות המועצה כידוע אינן מתקיימות כסדרן מזה מספר חודשים וההצעה לא הגיעה לשולחן המועצה אולם בינתיים, הוציא גזבר העירייה הבהרה לגבי סוגיית החיובים והורה על שינוי מהותי שעשוי להטיב עם בעלי העסקים בעיר. תחת הסעיף "יישום מדיניות לחיוב שטחי קולונדות" כתב הגזבר: "חיוב המחזיק בבית העסק בגין השטח המצוי תחת הקולונדה הסמוכה לבית העסק ייעשה בכפוף לשימוש בשטח זה על ידו. חיוב בארנונה ייעשה לאחר מדידה \ ביקורת מטעם מחלקת השומה שתתעד את אופן השימוש הנעשה בשטח המקורה. לאחר החלטת מחלקת השומה כי יש לחייב את בעל העסק בגין שטח הקולונדה תשלח הודעת שומה מתאימה שעליה יועל המחזיק להגיש השגה על פי דין למנהל הארנונה. ככל שיחליט בעל העסק להפסיק את השימוש בשטח הקולונדה, יוכל להפסיקו ולהודיע למחלקת השומה על כך. לאחר ביקורת שתתועד על ידי מחלקת השומה – יופסק החיוב ממועד זה ואילך". 

 "ככל שתחת הקולונדה מוצבים שולחנות וכסאות וכיוצא בזה מחויב המחזיק באגרת הצבת כסאות ושולחנות, כדוגמת בתי קפה, לא יחויב המחזיק בגין שטח הקולונדה בחיובי ארנונה כללית," הוסיף הגזבר, "בחינת חיובים שהושתו על בעלי עסק עושים שימוש \ אי שימוש בקולונדות יבוצע על ידי מחלקת השומה בהתאם לנסיבות המקרה לגופו ובכפוף לקיום תקציב למדידות נכסים".

 

 zeevshraga1978@gmail.com

 

עוד בהוד השרון
חשבנו שיעניין אותך גם...
מנהלת חדשה בתיכון רבין
חג הסיגד בירושלים
רוסלנה רודינה ועדי ביטי
מי הם הפריזנטורים החדשים של רשת גלי?
בית המשפט קיבל את עמדת רשם העמותות
הפועל חדרה לא תהא זכאית לאישור ניהול תקין לשנת 2018
עוד ענת צפדיה
תאונה בדרך אל העבודה או בדרך מהעבודה
אופנוען נפצע קשה בתאונה בת"א
שטח תכנית דרום גלילות. תכנון מחדש
תוכנית "דרום גלילות" לאן?
חשד בנתניה: שוטר ירה למוות באשתו
חשד בנתניה: שוטר ירה למוות באשתו