הוד השרון

לשמור על הכסף

חברי המועצה יתבקשו לאשר הקמתה של ועדת השקעות לטיפול בכספי העירייה העודפים. הנושא יעלה לדיון בישיבת המועצה שתתקיים בשבוע הבא

זאב שרגא 15/08/2018
המועצה תתבקש לאשר הקמת ועדת השקעות (תמונה להמחשה iclipart)

בישיבת המועצה שתתקיים ביום רביעי הבא בהוד השרון יתבקשו חברי המועצה לאשר הקמתה של ועדת השקעות עירונית לטיפול בעודפי הכספים של העירייה לצורך מניעת הישחקותם הפיננסית. בדברי הרקע להצעה נכתב כי, "הרשות המקומית מקבלת לרוב מקורות מימון מגורמים שונים ולצרכים שונים. חלק ממקורות המימון מיועדים לשמש את הרשות בפרקי זמן ארוכים (מעל שנה) היטל השבחה, תמורה ממכירת - מקרקעין, היטלי פיתוח וכדומה. יוצא איפוא, שיכול להיווצר לרשות המקומית עודפי מזומנים שהנם עודפים המשקפים פערי עיתוי בין קבלת התקבולים להוצאתם בגין הפרויקטים השונים. במטרה לא לאבד את ערכם הריאלי של עודפי המזומנים הנ"ל, פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל שמנחה את הרשויות המקומיות בניהול עודפי המזומנים הזמניים הנ"ל.


 "כידוע, עירית הוד השרון מקבלת הכנסות ממקורות מימון שונים. מקורות המימון מהווים את הבסיס העיקרי למימוש תוכנית העבודה ופעילות העירייה בהתאם למקורות וליעדי העירייה. מקורות המימון נחלקים לשניים - מקורות מימון לפעילות שוטפת תקבולי ארנונה, הכנסות ממשרדי ממשלה, תשלומי הורים - בגין חוגים וכדומה ומקורות מימון לפעילות השקעות (תב"ר) תקבולי היטלי השבחה, תקבולי היטלי פיתוח - הכנסות מרכישת מקרקעין וכדומה. כפי שצוין לעיל, קיים פער עיתוי בין קבלת התקבולים לבין הוצאתם בפועל בגין פרויקטים שונים, דבר שמשאיר בידי הרשות המקומית עודפי מזומנים זמניים".
 עוד נכתב בדברי ההסבר כי, "בעירית הוד השרון, עודפי המזומנים הנ"ל נעים בין 180 ל-200 מיליון שקל בכל נקודת זמן. ככל שעודפי

המזומנים הנ"ל אינם מנוהלים באופן האופטימאלי, קיימת שחיקה ריאלית של עודפי המזומנים והרשות המקומית שוחקת את מקורות מימון.

במטרה למזער את איבוד מקורות ההכנסה הנ"ל ואף למקסם את התשואה על עודפי המזומנים הזמניים, נדרשת הרשות המקומית להקים ועדת השקעות".

 חוזר המנכ"ל פורסם כבר בשנת 2008 ואילו בדברי הרקע להצעה צוין כי, "לעירית הוד השרון יש הערת ביקורת ממשרד הפנים על אי הקמת ועדת השקעות".

 חברי המועצה יתבקשו, כאמור, לאשר את ההצעה להקמת הוועדה תוך מינויים של בעלי התפקידים: גזבר העירייה בני זיני כיו"ר הוועדה וחברי הוועדה סגן גזבר העירייה גל רז ומנהלת מחלקת תקציב רגיל בעירייה, יוליה מרקובסקי. "לאחר אישור מועצת העיר להקמת ועדת השקעות, תפעל הועדה לאיתור יועץ השקעות ולכתיבת נהלי עבודה לניהול השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008," לשון ההצעה.

 

 zeevshraga1978@gmail.com

עוד בהוד השרון
חשבנו שיעניין אותך גם...
קיץ אקשן באושילנד כפר סבא
שבוע של כוכבים באושילנד כפר סבא
מבצע אכיפה משטרתי נגד עבירות תנועה
מבצע אכיפה משטרתי נגד עבירות תנועה
מילי אביטל בקמפיין חדש
מילי אביטל בקמפיין חדש לאביב קיץ 2019
רמקול נייד איכותי באמת
רמקול נייד איכותי באמת
כביש עוקף עומסי תנועה
כביש עוקף עומסי תנועה
אירוע מכירות דירות ביום שישי
באיזה יום בשבוע מוכרים הכי הרבה דירות?
בוטל אירוע לגברים בלבד בחוף הנפרד
פעוטה נפצעה בתאונה בצפת
פעוטה נפצעה בתאונה בצפת