הוד השרון

ביה"ס תמר יקבל תמיכה חלקית

הוועד המנהל של עמותת בית הספר פנה אל העירייה באמצעות עורך דין ועמד על דרישתו לקבלת התקצוב המלא

זאב שרגא 22/08/2018
הורי ותלמידי בית הספר האנתרופוסופי מפגינים בישיבת המועצה בחודש יולי (צילום: זאב שרגא)

בתחילת החודש סיקרנו את ישיבת המועצה הסוערת שהתקיימה בהוד השרון במעמד עשרות הורים ותלמידים מבית הספר האנתרופוסופי תמר, שהגיעו להפגין ודרשו את עזרת חברי המועצה להעברת תקצוב לטובת פעילות בית הספר. כלל חברי המועצה תמכו בבקשה ההורים להעברת תקצוב לשנת 2018 ואף הגדילו לעשות שקיבלו פה אחד את הצעתה של המשנה לראש העירייה, עו"ד כנרת כהן, להעביר את התקצוב המלא לבית הספר כבר בשנת התקציב 2018. חברי המועצה הנחו את ועדת הכספים להתכנס תוך פרק זמן שהגבילו מראש על מנת לאשר את ההחלטה ואילו ההורים והתלמידים הנרגשים רשמו לעצמם ניצחון מתוק, שהתפוגג בשבוע שעבר, לאחר שבסופו של דבר ועדת הכספים אישרה העברתם של 90,000 שקל עבור שנת 2018 וזאת כהשתתפות בהוצאות חשמל מים ותחזוקה בלבד.

חבר ועדת הכספים מאיר חלוואני נכח בישיבת ועדת הכספים והתרעם נוכח העובדה כי הוועדה החליטה על העברתם של 93,000 שקל בלבד, לטובת בית הספר. "שולחן המועצה הנחה את ועדת הכספים והצוות המקצועי למצוא דרך לתקצב את בית ספר תמר כבר בשנת הלימודים הקרובה, הישג כשלעצמו, שולחן המועצה מסכים פה אחד על עניין כל כך חשוב, חינוך ילדינו וקיומו של בית ספר תמר שהוזנח בעניין התקצוב מזה מספר שנים, עד כאן התזכורת מה היה בישיבה האחרונה", אמר חלוואני, "ועדת הכספים נפגשה והצוות המקצועי מגיש הצעה לאישור הוועדה, כשההצעה הוצגה להורי בית הספר דקותיים לפני פגישת הוועדה, אז עמדו בזמנים של המשימה, כל הכבוד, אך ללא פתרון הולם. לצערי הפתרון שהוצג בפני הוועדה הוא תקצוב מינורי של כ-93000 שקל עד סוף שנת 2018 ולצערי הרב נאלצתי להצביע נגד. שלא תחשבו שההצעה לא עברה בוןעדה, אך אני בטוח כי לא תעבור בשולחן המועצה והפתרון אינו מספיק לפתיחת שנה. לא יתכן כי מוסד חינוך יתוקצב בסכום כזה לשליש, שהינו סכום תקצוב חודשי לכל בית ספר יסודי אחר בעיר, ולכן, עלינו להתכונן לקבל הסברים שלא ישמעו ערבים לאוזן, ומלאי סיפורים למה לא להעביר את התקצוב המלא והנכו".

הוועד המנהל של עמותת בית הספר שיגר מכתב רשמי לגזבר העירייה וליועמ"ש, באמצעות עורכות הדין קרן רז מורג ורבקה דותן, בו דרשו לקבל את התקצוב המלא: "ביום 25.7.18 במהלך ישיבת מועצת העיר, התקבלה החלטה המיישמת בפועל את הוראות הדין. על פי החלטה זו, העירייה תתקצב את בית הספר עבור שנת 2018 ואילך. ייאמר כי החלטה זו התקבלה שנתיים מאוחר למועד ההכרה בביה"ס כמוסד ממלכתי רשמי, ואף זאת בניגוד להוראות הדין. בהמשך לישיבת מועצת העיר האמורה, התקיימה בשבוע שעבר פגישה במשרד גזבר העירייה בנוכחות נציגי העמותה, בה נאמר להם כי אין בכוונת הגזברות לפעול בהתאם להוראות הדין ולקיים את ההחלטה, וכי העירייה תישא רק ב-90,000 שקל עבור שנת 2018 וזאת כהשתתפות בהוצאות חשמל מים ותחזוקה בלבד".


"הודעתך מנוגדת בעליל להוראות הדין כמוסבר לעיל ולהחלטת המועצה אשר לא הבחינה בין עלויות שוטפות (חשמל וכו') ובין ההוצאה העיקרית לתחזוקת והפעלת ביה"ס, היא ההוצאה בגין שכר הדירה עבור המבנה", הוסיפו במכתב, "ואם לא די בכך, הרי שבאותה פגישה אף סופר, כי בכוונתך להעלות את הנושא שנית בפני מועצת העיר על מנת לשנות את ההחלטה שהתקבלה. למותר לציין כי ההחלטה שהתקבלה הינה הצעד הראשון ביישום מעשי של הוראות החוק, המחייב את תקצוב פעילות ביה"ס מהיום הראשון בו הפך למוסד רשמי (ועוד קודם לכן ע"פ חוק נהרי). התנהלות זו נותנת יד להמשך הפרת הוראות הדין מצד העירייה ומהווה הפרה של הוראות הדין על ידי מי שאמון על ביצועו בתחום הכספי. פעולה זו מנוגדת אף לחובות המוטלות עליך כנושא משרה בכירה בעירייה. לפיכך, גזבר העירייה והיועמ"ש, מתבקשים בזאת להורות על תקצוב מלוא רכיבי הפעלת ביה"ס לשנת 2018".


הנושא צפוי לעלות לדיון בישיבת המועצה שתתקיים הערב (רביעי). לעדכונים מהישיבה היכנסו לדף הפייסבוק שלנו, "הוד הכפר – לוקאל הוד השרון".

תגובת העירייה תפורסם עם קבלתה במערכת.

 

zeevshraga1978@gmail.com

 


 

 

 

 

 

זאב שרגא      zeevshraga1978@gmail.com

 

עוד בהוד השרון
חשבנו שיעניין אותך גם...
אשה נהרגה בתאונה סמוך לצומת כנות
אשה נהרגה בתאונה סמוך לצומת כנות
מתחם המקווה והמשרדים ברחוב השפלה. מחלוקת על ההקצאה
המאבק על ההקצאה
מתחם מועדף לדיור יוקם בלוד
חשד: תקף את אשתו והתאבד
נסגר תיק החקירה נגד ראש מועצת מבשרת
נסגר התיק נ' ראש מועצת מבשרת
גירוי חשמלי לטיפול בשיתוק
גירוי חשמלי לטיפול בשיתוק
כתב אישום נגד חברי כנופיית גנבי רכב
ילדים בחוף במסגרת חוף חופשי מפלסטיק
"בחוף שלי בלי חד פעמי"