הרצליה

המועצה אישרה את המלצות ועדת הביקורת בנוגע לדו"ח מבקר העירייה

בין היתר מציין המבקר כי אין הקפדה על פרטי העובדים במחלקת גנים ונוף וכי נמצאו ליקויים בשיפוץ המחלקה הסיעודית בבית ההורים העירוני

שרון יונתן 29/08/2018
יריב פישר. דו"ח כואב (צילום: פרטי)

המלצות ועדת הביקורת בנוגע לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 התקבלו פה אחד בישיבת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר. הוועדה, בראשותו של חבר המועצה יריב פישר, התכנסה לדיון בשני מושבים בחודש יולי האחרון לדיון בנושאים שעלו בדו"ח המבקר: מחלקת גנים ונוף, דו"ח ביקורת בנושא מחלקת רישוי עסקים, תשלומי שכר, בית הורים עירוני, מעקב אחר תיקון ליקויים השירות הפסיכולוגי חינוכי, מעקב אחר תיקון ליקויים לדו"ח מבקר העירייה 2016. את הדו"ח חיבר מבקר העירייה, ירון הררי, שזכה בישיבת המועצה לשבחים על עבודתו מראש העירייה, משה פדלון ומיריב פישר, יו"ר ועדת הביקורת.

מחלקת גנים ונוף

מממצאי דו"ח הביקורת עולה כי אין הקפדה על קבלת תיק קבלן הכולל את פרטי העובדים וצילום ת"ז שלהם וחמור מכך, למרות שכל הקבלנים עבדו במוסדות החינוך לעובדי שלושה מהקבלנים לא ניתן אישור ממחלקת הביטחון. המבקר קבע כי בחינת צילומי ת"ז שהועברו על ידי שלושת הקבלנים מעלה כי שמות העובדים בת"ז אינם תואמים את שמות העובדים בדווחי הפיקוח, יצוין כי דיווחים אלו כללו שמות פרטיים בלבד. עם זאת, ייתכן שהדבר נובע מפערי הזמנים בין מועד עריכת דוח הפיקוח לבין המועד בו עודכן התיק. בדו"ח צוין כי בין תעודות הזהות שנבחנו נמצא עובד זר ששוחרר ממתקן חולות, בעל רישיון בו מצוין מפורשות כי אינו מהווה רישיון עבודה. המבקר קבע כי התחייבויות הקבלנים הינה להעסקת עובדים בעלי אזרחות ישראלית.

יריב פישר התייחס לכך בהמלצות הועדה ואמר: "הסבר האגף לעניין התחלופה של עובדים לא מקובל. מדובר על שלושה מקרים חמורים שעלו בבדיקה מדגמית, עובדים להם לא היו אישורי בטחון ועוד, חוסר התאמה בין  ת"ז לדיווח. הנושא מהווה נקודה אדומה".

הוועדה המליצה לדרוש מהקבלנים תיקי קבלן שיכללו את פרטי העובדים ומסמכיהם, יש לעדכן תיקים אלו בהתאם לצורך. על המפקח והמחלקה לערוך בדיקה מדגמית של נכונות ועדכניות הפרטים שנמסרו. עוד הומלץ לא לאפשר לעובדים להיכנס למוסדות חינוך בלא שיש ברשותם את אישורי מחלקת ביטחון ומשטרת ישראל כנדרש.

בית ההורים העירוני

בפרק על בית ההורים העירוני ע"ש שלום כספי, הנמצא ברחוב אנה פרנק, ציין יריב פישר: "מדובר בדו"ח חמור נוסף על בית ההורים. יו"ר הוועדה מבקש להדגיש כי הביקורת הינה על הנהלת העיר ולא על מנהל ספציפי. לאחר בחינת הממצאים ולאור הערותיו של חבר הוועדה יוסף לונדון בישיבת הביקורת, נראה כי עיריית הרצליה כשלה בטיפול במקום ויש להכין תכנית עבודה סדורה ומהירה להחייאת בית ההורים".

המבקר קבע כי התקציב שאושר עבור שנת 2017 התבסס  על הנחה  'אופטימית' בדבר גידול במספר הדיירים, על אף הקשיים שדווחו לגבי אכלוס הבית בשנתיים שלפני כן. בכך, אפשר היקף הוצאות שהוביל לגרעון.

עוד קבע המבקר כי לא נערכה תכנית כלכלית או סקר מטעם העמותה הכוללים אומדן הוצאות ממוצע לחדר ולמאושפז, לעומת הכנסות צפויות. תכניות כאלה יכלו לייעל את התכנון התקציבי.

המלצות הוועדה בנושא זה היו: לבסס את תקציב העמותה השנתי על הנחות ראליות, לדווח מידי רבעון בישיבת הנהלת העמותה על מידת העמידה בתקציב, במקרה הצורך לערוך שינויים כדי להימנע מתקציב גרעוני.

המבקר מצא ליקויים גם בשיפוץ המחלקה הסיעודית בבית ההורים שמשופצת מזה למעלה משנה. המבקר ציין כי בתחילת שנת 2016 אישרה קרן הסיעוד של הביטוח הלאומי סיוע לשיפוץ בסך 837,020 שקלים במחירי 12/2014, וזאת בכפוף לעמידה בנהלי הקרן. אולם לטענת מנהלת הקרן, העמותה ניהלה את השיפוץ שלא בהתאם לנהלי הקרן, דבר העלול לעלות לבית ההורים בהפסד מימון של למעלה מ-800 אלף שקלים.

עוד מצא המבקר כי מספר חברי העמותה והרכב חברי הוועד  כפי שנמסרו לביקורת, אינם תואמים לנדרש בתקנון העמותה.

המבקר מצא גם כי בשנים 2015 – 2017 התכנסה ועדת הביקורת פעם אחת בלבד. מאז ועד למועד הביקורת לא כונסה ועדת הביקורת של העמותה ולא נדונו בה דוחות ביקורת.

בין ממצאיו הנוספים: טרם התקבל אישור משרד הפנים להסכם ההעסקה של מנכ"ל העמותה הנדרש מחוזר מנכ"ל משרד הפנים, זאת על אף שהעמותה הגישה בקשה לאישור. למועד הביקורת שיעור התפוסה של בית ההורים הינו כ-75% תפוסה. המבקר קבע עוד כי למרות שהוצאות השיווק גדלו משמעותית בשנים 2015-2016, והגיעו לכ- 250 אלפי שקלים  לשנה, נתוני האכלוס לא רק שלא השתפרו אלא אף הורעו.

המבקר קבע כי לעירייה מערך פרסום ושווק נרחב באמצעות מדיות שונות בין השאר לוחות מודעות ברחבי העיר, אתר האינטרנט העירוני ומודעות בעיתונות, אולם לא נעשה ניצול במשאבים עירוניים אלה באמצעות שיתוף פעולה עם דוברות העירייה לצורך שיווק בית ההורים.

 

השירות הפסיכולוגי החינוכי                

במסגרת דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 נבדק השירות הפסיכולוגי החינוכי. בביקורת נמצאו ליקויים בפעילות השירות. המלצות הביקורת לתיקון הליקויים התקבלו ע"י מועצת העיר שדנה בדוח הביקורת. הדו"ח הנוכחי הינו דו"ח מעקב, ומטרתו לבחון את תיקון הליקויים ויישום ההמלצות שנכללו בדו"ח הביקורת משנת 2015. 

יריב פישר: "מדובר בדו"ח כואב. למעשה דו"ח המבקר לשנת 2015 היה חמור מאוד ולא טוב. נמצאו ממצאים כואבים ועתה עת מעקב אחר תיקון ליקויים. שלוש שנים אחרי נמצא כי מרבית הליקויים לא תוקנו ומבחינתי זה חמור ביותר ומצביע על כשל ניהולי".

 המועצה הדתית

נושא המועצה הדתית עלה בדו"ח מבקר העירייה הקודם, לשנת 2016. בפרק מעקב אחר הליקויים בדו"ח לשנת 2017 קבע המבקר: "בעקבות הביקורת מעקב ליקויים שערכנו, מרבית הליקויים לא טופלו, דבר הפוגע קשות בשירות לתושבי העיר ובמינהל התקין". ועדת הביקורת ממליצה שלא להגדיל את תקציב המועצה הדתית כפי שנעשה בעבר ומעבר למחויב בחוק.

 

 

עוד בהרצליה
חשבנו שיעניין אותך גם...
חשד להצתה נוספת של עסק במתחם השוק
החלום ושיברו
כמה תעלה דירת 5 חדרים קו ראשון לים?
חדש ברעננה - מועדון שחמט לילדים ולמבוגרים
'מפגש הפרשים'
רוכב אופניים נפצע בינוני בדרך בורמה
אמא טלי ותלתלי עם מתנה
פורים בחוצות המפרץ
מתחם השכונה החדשה
שכונת הבילויים
מימין לשמאל): אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי-שיקומי בלוינשטיין; דר שרון שקלאי, מנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער; דר חגי אמיר, מנהל ביהח לוינשטיין; חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה; שולה מליק, מנכלית ע
תרומה למחלקת הילדים בלוינשטיין