הרצליה

פותחים את הדרך לים

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית אישרה תוכנית חדשה למתחם 'ארנה' בהרצליה, שחוסם את הגישה לים- פתיחת שדרות עירוניות שיחברו בין העיר לים

תמי מאור 01/11/2018
הדמיה של מתחם 'ארנה' (צילום: שער אדריכלים)

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחוף), בראשות מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, אישרה אתמול (רביעי, 31.10.18) פה אחד את התוכנית החדשה למתחם ה'ארנה' בהרצליה. התוכנית המוצעת כוללת פתיחה של המרחב הסגור הקיים, לטובת מעברים רחבים שישמשו את הציבור, והפיכת החזיתות האטומות ברובן, לטובת חזיתות מסחריות פעילות להגברת החיבור בין העיר לים. מטרת התוכנית היא שיפור המצב הקיים. בשל מיקומו של הקניון במרחב בעל חשיבות מרכזית בסביבה החופית, בסמיכות לחופי רחצה, למרינה ולמוקד החינוך הימי ולשטח הפתוח של תל מיכל, נמסר כי הוועדה רואה בחיוב את התוכנית.

התוכנית חלה בשטח בו בנוי כיום קניון 'ארנה' בתחום חוף הים בחזית העירונית של מרינה הרצליה, באופן החוסם את הנוף והמעבר החופשי לחוף הים. בספטמבר  2018 דנה הוועדה לראשונה בתוכנית זו ובסופו של הדיון החליטה כי בטרם הכרעה יוצגו בפניה בחינות וחלופות נוספות, כפי שפורט בהחלטתה.

בדיון אתמול הוצגו בפני הוועדה הנושאים שנתבקשו על ידה ובכללן חלופות לרוחב המעברים ולתמהיל השימושים. עורכי התוכנית הציגו בפניה משמעויות עירוניות, קונסטרוקטיביות וכלכליות של החלופות השונות.

 בהתאם לכך, הוועדה החליטה לאשר את התוכנית בכפוף להרחבת המעברים הפנימיים המקשרים בין החוף, הטיילת והעיר. סך רוחב ארבעת המעברים מצפון לדרום וממזרח למערב, הורחב באופן המאפשר נגישות גבוהה יותר של הציבור לים מכל המרחב הסובב ובקנה מידה ההולם רחוב עירוני בעל חזיתות מסחריות.

בנוסף, שימושי מסחר ימוקמו כלפי החזיתות הפונות אל הרחובות הסובבים, אל החוף והמרינה ואל המעברים הפנימיים. הוועדה מקבלת את הצעת עורכי התכנית וקובעת כי התוכנית תייעד שטח בהיקף שלא יפחת מ-500 מ"ר לשימוש חינוך ימי, עבור פעילות מרכז חינוך וספורט ימי.

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר ציינה כי, "התוכנית משפרת באופן משמעותי את המרחב בציבורי לטובת הציבור. התוכנית שומרת על העיקרון שחוף הים הינו נחלת הכלל וקבעת נגישות של הציבור מהעיר אל הים. זאת, ע"י יצירת מעברים עירוניים שישלבו מסחר ובתי קפה תוך מבטים פתוחים אל הים".

מדובר בתוכנית שיזמה חברת קרן ריאלטי והיא בסמכות ועדה מקומית. התוכנית אושרה להפקדה ע"י הוועדה המקומית בינואר 2018 ונדרשה באישור הולחוף. כעת עם אישור הולחוף, התוכנית תוחזר לוועדה המקומית להמשך הליך התכנון. התוכנית נערכה ע"י משרד פוסטר אדריכלים, שער אדריכלים ואדריכלית אירית כוכבי.

 

 

עוד בהרצליה
חשבנו שיעניין אותך גם...
פעוט נפל מחלון דירה בת"א
רוצח דרק רוט נעצר בפרשה הונאה
רוצח דרק רוט נעצר בפרשה הונאה
 מלונדון להדרכה בתחנת מדא בעדי
מלונדון להדרכה בתחנת מד"א בעדי
יובל טאוסי בן 40 תושב  רעננה
כל הארץ דוורים דוורים
מצלמות האבטחה חשפו התעללות בקשיש
טל לזר ויהוידע אורולוביץ מראיינים את איתן פסקר
כתבים צעירים
חוף הכרמל: נחנך מרכז ההפעלה לשעת חירום
 כוכב הילדים יובל שם טוב
כוכב הילדים יובל שם טוב הורשע בהחזקת סמים