הרצליה

דואגים לציבור החילוני

סיעת "יש עתיד", בראשות יריב פישר, וסיעת "החופש לבחור" בראשות איל פביאן, יזמו הסכם שיתוף פעולה בנושא דת ועיר בין הסיעות המייצגות את הציבור החילוני, וקוראות לכלל הסיעות במועצה להצטרף להסכם ולפעול לקידום עקרונותיו, שיתמקדו בנושאים: חינוך לדמוקרטיה ולשוויון, המרחב הציבורי, תקציבים וניהול ותכנון ובנייה

שרון יונתן 05/11/2018
יריב פישר (צילום: סיון אוליקר), איל פביאן (צילום: דני שביט). ישתפו פעולה

סיעות "יש עתיד", בראשות חבר המועצה יריב פישר, ו"החופש לבחור", בראשות איל פביאן, חבר המועצה הנכנס, יזמו השבוע הסכם שיתוף פעולה בנושא דת ועיר בין הסיעות המייצגות את הציבור החילוני בהרצליה. נציגי שתי סיעות אלו חתמו על ההסכם שנשלח מטעמן גם לסיעת מרצ, שנכון להיום בבוקר (שני)  עדיין לא הספיקה לקבל החלטה בנושא.

בפתח הסכם נכתב: "על פי תוצאות הבחירות האחרונות נוצרה הזדמנות לשיתוף פעולה אפקטיבי בין סיעות ונבחרי ציבור שהציבו בפני הבוחרים סדר יום להרצליה חופשית תוך כבוד הדדי לכל המגזרים, ולהביא להישגים משמעותיים עבורם במהלך חמש השנים הבאות.  אנו, חברי הסיעות החתומות מטה, מתחייבים לשתף פעולה בקידום העקרונות הבאים, בין אם פנינו לקואליציה ובין אם לאופוזיציה, ולשלבם כנספח עקרונות מחייב בכל הסכם קואליציוני פוטנציאלי. פנינו לשיתוף פעולה פורה מתוך רצון טוב לקדם במשותף את האינטרסים של הציבור שבחר בנו כשליחיו. אנו קוראים לכלל הסיעות במועצה, אשר רובן מייצגות אף הן חלקים נרחבים בציבור החילוני, להצטרף להסכם ולשתף פעולה לקידום העקרונות הבאים".

בהמשך מפורטים ארבע נושאים עיקריים שעל פי הם מתבסס ההסכם:

חינוך לדמוקרטיה ולשוויון - במוסדות החינוך בעיר יושם דגש על חינוך לאהבת הארץ, לדמוקרטיה ולשוויון, ברוח מגילת העצמאות: תמיכה בחינוך ליהדות פתוחה, פלורליסטית, סובלנית: החינוך למורשת ישראל וערכים יהודים במוסדות החינוך הממלכתיים (חילונים) יתמקד במסורת ובהיסטוריה התרבותית של עמנו.

תופסק פעילות ארגונים ועמותות דת במוסדות חינוך ממלכתיים בעיר (כגון עמותות הפועלות תחת ארגון הגג "זהות", הגרעין התורני, עמותות המקושרות למפלגות פוליטיות, חב"ד וכיו"ב): האחריות המלאה לחינוך ולהוראה תוחזר לצוותי החינוך בגנים ובבתי הספר.

תמיכה בפרויקטים המחברים בין המגזרים, הדתות והעדות השונות על בסיס של כבוד הדדי, במטרה להביא לצמצום השסעים בחברה ולהיכרות בין הקהילות השונות בעיר. מלחמה בתופעת האלימות בקרב ילדים ובני נוער באמצעות הקצאת משאבים ושעות לימוד לטיפול בנושא.

גיבוש ותקצוב תוכנית לימודים עירונית רב גילאית לחינוך לסובלנות, למאבק בגזענות, בהדרה ובאפליה על בסיס גזע, דת, מגדר ונטייה מינית.

המרחב הציבורי- ישמר מרחב ציבורי פתוח, ליברלי וחופשי, ויחסי כבוד הדדי בין התושבים על בסיס "חיה ותן לחיות": לא יינתנו אישורים לקיום אירועים בהפרדה מגדרית או אפליה על כל בסיס אחר במרחב הציבורי. לא תהיה אפליה במתן או בסבסוד שירותים עירוניים על בסיס השתייכות למגזר או לקהילה (חילונית / דתית / חרדית). הטבות יינתנו אך ורק על בסיס מצב סוציו אקונומי או על בסיס עמידה בתבחינים שיוסכמו מראש על ידי רוב מוחלט של חברי מועצת העיר.

העירייה תעודד ותאפשר עריכת  אירועי חגים, במוסדות החינוך ובקרב הציבור, בסגנון יהודי פלורליסטי וחילוני,  ותופסק העדפת ארגונים מסוימים בעריכת אירועים אלו.

העירייה תנהל מאבק בלתי מתפשר בחוק המרכולים ומיצוי התהליך בבג"צ להחלת חוק העזר העירוני כפי שעבר במועצה היוצאת. פעילות בילוי ופנאי (כולל מסעדות ועסקי תרבות, ספורט, בידור וכו) וכן הפעלת המרכולים והקניונים הפתוחים בעיר תותר גם בשבתות וחגים והעירייה לא תפעל לסגירתם.

העירייה תמצה התהליכים להנהגת תחבורה ציבורית מסודרת בערבי שישי וחג ובימי שבת וחג לאורך כל ימות השנה, על פי מתווה הבג"צ שנמשך בהחלטת המועצה היוצאת, לרבות האפשרות להפעיל תחבורה ציבורית בשבת גם באמצעות מוניות שירות.

יוסדר מסדרון המעבר לציבור החופשי בימי הפעילות של החוף הנפרד, מיד ביומה הראשון של עונת הרחצה הבאה, בהתאם להבטחה שניתנה על ידי ראש העיר והמועצה היוצאת לא יתוכננו או יבנו שכונות מגורים המיועדות באופן בלעדי למגזר זה או אחר

תקציבים וניהול- הגדרת תבחינים ברורים, והנהגת שקיפות מלאה בשימוש בכספי ציבור, הגדרת תבחינים ברורים למתן תמיכות ושקיפות מלאה בהעברת תקציבים. הארגונים הנתמכים יחויבו בהגשת דו"ח מלא ומפורט על פעילותם שיהיה פתוח לציבור ולביקורת ציבורית.

תוקם ועדה עירונית ויוקצו המשאבים הנדרשים לבחינת הקצאות קרקע ומתן היתר לשימושים קהילתיים למוסדות דת ומוסדות תרבות חילוניים על פי צרכי הקהילה (בתי כנסת, מקוואות, כוללים, ישיבות, מתנ"סים, מרכז המדעים, מתקני ספורט ותרבות עירוניים ושכונתיים, שירותים לתושבים ותיקים, מועדוני נוער, שרותי בריאות בקהילה, מרכז לקהילה הגאה, פארקים שכונתיים, גינות כלבים וכיו"ב).

במדיניות האכיפה של דיני תכנון ובנייה של העירייה תינתן עדיפות לאכיפת פסקי דין של בית המשפט לגבי שימושים חורגים ובניה ללא היתר . העירייה תפעל להפסקת חריגות הבניה והשימושים החורגים מהיתר בישיבת חזון מרדכי שברחוב נורדאו ובבית הכנסת ואוהל האירועים הבלתי חוקיים הממוקמים ברחוב וינגיט 90 ובשטח הציבורי הצמוד לו.

המחלקה לתרבות תורנית, המחלקה לתרבות יהודית והיחידה למורשת ישראל יאוחדו למחלקה אחת. תונהג שקיפות מלאה בפעילות ובניהול התקציבים של המחלקה.

תיקון כל הכשלים שעלו בדו"ח הביקורת האחרון שעסק בפעילות והתנהלות המועצה הדתית

תכנון ובנייה - בנושא הבטחת ושיפור איכות החיים בעיר, התכנון והבנייה והגנת הסביבה, תפרסמנה כל אחת מהסיעות מסמך מטעמה בימים אלה ממש. אנו קוראים לכל הסיעות במועצת העיר הנבחרת לעמוד על העקרונות אשר הציגו לבוחריהן בעניינים החשובים הללו במסגרת כל מהלך אשר תעשינה במסגרת פעילותן.  

בסיום ההסכם, עליו חתמו כאמור ראשי רשימות יש עתיד והחופש לבחור, נכתב: "אנו מתחייבים להצביע במועצה בהתאם לרוח המסמך ולקדם את הנושאים הנ"ל בוועדות על פי הצורך. פגישה משותפת של הסיעות החתומות מטה תקבע בהקדם ותיערך עד סוף חודש נובמבר 2018 על מנת לדון בדרכים לקדם במשותף את הנושאים הנ"ל, לקבוע לוחות זמנים וכיו"ב".

 

 

 

עוד בהרצליה
חשבנו שיעניין אותך גם...
גבר נדקר למוות בטבריה
שירה מהלב
לראשונה: תו איכות לגנים הפרטיים
לראשונה: תו איכות לגנים הפרטיים
איפה אתם בחנוכה ? במוזיאון!
צעיר נורה באשקלון
גופת אישה נמצאה בכפ"ס
אבי קמינסקי ורעות אמסלם בכנס ההסברה. מנסים להרגיע
"אנחנו לא נצליח לעמוד בדרישות המוגזמות האלו"
פרויקט בת מצווה מיוחד בקיבוץ כפר מנחם
אלה בקהילה