ירושלים

ב(ע)ין השורות

פרשת ויחי מדוע נקברה רחל על אם הדרך?

הרב אליהו שדמי, מנהל חב"ד רעננה 20/12/2018

כשיעקב שכב על ערש דווי, הוא פנה לבנו האהוב יוסף והביע את רצונו שארונו יועבר לארץ הקודש שם יקברו אותו לצד אבותיו במערת המכפלה בחברון.

כמה פסוקים לאחר מכן מסביר יעקב ליוסף אירוע שאירע עשרות שנים קודם לכן: קבורת רחל אם יוסף, שמתה באופן פתאומי בלדתה את בנה השני, בנימין. יעקב קבר את אשתו האהובה על אם הדרך.

ידעתי שיש בלבך עליי אומר יעקב ליוסף. אבל דע לך שעשיתי זאת ברוח הקודש, כדי שרחל תהיה שם ותוכל לעזור לבניה. כאשר נבוזראדן יגלה אותם מן הארץ והם יעברו ליד קברה, תצא רחל ותבקש עליהם רחמים.

הנביא ירמיהו מתאר את בכייה של רחל: "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להנחם על בניה כי איננו", ובורא העולם משיב לה: "יש שכר לפעולתך נאם ה' וגו' ושבו בנים לגבולם."

המדרש מתאר שכאשר חרב בית המקדש, בא אברהם ואמר: "ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן שלשים ושבע שנים אמרת לי העלהו עולה לפני, ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו אלא אני בעצמי כפתתי אותו. ולא תזכור לי זאת? ולא תרחם על בני?".

אחריו ביקש יצחק: "ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא 'אלוקים יראה לו השה לעולה בני', לא עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צווארי תחת הסכין. ולא תזכור לי זאת? ולא תרחם על בני?".

משה ציין ששימש כרועה נאמן לישראל במשך ארבעים שנה ולמרות זאת נשאר למות במדבר.

אך בורא העולם לא השיב לדבריהם.

רק כאשר רחל הרימה את קולה ואמרה: "ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי שבע שנים... (וכאשר אבי נתן לו את אחותי, לאה, לאישה) מסרתי לאחותי את כל הסימנין... כדי שיהא סבור שהיא רחל... וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ומה אני, שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה – מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני?".

"מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן5."

יעקב גילה את מהות אופייה של רחל ואת ההקרבה העצמית שלה.

בחייה היא ויתרה על אושרה שלה כדי למנוע בושה מאחותה לאה. אחרי הקרבה כבירה כל-כך בחייה יכלה רחל להיקבר לצד בעלה לנצח נצחים. אולם למרבה הפלא מוותרת רחל על זכותה זו ומעדיפה להיקבר לצד כביש בודד ונטוש.היא עושה זאת למען ילדיה – צאצאי יעקב, שיחיו מאות שנים אחריה.

האם היו ילדים אלה מיוחדים? האם היו ילדים אלה בעלי תכונות מיוחדות או מעלות יוצאות דופן?

ילדים אלה היו חוטאים. חוטאים שהוגלו מארץ הקודש בשל התנהגותם הקלוקלת. חוטאים, שבגלל מעשיהם הרעים נחרב בית המקדש.

אישה בעלת שיעור קומה כרחל ידעה היטב לאיזה בור תחתיות יגיעו ילדיה. אך כשהביטה הרחק לתוך העתיד, הייתה רחל נחושה בדעתה להקריב את הנאות הנצח שלה כדי שהילדים הללו יוכלו לעבור ליד קברה ושהיא תתפלל למענם.

באף הזדמנות אחרת לא הזכירה רחל בתחנוניה לאלוקים את מעשה ההקרבה שלה בכך שאיפשרה ללאה להינשא לבעל שהיה מיועד לה. אך כעת, כשהיא שוטחת את תחינתה למען הילדים הללו – חוטאים שגורשו ממולדתם בשל חטאיהם – מתחננת רחל בפני אלוקים לשקול את מעשיה.

רחל היא האם היהודייה בהתגלמותה, המקריבה למען ילדיה.

האם נוכל אנו, כממשיכי דרכה הרוחנית של רחל, ללמוד ממעשה ההקרבה של אמנו?

האם נוכל להביט אל מעבר לחטאיהם של אחינו היהודים, אל מעבר לפגמיהם או לחולשותיהם, ולדמיין לנו את שראתה רחל אמנו – את ילדי האלוקים, הראויים לחמלתו ולרחמיו? לכשנחפש עמוק באופן הזה תהיה בידנו הבטחתו של אלוקים: "ושבו בנים לגבולם".


עוד בירושלים
אתר לוקאל 02/12/2018
אתר לוקאל 02/12/2018
אתר לוקאל 28/11/2018
אתר לוקאל 19/11/2018
הרב אליהו שדמי, מנהל חב"ד רעננה 08/11/2018
חשבנו שיעניין אותך גם...
הב(ע)ין השורות
ב(ע)ין השורות
מהנדס העיר פורש
מערכת ה-CRM החדשה
שיפור השירות לתושב
הווטרינר  דר גיל שביט
כיצד לטייל עם חיות המחמד בקיץ
פסטיבל הכתב הראשון
משרדים חדשים לוועד עובדי העירייה
חוגגים גם אחרי החגים
חוגגים גם אחרי החגים
תיאסר העסקת בני נוער באתרי בנייה