כפר סבא

עיריית כפ"ס ונציגי השכונות הירוקות נגד מפעל בראון

על רקע דו"ח המשרד להגנת הסביבה על מדידות חריגות של פורמאלדהיד ובהמשך לבקשת מנכ"ל עיריית כפ"ס איתי צחר לערוך שימוע לבעלי מפעל בראון נפגש צחר עם תושבי השכונות הירוקות. בפגישה הוחלט על פתיחת מאבק משותף במטרה שהמשרד להגנת הסביבה ישלול מהמפעל את רשיון העסק

זאב שרגא 16/07/2018
עיריית כפ
מפעל בראון. מאבק לשלילת רישיןן העסק של המפעל (צילום: ארכיון מערכת)

בהמשך לבקשת מנכ"ל עיריית כפר סבא מהמשרד להגנת הסביבה לזמן את בעלי המפעל בראון לשימוע במשרד להגנת הסביבה לבירור נושא השימוש בפורמאלדהיד ולערוך חקירה מעמיקה של הנושא ובכלל זה בדיקת רישומים, מחסנים וכל הנדרש לשם בירור העניין, נפגש מנכ"ל העירייה איתי צחר עם נציגי השכונות הירוקות (ועד שכונת 80, ועד שכונת 60, יו"ריות ביה"ס שמעון פרס ולאה גולדברג ונציגי הירוקות לטיפול במפגע בראון).

בפגישה הוחלט על פתיחת מאבק משותף על רקע דו"ח המשרד להגנת הסביבה מסוף השבוע האחרון על מדידות חריגות של פורמאלדהיד. המאבק יתמקד בפעולות נחרצות לשלילת רישיון העסק למפעל, וזאת בשורת צעדים אל מול המשרד להגנת הסביבה, שהוא הסמכות הבלעדית לנושא זה.

מהעירייה נמסר כי, "לצורך כך יבוצעו מספר פעולות יזומות כגון, ביצוע בחינה מעמיקה של הממצאים בדו"ח הדיגום שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה, הבחינה תתבצע ע"י יועץ מומחה בתחום, עמו תתקשר העירייה, הן לצורך ביצוע הבדיקה והן לצורך ליווי כל הפעילות בנושא, היועץ ייבחר ע"י העירייה תוך היוועצות ותיאום עם וועדי התושבים.

"ממצאי הדו"ח יועברו באופן מיידי לבדיקת ד"ר רבקה שפר הממונה על בריאות הציבור ממשרד הבריאות ויתבצע מעקב על קבלת התייחסות, מבוצע וימשיך להתבצע ניטור קבוע ע"י חיישנים שהותקנו בשכונות ע"י העירייה כחלק מפיילוט ראשון מסוגו בארץ, בהמשך לפניית העירייה למשרד להגנת הסביבה לצורך ביצוע ניטור ריחות מהמפעל, תתבצע פנייה נוספת תוך הדגשת הצורך בביצוע סקר מקורות מורחב במספר רב של מוקדים בשכונות הירוקות ולאורך זמן רב באופן רצוף. השאיפה היא שהסקר יגובש ע"י המשרד להגנת הסביבה בשיתוף נציגי הוועדים ונציגי העירייה, יתבצע מעקב יומי מטעם העירייה מול המשרד להגנת הסביבה לקבלת תגובתם, תתבצע ביקורת פתע במפעל ע"י נציגת מח' רישוי עסקים בעירייה יחד עם נציג היח' האזורית לאיכות הסביבה בהקדם. בנוסף, תאגיד הביוב פלגי שרון יבצע דיגום שפכים".

עוד נמסר כי, "חשוב לציין כי עיריית כפר סבא פועלת מזה שנים ארוכות כנגד המפגעים הסביבתיים הנגרמים לתושבי העיר כתוצאה מפעילות מפעל בראון, שבמסגרתם השקיעה העירייה משאבים רבים במישור המשפטי ובמישור המקצועי, כולל פעולות לביטול רישיון העסק אל מול המשרד להגנת הסביבה שקבע כי מפעל בראון איננו מפגע סביבתי, ולפיכך החזיר לבראון את רישיון העסק. כמו כן, לאור מפגעי הריחות באזור, התקינה העירייה, שבע מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניטור איכות האוויר בשכונות המזרחיות ובשכונות הירוקות כולל סביבת מפעל בראון."

 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "ממצאי הבדיקות הסביבתיות בשכונת כפר סבא הירוקה הציגו ריכוזים הנמוכים מערכי הסביבה, קרי תקני איכות אוויר. עם זאת, כפי שקורה במקומות שונים בארץ, נתקבלו ריכוזי פורמאלדהיד הגבוהים מערכי היעד היממתיים, המהווים ערכים אליהם המדינה שואפת. המשרד בוחן מקורות אפשריים לפליטת ריכוזי הפורמאלדהיד בסביבה, לרבות מפעלים באזור. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויערוך בדיקות נוספות בשכונת המגורים, בדגש על בדיקות פורמאלדהיד וכן יבדוק מקורות אפשריים לריכוזים אלה בסביבה. יודגש כי הסמכות למתן רישיון עסק, כמו גם שלילתו, נמצאת בידי הרשות המקומית, כאשר המשרד להגנת הסביבה יכול להמליץ על מתן או שלילת רישיון, וברישיון כלולים תנאים של המשרד שעל העסק לעמוד בהם. המלצה של המשרד על שלילת רישיון עסק צריכה להתבסס על מכלול נסיבות, לרבות ראיות להפרות משמעותיות של החוק, באופן שיוצר סיכון ממשי ומידי לציבור."

 ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "במהלך 2017 משרד הבריאות קבל מידע על מטרד סביבתי כמו ריח כתוצאה מעבודה שגרתית של מפעל בראון.  טיפול במטרד זה נמצא באחריות של המשרד להגנת הסביבה. יחד עם זאת, נציגי משרד הבריאות פנו למשרד להגנת הסביבה במטרה למגר את החשיפה. נמסר שהנושא נמצא בטיפול ומתקיימת פעילות למניעת החשיפה של האוכלוסייה המתגוררת באזור. מאז לא היו תלונות על ריח באזור. על פי המדידות מטעם המשרד להגנת הסביבה במסגרת המעקב על איכות אוויר בשכונה, התגלו ערכים גבוהים בריכוזי 24 שעות של פורמלדהיד. ידוע שפורמלדהיד הוא חומר מסרטן וגם ידועות השפעות בריאותיות נוספות על בני אדם בריכוזי חומר שונים. יש להדגיש את פוטנציאל החשיפה של אוכלוסייה רגישה כמו ילדים מכיוון שמדידות בוצעו בשטח של בית הספר. משרד הבריאות רואה חשיבות בביצוע בדיקות מקיפות של איכות אוויר בשכונה. לפיכך נדרשת חקירת האירוע באשר לעלייה המשמעותית של הפורמלדהיד, כולל בדיקת כל המקורות הפוטנציאליים של פליטת החומר באזור."

 הנהלת מפעל בראון מסרה בתגובה: "ריכוזי הפורמאלדהיד אשר נוטרו בכפר סבא (והעומדים בדרישות החוק) אינם קשורים למכון התערובות של חברת בראון, וזאת כפי שעולה בבירור מממצאי בדיקות מעבדה חיצונית שנערכו במפעל.

"לא הוצג נתון עובדתי כלשהו אשר קושר את מכון התערובות לריכוזי הפורמאלדהיד שנוטרו, זאת שעה בסמיכות למכון התערובות ולשכונת 80 מתבצעים שימושים תעשייתיים וחקלאיים, אשר מוכרים על-ידי המשרד להגנת הסביבה כמקורות ידועים וודאיים לפליטת פורמאלדהיד.

"נגד חברת בראון מנוהל מסע השמצות והכפשות על-ידי גורמים אינטרסנטיים, בין היתר, כאלו אשר מתמודדים בבחירות המוניציפליות הקרובות ואשר מנסים להרוויח הון פוליטי על גבה של חברת בראון. גורמים אלה אינם בוחלים בהפצת דיסאינפורמציה ובזריעת בהלה בקרב הציבור באמצעות הפצת נתונים שגויים.

"למרבה הצער גורמים בעירייה חברו לאותם גורמים אינטרסנטיים במסע ההשמצות חסרות הבסיס כלפי חברת בראון. העיריה מסתבר לא הפנימה את הביקורת שהוטחה בה בפסק הדין שביטל את החלטתה הקודמת לשלול שלא כדין את רישיון העסק של המפעל ופעם נוספת נכנעת ללחצים במקום לברר את העובדות לאשורן.  

"העובדות, כפי שעולות מדו"ח איכות האוויר הארצי אשר פורסם לאחרונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, אותן נראה כי מנסים להסתיר מהציבור, הן שריכוזי הפורמאלדהיד היממתיים שנוטרו בכפר-סבא (ואשר לחברת בראון אין כל קשר אליהם כאמור) נמוכים ב-50% מהרף אשר נקבע בחוק, ואינם שונים מנתוני ניטור הפורמאלדהיד אשר התקבלו בכל אחת ואחת מנקודות הדיגום ברחבי הארץ, ובהן ירושלים; אשדוד; רמלה; גליל מערבי; גן שמואל, אריאל ועוד.

"לא בכדי, המשרד להגנת הסביבה אשר מודע לנתונים, אינו נחפז לצעדים נמהרים משוללי בסיס, כפי שנדרש על-ידי מנכ"ל העירייה (בצורה לא אחראית יש לציין), והוא מבקש לערוך בדיקות ולברר את העובדות בטרם קפיצה למסקנות.

"יתירה מכך, כפי שעולה מפרסומים בכלי התקשורת בימים האחרונים, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה אף הבהיר בכתב למנכ"ל העירייה, במענה לפנייתו של האחרון, כי בריכוזי הפורמאלדהיד שנוטרו בכפר סבא אין כל חריגה מהתקן הקבוע בחוק, וכי אין כל עילה וצידוק לדרישה לזמן לשימוע את מכון התערובות בראון".

 

 


 

עוד בכפר סבא
חשבנו שיעניין אותך גם...
אישום: בכיר בתחנת דלק גנב עשרות אלפי שקלים
אישום: בכיר בתחנת דלק גנב עשרות אלפי שקלים
20 שנה לביהס למדעי הים רופין - מכמורת
20 שנה לביה"ס למדעי הים רופין - מכמורת
שרה כהן. יש לי מה לתרום
"יש לי עוד מה לתרום לעולם"
חיים ברוידא
טריפל A לעיריית רעננה
אבישג שי
קרמבו מצמיח להם כנפיים
ערן סיב, יור התאחדות קבלני השיפוצים
עונת השיפוצים בפתח
כתב אישום בגין הפעלת מעבדת סמים
רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בנתניה