כפר סבא

ביהמ"ש הורה לנעול את שערי ביה"ס גולדה מאיר לאחר השעה 20:30

בהמשך לעתירה שהגיש אחד השכנים נגד מפגעי רעש הורה בית המשפט גם על איסור פעילות רועשת בין השעות 16:00-14:00

זאב שרגא 20/09/2018
ביהמ
ביתה משפט הורה על נעילת השערים בערב (תמונה להמחשה iclipart)

השבוע התקבל בבית משפט השלום בכפר סבא פסק הדין בהמשך לתביעה שהגיש תושב העיר, נגד העירייה, משרד החינוך והנהלת בית הספר גולדה מאיר, בגין מפגעי רעש המתקיימים לכאורה בפעילות בית הספר, תוך הטלת מגבלות על פעילות בית הספר בשעות מסוימות במהלך היום והלילה. בפסק הדין נכתב כי התובע המתגורר בסמוך לבית הספר סובל לטענתו ממטרדי רעש והשלכת כדורים וחפצים שונים אל תוך חצר ביתו משטח בית הספר. התביעה הוגשה נגד בית הספר ומשרד החינוך, בכל הנוגע לתפעולו בשעות הלימודים ונגד עיריית כפר סבא כאחראית על המבנה ונותנת הרשות לפעילויות שונות מחוץ לשעות הלימודים.

בית המשפט התבקש לאסור משחקי כדור ברצועה החולית הסמוכה לגדר המפרידה בין השטח בי הספר לחצר ביתו של התובע ולהגביל את השימוש באמצעי הגברה, מערכות כריזה ופעמון בית הספר, באופן שלא יהווה הפרעה. כמו כן דרש התובע לאסור הפעלת חוגי כדורגל בשטח מגרש הספורט בשעות הצהריים, לסגור את שערי בית הספר בשעות הערב והלילה, וכן בסופי שבוע, על מנת למנוע שימוש בהם למשחקי כדור על ידי הציבור, להסיר גופי תאורה המוצבים לטענתו ללא היתר ומכוונים אל עבר ביתו ולהורות על בניית חומה אקוסטית על פי דרישותיו, בגבול החלקות.

בפסק הדין כותב השופט אלדד נבו: "הנתבעים הדגישו, כי פעילות בית הספר נעשית בהתאם לחוק וכל עוד ילדיו של התובע למדו בו – לא הייתה לו כל טענה. התובע עבר להתגורר בסמוך לבית הספר במודע וחי במקום שנים רבות ורק לאחרונה החל להתלונן כי פעילות בית הספר גורמת לו למטרד. בסעיף 19 לסיכומיה, הנתבעת 2 (משרד החינוך) טענה כי בעקבות תלונת התובע, עוצמת צלצול הפעמון הונמכה למינימום האפשרי, מערכת הכריזה אינה מופעלת אלא למקרי חירום, במערכת ההגברה משתמשים באופן שבו הרמקולים אינם מופנים אל עבר בית התובע ונאסר על התלמידים לשחק ברצועה החולית הסמוכה לגדר ביתו".

"התובע הודה בדיון שהתקיים ביום 19.4.16, כי בעיית חדירת הכדורים לחצר ביתו נפתרה – אך ברור מאליו כי פתרון זה מותנה בקיום ההסדר שבית הספר נטל על עצמו", הוסיף השופט בפסק הדין, "שתי הנתבעות טענו לחוסר סמכות עניינית מן הטעם שהחלטותיהן בנוגע לתפעול בית הספר והמקרקעין עליהם הוא מצוי, הן החלטות מנהליות של רשות שלטונית והביקורת על החלטות אלה אינה בסמכות בית משפט זה. טענה זו נדחית כבר עתה הואיל והתביעה אינה מכוונת אל החלטות הנתבעות בכובען כרשות שלטונית, אלא כבעלים ומשתמש במקרקעין שכנים לביתו של התובע". עוד נכתב בפסק הדין כי, "התובע אף הגיש כראיה מטעמו סרטוני וידאו רבים וקבצי תמונות המתעדים את המטרדים להם הוא טוען ואת הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשלכת חפצים".

 "הפעילות המרעישה בשעות המנוחה, שבין 14:00 ל-16:00 אינה פעילות בלתי נמנעת, היא יוצרת מטרד שניתן להגדירו כבלתי נסבל עבור התובע והיא מנוגדת לדין האוסר פעילות מרעישה בשעות אלה", כתב השופט נבו, "כך גם הפעילות הרועשת בשעות הערב המאוחרות. אמנם, תקנות מניעת רעש מגבילות את שעות הפעילות הרועשת החל מהשעה 23:00, אולם יישום הוראות פקודת הנזיקין במקרה זה מחייבת הגבלה רחבה יותר על פעילות מגרש הספורט ופעילות בית הספר – לרבות מערכות הצלצול, הכריזה וההגברה. מלבד מניעת רעש ומטרד בלתי נסבלים, יש להבטיח כי תלמידי בית הספר לא ישליכו כדורים או חפצים אחרים לחצרו של התובע, כפי שהדבר נעשה באופן יזום על ידי הנהלת בית הספר. הדבר ייעשה בדרך של הגבלת השימוש ברצוע ה החולית הסמוכה לגדר המפרידה בין בית הספר לחצרו של התובע".

 בהחלטתו הוציא השופט נבו 6 צווי מניעה לפעילויות שונות במתחם בית הספר:  צו מניעה קבוע האוסר קיום כל פעילות ספורט או פעילות מרעישה אחרת בשטח מגרש הספורט המקורה בין השעות: 14:00-16:00 והחל מהשעה 20:30 ועד לשעה 7:00 למחרת. איסור זה יחול בכל ימות השבוע. מגבלת הפעילות בשעות הערב לא תחול על טקסים רשמיים של בית הספר הנערכים בשעות הערב;  צו עשה המורה לנתבעת 3 (עיריית כפר סבא) למנוע כניסת הציבור לשטח בית הספר ולדאוג לכיבוי האורות במגרש הספורט – בכל יום החל מהשעה 20:30, למעט במקרה של קיום טקס רשמי של בית הספר כאמור לעיל; צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת 2 (משרד החינוך) לעשות שימוש במערכת הכריזה של בית הספר, אלא במקרי חירום; צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת 2 לקיים פעילות משחקי כדור בשטח הרצועה החולית הסמוכה לגדר ביתו של התובע; צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת 2 לעשות שימוש במערכת ההגברה בין השעות 14:00 ל-16:00; צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת 2 לעשות שימוש בפעמון הצלצול ובמערכת ההגברה בעוצמה העולה על הקבוע בחוק ובתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן – 1990.

השופט דחה את סכום תביעת הפיצויים שעמדה על עשרות אלפי שקלים אולם הורה לפצות את התובע: "פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מאירועים אלה – אותה אני מעריך ב- 3,500 ₪. הנתבעת 2 היא זו שחייבת בתשלום פיצוי זה. מעבר לפסיקת הפיצוי הנ"ל, אין מקום לפסוק כל סעד כספי נוסף בגין מטרדי הרעש, הואיל והתרשמתי כי צוות בית הספר פעל בצורה סבירה והוגנת לצמצום ההפרעה לשלוות חייו של התובע ואילו עיריית כפר סבא פעלה אף היא באופן הוגן והציעה להגביה את הגדר המפרידה בין שטח בית הספר לביתו – הצעה לה הוא סירב. בנוגע לשעות הפעילות, פעלה הנתבעת 3 מתוך אינטרס לגיטימי ולטובת תושבי השכונה, על אף שנקבע כי יש להגביל את שעות הפעילות כאמור לעיל. לכן, גם בגין מטרדי הרעש אינני רואה מקום לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש".

 "במגבלות הפעילות כאמור בצווים שניתנו, אין מקום להורות על הקמת חומה אקוסטית כדרישת התובע בתביעתו", הוסיף השופט נבו, "התביעה מתקבלת באופן חלקי, באופן שבו ניתנים צווים, כמפורט בסעיף 28 דלעיל ובנוסף הנתבעת 2 תשלם לתובע 3,500 שקל כפיצוי בגין עגמת נפש. כל אחת מהנתבעות 2-3 תשלם לתובע הוצאות משפט בסך 12,500 ₪ וזאת בהתחשב, בין היתר, בהיקפם הרב של ההליכים שהתנהלו בתיק זה".

 בהמשך להחלטת בית השמפט ונעילת שערי בית הספר החל מהשעה 20:30, ביקשו ההורים להשבית את הלימודים בתחילת השבוע ולהפגין מול בית העירייה, אולם חזרו בהם מהחלטה זו, עד לקיומה של פגישה בינם ובין מנכ"ל העירייה, איתי צחר.

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "מדובר בצו בית משפט שקבע כי לא ניתן לקיים פעילות ספורט או פעילות מרעישה בשטח מגרש הספורט המקורה בין השעות 14:00-16:00 והחל מהשעה 20:30. עיריית כפר סבא מחויבת לפעול על פי פסק הדין של בית המשפט, שהתקבל במסגרת תביעה אזרחית אותה ניהל תושב העיר, שגר בסמיכות אל בית הספר. כמו כן, ניתן צו למניעת כניסת הציבור לשטח בית הספר, וכן לבצע כיבוי אורות במגרש הספורט החל מהשעה 20:30."

 

 zeevshraga1978@gmail.com

 

עוד בכפר סבא
חשבנו שיעניין אותך גם...
הרוג בתאונת אופנוע
רוכב אופנוע נהרג בתאונה בכביש 5 סמוך לצומת גיתי
בעירייה נערכים למצב חירום
נתפסו עשרות אלפי ביצים שהוחזקו ללא קירור
עשרות אלפי ביצים הוחזקו ללא קירור
אישום: תקפה מאבטחים בלונה פארק
מוכנים לצה"ל
נפתחה סדרת הקורסים והסדנאות ביד לבנים רעננה
מהפכת המיחזור בנגב עולה שלב
"צפויה עליה דרמטית במחירי הדירות בישראל בעקבות הקדמת הבחירות"