כפר סבא

כיצד פועלת עיריית כ"ס בנושא תכנית המתאר?

חברי סיעת "כפר סבא מתקדמת" ביקשו לדעת מה סטטוס תכנית המתאר העירונית וכיצד פועלת העירייה על מנת לתקן את התכנית השנויה במחלוקת?

זאב שרגא 08/04/2019
פנחס כהנא
צילום: פרטי

חברי המועצה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" הדר לביא, פנחס כהנא ואמיר סילבר העלו בישיבת המועצה האחרונה שאילתה שעסקה בנושא תכנית המתאר העירונית השנויה במחלוקת וביקשו לבדוק אודות פעילות העירייה בנושא. "בתאריך 10-2-2019 התקיים דיון בוועדת משנה לערערים ועדה מקומית מרכז בנושא תכנית המתאר הכוללנית של כפר סבא, 405-041289," כתבו בשאילתה, "קבלנו חצי שנה כדי לשמוע בוועדה המקומית התנגדויות שהוגשו למחוזית, ולגבש דעה. לנו יש כוונה רחבה יותר להגיש למעשה תיקונים משמעותיים בתכנית, ולמעשה העיריה גם בקשה למשוך התכנית, דבר שלא ניתן לה."

 "ידוע שמהנדסת העיר נכנסת אך כעת לעבודה. אנחנו חייבים להאיץ תהליכים ויש פעולות שניתן לעשות מיידית. אנו מבקשים לדעת האם נקבעו ישיבות עבודה ומה התהליכים המתוכננים כדי לעמוד בלוח הזמנים ולהגיע עם מוצר מקצועי שהעיר תעמוד מאחוריו? עבר חדש וחצי מאז ההחלטה. 20% מהזמן שניתן לוועדה המקומית. מדוע עד כה לא נשמעו ההתנגדויות שהוגשו?" שאלו השלושה, "מה תכנית העבודה כדי לעמוד בלוח הזמנים עם מוצר תכנוני טוב?"

 מנכ"ל העירייה איתי צחר השיב לשאילתה ואמר כי, "אנו סבורים כי נכון שתהליך מקצועי זה יובל על ידי מהנדסת העיר אשר החלה את תפקידה בתאריך 1.4.2018 . בנוסף יצוין כי בכוונת העירייה לבקש דחייה נוספת ככל שיידרש, ועד שלא ימוצה התהליך להבנתנו, לא נפעל לקידום תכנית המתאר. ביום 11.3.19 התקיימה ישיבת עבודה של צוותי התכנון של תכנית המתאר, הצוותים המקצועיים מטעם העירייה ומהנדסת העיר הנכנסת, והוצגו עקרונות התכנית לרבות בקשה להצגת תכנית עבודה סדורה לקידום התכנית."

 עוד הציג צחר לוח זמנים להמשך פעילות העירייה בנושא, באפריל 2019 הקמת צוות היגוי עירוני להכנת תכנית פעולה. קיום ישיבה שבועית של צוות מקצועי מצומצם לבחינת התכנית וההתנגדויות שהוגשו והצגת תכנית הפעולה בפני לשכת התכנון המחוזית וקבלת אישורה/חוות דעתה. במאי 2019 הצגת התכנית לרבות השינויים המבוקשים עקב ההתנגדויות בפני צוות הנהלת העירייה וכן בפני חברי מועצת העיר, עדכון התכנית בעקבות המשוב העירוני והצגתו החוזרת בפני ועדת ההיגוי העירונית, וקבלת אישור ועדת ההיגוי למוצע.

ביוני 2019 יתבצע הליך שיתוף ציבור פרונטאלי ואינטרנטי, ביולי 2019 הגשת תכנית מעודכנת לוועדה המקומית וקבלת המלצתה ובאוגוסט 2019 הגשת התכנית המעודכנת, לרבות מענה להתנגדויות לוועדה המחוזית. 

זאב שרגא      zeevshraga1978@gmail.com

עוד בכפר סבא
חשבנו שיעניין אותך גם...
רפי סער קורא להדר לביא להצטרף אליו
איך אומרים רכבת קלה בערבית?
ונסה וידל היא זוכת מאסטר שף
יאיר זיגדון, יור הנהגת ההורים ביהס דקל
גינות שעשועים יוקצו לילדים אלרגיים
רחוב המרי רמת השרון
רחוב המרי יהפוך לרחוב הולנדי?
נקודת שיטור ופיקוח ניידת
פרחים לאירוע המיוחד בחייכם
סוכל ניסיון הברחה של כ-5 טון ירקות
סוכל ניסיון הברחה של כ-5 טון ירקות