כפר סבא

חברת המועצה הדר לביא מבקשת ממשרד הפנים לבדוק "מינויים פוליטיים"

העיריה בתגובה: "ועדת המינויים במשרד הפנים היא זו שאמונה על אישור מינוי המועמדים לכהן כדירקטורים מקרב הציבור" ממשרד הפנים נמסר כי, "עיריית כפר סבא הגישה רק מועמדת אחת מקרב עובדי העירייה לאישור הוועדה לבחינת כשירות מינויים בהנהלות התאגידים העירוניים"

זאב שרגא 27/05/2019
חברת המועצה הדר לביא,
צילום: פרטי

חברת המועצה הדר לביא פנתה בשבוע שעבר אל מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, בבקשה לבחון מינויים לתאגידים העירוניים בכפר סבא, אותם היא מגדירה "מינויים פוליטיים". "מועצת העיר כפר סבא אישרה בישיבתה מיום 3 באפריל 2019 מספר מינויים של נציגים מקרב הציבור לדירקטוריונים של תאגידים עירוניים, בהם החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא והחברה לתרבות הפנאי כפר סבא," כתבה לביא, "בחלק נכבד ממינויים אלו נפלו להבנתנו פגמים מהותיים אשר יש בהם כדי להצדיק את ביטולם. עיקרי הפגמים הם מינוי נציגי ציבור בעלי זיקה פוליטית מובהקת לראש העיריה ולסגני ראש העיר, וזאת בניגוד לתקנות העיריות. נוסף על כך, בשני מקרים מונו כנציגי ציבור דירקטורים אשר כבר כיהנו בתאגידים תקופות העולות לכדי 2 קדנציות שלמות, ומינויים פעם נוספת מנוגד לסעיף 7 לתקנות העיריות."

לביא מפרטת ומתייחסת למינויו של חבר רשימת מרצ כחבר בדירקטוריון החברה לתרבות ופנאי בכפר סבא, מינוי שבוטל לדבריה ובמקומו מונתה חברת רשימה אחרת של הסיעה, כמו גם להארכת מינויו של חבר ברשימתו של ראש העירייה, רפי סער, כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית והארכת מינויו של חבר נוסף בדריקרטוריון מעבר לתקופה המותרת לכהונה לכאורה.

 בהמשך התייחסה לביא למינויו של חבר המועצה לשעבר, עמירם מילר, כחבר דירקטוריון החברה הכלכלית: "עמירם שימש למעלה מ- 40 שנה כחבר מועצה מטעם מפלגת העבודה בכפר סבא. גם בבחירות האחרונות עמד בראש מפלגת העבודה, אשר מימנה את מועמדותו של ראש העיר רפי סער ומנגד הציגה רשימה משלה למועצת העיר, שמילר עמד בראשה. מילר היה פעיל מאוד בתמיכתו בבחירת ראש העיר ואף הוביל מטעמו חלקים נכבדים מהמשא ומתן להרכבת הקואליציה לאחר הבחירות. מר מילר לא זכה להיכנס למועצת העיר כחבר מועצה, אולם הדבר

לא מנע ממנו ומראש העיר לנסות ולהעניק לו שורה של מינויים תמוהים ובהם ניסיון למנות את עמירם מילר כיושב ראש מפעל המים כפר סבא, ניסיון שסוכל למנות את מר מילר כמחזיק תיק הרווחה וניסיון למנות את מר מילר כנציג מערך כיבוי האש בוועדת המשנה לתכנון ובניה. כיום, משלא נבחר מילר למועצת העיר, ולאור זיקתו הפוליטית המובהקת לראש העיר, לא ניתן למנותו כנציג מטעם הציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית."

 לביא ביקשה לבדוק גם מינויים של חברי דירקטוריון בתאגיד המים "פלגי שרון" וסיכמה: "מסתמנת תמונה ברורה של דפוס עקבי למינויים פוליטיים בתאגידים העירוניים. כאן המקום לציין שאין בטענות אלו כדי להטיל דופי באיש מן הדירקטורים שנבחרו, ביושרם או כישרונם. כולם כאחד קיבלו על עצמם את המשימה בהתנדבות. יחד עם זאת, לא ניתן להשלים עם מינויים פוליטיים אשר נוגדים את תקנות הציבור ואת תקנות העיריות נציגי העיריה בתאגיד עירוני, תשס"ו-  2006. הכשרת מינויים אלו עלולה להביא לפוליטיזציה של התאגידים העירוניים, לפגיעה באמון הציבור ולפגיעה באיזונים אשר קבע המחוקק ביחס לשלטון התאגידי של התאגידים העירונים בכפר סבא. לפיכך, מתבקשת בדיקתכם המיידית והתערבות משרד הפנים לפסילת מינויים אלו, כדי להבטיח הליך תקין ואת והבטחת התנהלות נטולת ניגודי עניינים בעיריית כפר סבא והתאגידים העירוניים."

 מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "ועדת המינויים במשרד הפנים היא זו שאמונה על אישור מינוי המועמדים לכהן כדירקטורים מקרב הציבור. יש לציין כי על פי התקנות, מועמדים שיש להם זיקה פוליטית אינם פסולים אוטומטית מלכהן כדירקטורים מקרב הציבור, ובלבד שוועדת המינויים תסבור שיש להם כישורים מיוחדים. לפיכך מועצת העיר פעלה בהתאם לסמכותה."

 ממשרד הפנים נמסר בתגובה:  "מבירור עולה כי עיריית כפר סבא הגישה רק מועמדת אחת מקרב עובדי העירייה לאישור הוועדה לבחינת כשירות מינויים בהנהלות התאגידים העירוניים. מועמדותה תידון בוועדה בקרוב. נכון להיום , לא הוגשו בקשות נוספות לאישור מינויים בתאגידים של העירייה. כאשר יוגשו – הועדה  תדון בכל מקרה לגופו."

עוד בכפר סבא
חשבנו שיעניין אותך גם...
ט"ו בשבט חג החקלאות
הולכים ושותים
עיריית רעננה תפסיק לרסס במוסדות חינוך
עיריית רעננה תפסיק לרסס במוסדות חינוך
עוד הואשם בעבירות זיוף ומרמה
עו"ד הואשם בעבירות זיוף ומרמה
שפת רחוב בסימן עצי הפיקוס
שפת רחוב בסימן עצי הפיקוס
הקשר בין פילוסופיה לאופנה
הקשר בין פילוסופיה לאופנה
״פטריות קונים רק בסופר"
עילאי הרסגור-הנדין. להגדיל את מספר החניות
מי פנוי בכפר סבא?