רחובות

נחשפה תוכנית האב לספורט ברחובות

התוכנית כוללת קידום הספורט ההישגי, השקעה במתקנים ויותר ספורט עממי

תמי מאור 08/07/2018
מומלץ לשקול הקמת אולם כדורסל עירוני (תמונה להמחשה iclipart)

אגף הספורט בחברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בעיריית רחובות עמל בשנה האחרונה על הכנת תוכנית אב לספורט. תוכנית האב  נועדה לגבש חשיבה כלל מערכתית של הגורמים השונים בעיר, לכדי תוכנית פעולה לטווח זמן של בין   ל-15 שנים, והיא מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם משרד התרבות והספורט. התוכנית הוכנה על מנת לייעל את הפעילות, לתכנן אותה בצורה ראויה לשנים הקרובות, וכן לשפר את השירות בתחום הספורט שהעירייה מציעה לתושבים, ואת ההישגים של הספורט התחרותי בעיר.

במסגרת התוכנית נערך מיפוי מפורט של המצב הקיים, ונערכה בחינה כלל מערכתית של מצב הספורט בעיר, ושל צריכת הספורט בעיר על ידי התושבים. מסמך התוכנית מכיל נתונים על הענפים התחרותיים והעיסוק בספורט בבתי הספר ובחוגים בעיר.

 על פי התוכנית,  ניתן לחלק את תחום הספורט בעיר לשלושה תחומי פעילות עיקריים:

- ספורט הישגי – פעילות ברמות של אגודות שונות, תחרויות ארציות ובין לאומיות.

- ספורט עממי – פעילות במסגרת חוגים, מועדוני ספורט, חדרי כושר, פעילות פרטית יזומה וחינוך בלתי פורמלי.

- ספורט במערכת החינוך הפורמלי -  שיעורי חינוך גופני ותחרויות במוסדות חינוך.

 מנכ"ל העירייה, דורון מילברג: "בשנים האחרונות משקיעה העירייה רבות בתחומי התקציב העירוני לאגודות הספורט ומתקני הספורט. הקצינו סכומים משמעותיים להשקעה בתשתיות- מגרשים ואולמות חדשים ומחודשים ברחבי העיר. אנו בעיצומו של מכרז אצטדיון עירוני מפואר ומתקדם (בצפון מזרח העיר) אשר בסמוך אליו ייבנה מגרש אימונים. כמו כן נבנה בעתיד הקרוב אולם ספורט מרכזי (3000 מקומות ישיבה) לכדורגל ולכדורסל. התכנית שהוכנה היא מצפן למימוש חזון הפעילויות והמתקנים הנוספים, כפי שרואה ראש העיר וחברי מועצת העיר". 

איציק עובדיה, סמנכ"ל החברה העירונית ומנהל אגף הספורט: "תרבות של פעילות גופנית היא נדבך מרכזי בחברה בריאה. סיימנו היום תהליך ארוך של כשנה עבודה על הכנת התוכנית אב לספורט בעיר רחובות. בתהליך ההכנה היו שותפים אנשי מקצוע מתוך ומחוץ לרחובות. התוכנית הינה מקיפה ומשמעותית ביותר, נוכח שינוי התפיסה שהנהיג ראש העיר ביחס לספורט בשנים האחרונות. לאורך התהליך עמדה לנגד עינינו טובת תושבי העיר, תכנון נבון ויעיל של מערכת הספורט העירונית, והרצון לתת מענה לצורכי הציבור הקיימים והעתידים. אני מודה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה, דורון מילברג, על האמון והתמיכה ועל החזון בהכנת התוכנית". 

 עיקרי ההמלצות בתוכנית:

 קידום הספורט ההישגי: לאחר סקירת ענפי הספורט בעיר, הן ברמה החוגית והן ברמה התחרותית, מומלץ להשקיע השקעה יתרה בקידום הקבוצות התחרותיות, מתוך כוונה להגדיל את כמות המשתתפים והמשתתפות וכן לשדרג את הקבוצות הייצוגיות של העיר (גברים ונשים) בספורט ההישגי.

 קידום  "תוכנית המתקנים" העירונית: נושא הקמת מתקני הספורט מקבל התייחסות מאוד גדולה ב-4 השנים האחרונות, ומגמה זו תימשך. עיריית רחובות תמשיך לתכנן ולבצע הקמת מתקני ספורט בעיר, בהתאמה להתפתחות העיר, וצריכת הספורט הקיימת והעתידית. מומלץ לשקול הקמת אולם כדורסל עירוני עם תכולה משמעותית של  (לפחות) 3,000 צופים ובפרט לאור ההמלצה להמשיך ולחזק את ענף הכדורסל בעיר. כמו כן, יש חשיבות מכרעת להקמת אצטדיון עירוני ראוי – שאושר לאחרונה- לטובת פיתוח ענף הכדורגל.

מומלץ כי האחריות על התחזוקה של כל מתקני הספורט בעיר תרוכז בידי אגף הספורט של החברה העירונית שינהל את התחזוקה בצורה האופטימלית.

אגף הספורט יקים צוות היגוי אשר יתכנס פעמיים בשנה לשם קביעת המדיניות בנושא  ההקמה של מתקני הספורט בתחום הרשות, אילו מתקנים יש להקים בשנה העוקבת על פי הנקבע בתוכנית האב לספורט, את המיקום שלהם ואת האומדן שלהם.

הספורט העממי:  התוכנית ממליצה  להוסיף ללוח האירועים הקיים פעילויות  ולעבות אותו, כלומר - להוסיף אירועים עממיים נוספים, וזאת, בהדרגה, במשך 3 השנים הקרובות.

 חיזוק מגמות הספורט- בעיר קיימים מועדונים בית ספריים ומגמות ספורט. יש לחזק מגמות אלה, לתת לכולן מעמד של מגמות על עירוניות, לשדרג את תלמידיהן באופציה ללמוד לקבלת תעודת הדרכה בקורסי מדריכי ספורט ולחזק את הקשר בין הספורט הפורמלי לבלתי פורמלי. כמו כן יש לקדם תהליך של התמקצעות בתי הספר לפי ענפי הספורט המובילים דוגמת כדוריד, כדורעף, שחייה וכדורסל.

התוכנית ממליצה על יישום מודל שלושת השלבים לפיתוח ספורטאים מצטיינים בעיר. המודל הינו מודל פשוט בבסיסו אשר פועל בצורת פירמידה. תחילתו במערכת החינוך הפורמאלית, המשכו בחוגי ספורט שונים וסופו בקבוצות הישגיות תחרותיות.

 השקעה באוכלוסיות ספציפיות:  יש להשקיע בקידום העיסוק בספורט של אוכלוסיות הנשים, הדתיים, העולים החדשים והאזרחים הוותיקים בספורט. בהתאם לכך יש לגייס רכזי ספורט שיעסקו בכך לגבי כל אוכלוסייה.יש לוודא כי כל המתקנים בעיר מתאימים לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות, ויש לשלב אותם באירועי הספורט או ליצור עבורם אירועי ספורט.

 שינוי המבנה הארגוני באגף הספורט בחברה העירונית והטמעת תהליכי עבודה: על מנת להתאים את הטיפול העירוני- מערכתי בגידול בהיקף העיסוק בספורט וליישם את ההמלצות נכונה, מומלץ לערוך רה- ארגון באגף הספורט.

באגף הספורט יפעלו 4 מנהלי מחלקות: מנהל הספורט ההישגי, מנהל הספורט העממי וספורט במוסדות החינוך, מנהל אצטדיון עירוני ומנהל מתקני ספורט.

 טווח זמן לביצוע התוכנית: מימוש התוכנית אינו מחייב הוצאת כספים מיידית, אלא הדרגתית. תכנון נכון יאפשר לגורמים השונים - פרטיים, מוסדיים, ציבוריים, להשתלב בביצוע על פי תכנון נכון, הן של השטחים הקיימים ברשות והן של המשאבים הנחוצים לה. התכנון ההדרגתי מתחלק לשלושה טווחי זמן:

טווח זמן מיידי – עד 3 שנים.

טווח זמן בינוני – 3 עד 5 שנים.

טווח זמן ארוך – 5 עד 15 שנים.

 

עוד ברחובות
חשבנו שיעניין אותך גם...
איך אומרים רכבת קלה בערבית?
עקירת עצים לשימור בתל אביב
מה יעלה בגורלם של העצים לשימור בתל אביב?
המועצה הדתית חוזרת למשכנה
רועי פאר. מדליית ארד באולימפיאדה הכימיה
יש לנו מדליה
•	הדמיה של ההפרדה המפלסית והמנהרות
החל פרויקט צומת הגבעה הצרפתית בירושלים
חדר צנתורים חדש ב"פדה פוריה"
רצות ביחד
מרטין דרוקר זל , הפועל רעננה לא הייתה קיימת בלעדיו
הגיעה לגבורות