רמת גן - גבעתיים

נסגר תיק החקירה נגד רה"ע ר"ג

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לראש עיריית רמת גן ישראל זינגר, אשר נחשד בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, כי תיק החקירה בעניינו נסגר בהיעדר ראיות מספיקות

כתב לוקאל 30/07/2018
התיק נסגר (תמונה להמחשה iclipart)

פרקליטות מיסוי וכלכלה, על דעתו של פרקליט המדינה ולאחר הליך שימוע, הודיעה לראש עיריית רמת גן ישראל זינגר, אשר נחשד בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, כי תיק החקירה בעניינו נסגר בהיעדר ראיות מספיקות.

זינגר נחשד בכך שבמסגרת התמודדותו במערכת הבחירות לעיריית רמת גן בשנת 2013, קיבל שוחד משורה של פעילים שעבדו עבורו ללא שכר, וזאת לאחר שהבטיח להם, כי אם יעבדו עבורו ללא שכר, הרי במידה ויבחר לתפקיד ראש העירייה, הוא ידאג למנותם לתפקידים בעירייה. אותם פעילים אכן עבדו עבורו ללא שכר. אחד מהם מונה לאחר הבחירות לתפקיד בעירייה. בגין כך נשקלה העמדת זינגר לדין בעבירה של קבלת שוחד. בנוסף, נחקר חשד להתערבותו של זינגר במינויים של מקורביו האישיים. לאחר שנבחר לראשות העיריה ובגין כך נשקלה העמדתו לדין בעבירה של הפרת אמונים. לפיכך הוזמן זינגר לשימוע.

בעקבות השימוע המליצה פרקליטות המחוז לגנוז התיק, וכך המליצו גם גורמים בכירים נוספים בפרקליטות, לרבות המשנה לפרקליט המדינה (פלילי). פרקליט המדינה קיבל ההמלצה ולפיכך הוחלט שאין מקום להגיש כתב אישום. להלן תפורט תמצית נימוקי ההחלטה.

על פי הודעת הפרקליטות, על פי החשד, זינגר קיבל את טובות ההנאה, לאחר שהבטיח אותן הבטחות, בתקופה שקדמה למינויו לעובד ציבור, היינו, בעת שהיה רק מועמד לתפקיד. אכן, החוק קובע כי גם "מועמד" לתפקיד יכול לקבל שוחד, אף שהוא עדיין איננו עובד ציבור; אך השאלה ממתי נחשב אדם "מועמד" לתפקיד, היא שאלה מורכבת שיש עליה פסיקה מצמצמת יחסית. במקרה דנן, עלה קושי להוכיח כי זינגר כבר היה "מועמד" לפי החוק והפסיקה, בעת שהפעילים החלו לעבוד עבורו, דבר שהקשה על הוכחת היסוד הנדרש להרשעה בעבירת השוחד.

בנוסף, במסגרת הבחינה אם אכן טובות ההנאה ניתנו לזינגר בעקבות הבטחותיו, בציפייה לקבל תמורה מזינגר במסגרת תפקידו (אם ייבחר), הרי שמחומר הראיות עלה קושי להוכיח מעבר לספק סביר, כי זינגר ראה את "הבטחותיו" לפעילים כהבטחות מחייבות, ועלה ספק אם חשב שפעילים אלה התייחסו להבטחותיו אלה כהבטחות רציניות ומחייבות. ואכן, חלק מהפעילים העידו כי לא האמינו להבטחותיו. מדובר ב"הבטחות" שניתנו במסגרת מערכת בחירות פוליטית, ועל פי הפסיקה יש לקחת "בעירבון מוגבל"  הבטחות שכאלה. במקביל, פעילות הפעילים נעשתה במסגרת התנדבותית שאינה חריגה, כזו המקובלת במערכות בחירות. כמו כן, על פי חומר הראיות, יקשה לשלול שהמניע של הפעילים כלל בתוכו בעיקר (או רק) רצון לשינוי פוליטי ודאגה כנה לעיר רמת גן, ומשכך, קיים קושי של ממש להוכיח שאלה עבדו עבור זינגר בגין הבטחתו שימנה אותם בעתיד לתפקידים כאלה ואחרים. בנוסף, רק פעיל אחד מבין ארבעת הפעילים שטענו להבטחות מונה בפועל למשרה בעירייה, שאף היא משרה זוטרה, בעוד שבמקרים האחרים כלל לא קוימו ההבטחות, מה שמוסיף ומחזק את האפשרות שאיש לא ראה את ההבטחות הללו כמחייבות, וככאלה שהניעו את הפעילים לעבוד בחינם עבור זינגר.

בנסיבות אלה הגיעה הפרקליטות למסקנה כי יקשה להוכיח במידה הנדרשת בפלילים כי הפעילים עבדו בהתנדבות עבור זינגר בעקבות ההבטחות שקיבלו, ולא ממניעים ענייניים, וממילא יקשה להוכיח כי זינגר "קיבל" את פעילות ההתנדבות של הפעילים "בעד פעולה הקשורה לתפקידו" (העתידי- אם ייבחר) – כנדרש בחוק כדי להרשיע בעבירת שוחד.

בהחלטה הודגש, כי יש אפשרות עקרונית להעמיד לדין בעבירת שוחד, במקום שניתנה הבטחה ברורה ומחייבת לטובת הנאה, גם אם מדובר בהבטחה שניתנה במסגרת מערכת בחירות או במסגרות פוליטיות אחרות. אך המקרה הנדון כאן, בהתאם לראיות שנאספו, מעורר קשיים ממשיים בהוכחת הטענה כי ההבטחות הן אלו שגרמו לפעילים לעבוד עבור זינגר במערכת הבחירות, וכי כך תפס זאת זינגר.

באשר לחשדות בעניין ההתערבות במכרזים לתפקידים בעיריית רמת גן, לטובת מקורביו האישיים, הרי שלמרות שהעובדות שעלו מן הראיות אכן הצביעו על כך כי זינגר פעל לטובת קליטה בעבודה של כמה ממקורביו, לא ניתן היה להוכיח במידה הנדרשת עד כמה מעורבות זו אכן השפיעה על החלטות ועדת המכרזים. היינו, לא נמצאה אינדיקציה להתערבות ישירה של זינגר בהחלטות הועדה ואף לא נמצאו ראיות לניסיון לכפיית דעתו על חברי ועדות המכרזים. לפיכך הוחלט כי הראיות הנסיבתיות שנמצאו בהקשר זה אינן מספיקות על מנת לבסס הרשעה בפלילים בנושא זה.

לאור האמור, החליט פרקליט המדינה, על יסוד המלצת פרקליטות המחוז וגורמים בכירים אחרים, לגנוז את התיק. בפרקליטות מציינים כי "מחומר הראיות עולה כי התנהלותו של זינגר הייתה בעייתית במישורים שונים – קבלת טובת הנאה בדמות עבודת פעילים עבורו ללא שכר, בעקבות מתן הבטחות (גם אם הן ספק מחייבות) להענקת משרות בעיריה לאותם פעילים לאחר הבחירות, והתערבות במכרזים לטובת מקורביו האישיים. למרות האמור, הרי שנוכח מכלול הקשיים הראייתיים והמשפטיים, שחלקם פורטו בתמצית לעיל, הוחלט לסגור את התיק נגד זינגר בעילה של חוסר ראיות מספיקות.

"מקרה זה ממחיש כי הליך של שימוע נעשה בלב פתוח ובנפש חפצה, כאשר לאחר השימוע הפרקליטות שוקלת שוב את הראיות ואת הבעיות המשפטיות הניצבות בפניה. במקרה זה, הקשיים שהיו קיימים בתיק החקירה התחדדו במסגרת הליך השימוע והביאו למסקנה כי התשתית הראייתית בתיק אינה מספיקה ולא תקים סיכוי סביר להרשעה, כנדרש במשפט פלילי".

עוד נמסר כי, "בשולי הדברים יצוין, כי לטענותיהם של ב"כ של זינגר בדבר היות חקירת המשטרה מוטה ולטענה כאילו החקירה נערכה  בתיאום עם יריבו הפוליטי של זינגר, לא נמצא בסיס".

עוד ברמת גן - גבעתיים
חשבנו שיעניין אותך גם...
הגדר ברחבת בית הכנסת עונג שבת , המבנה הלא חוקי הוסר
עונג שבת? לא לאנשי בית הכנסת
נשיא המדינה באירוע לבוגרי משלחת "Community"
מנחם קורצקי , ממשיך שנה נוספת ברעננה
מנחם קורצקי ימשיך שנה נוספת ברעננה
יוסי סדבון. מטרה ראויה
חוג לכל ילד בכפר סבא
ALL&MORE  חברת גיא ודורון לוי פרויקט
מה המחיר הממוצע של דירה בנווה זמר?
פתרונות קירוי לבריכות שחיה
פתרונות קירוי לבריכות שחיה
מסיבת יין בלבן ביקב הרי גליל בחג השבועות
אירועי שבועות ביקב הרי גליל
"ותיקים בתנועה"