רמת השרון

נדחתה תוכנית מתחם אלקו במתכונתה הנוכחית

הוועדה המחוזית קבעה כי על חברת קנדה ישראל, שמקדמת את התוכנית, להגיש שתי תוכניות נפרדות, האחת ביחס לשטחים שבסמכות הוועדה המחוזית והשנייה ביחס לשטחים בסמכות הוועדה המחוזית המשותפת (תע"ש השרון)

שרון יונתן 12/07/2018
גרובר. מברך (צילום: ארכיון מערכת)

ניצחון גדול לעיריית רמת השרון והעומד בראשה, אבי גרובר. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דחתה את תוכנית מתחם אלקו בדרום מזרח העיר במתכונתה הנוכחית. מדובר על שטח שמשתרע על 64 דונם ונקנה על ידי חברת קנדה ישראל לפני מספר שנים בסכום של 135 מיליון שקל. התוכנית המקורית הייתה להקים בשטח זה 3,000 יח"ד, אבל בהמשך התוכנית צומצמה ל-1,100 יח"ד תוך הגדלת שטחי מסחר.

השבוע קבעו דניאל פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית, ואדר' נעמי אנג'ל, מתכננת המחוז, כי התוכנית במתכונתה הנוכחית נדחית ושלחו את חברת קנדה ישראל להגיש שתי תוכניות, האחת בשטחים שבסמכות הוועדה המחוזית והשנייה בשטחים בסמכות הועדה המחוזית המשותפת (תע"ש השרון).

השתיים קבעו כי "הגענו למסקנה כי התוכנית המנותקת איננה נותנת מענה מיטבי לתכנון המרחב ובין היתר למכלול השיקולים התחבורתיים והתשתיתיים. עוד אנו סבורות כי לא נכון לדון בתוכנית המוקטנת ללא דיון מקביל בחלק המשלים שלה בתחום הסמכות של הוועדה המחוזית המשותפת (תע"ש) ולהבין את כל נגזרותיה של מש/1 (תוכנית תע"ש השרון- ש.י.) העשויות להשפיע עליה".

לפיכך קבעו השתיים כי, "לא ניתן היה לקלוט את התוכנית במתכונתה הנוכחית וזו תיסגר. יש להגיש שתי תוכניות בשני קווים כחולים המשלימים זה את זה למוסדות התכנון הרלוונטיים, הוועדה המחוזית ת "א והוועדה המחוזית המשותפת. לאור המורכבות הסטטוטורית הרבה של התוכניות, נמליץ לקשור בין הפקדת התוכנית האחת בהפקדת התוכנית השנייה ובין מתן התוקף למתן התוקף, דבר אשר יאפשר את הראייה התכנונית השלמה לאזור".

פוסק ואנג'ל הבהירו כי לאור התנאים התחבורתיים והניקוזיים המשותפים לשתי התוכניות קיימת חשיבות להעביר את שתי התוכניות, כאשר כל תוכנית תיבחן לפי תנאי הסף הרלוונטיים אליה".

ההערכה היא כי בשל העובדה שניתנה הנחייה בוועדה המחוזית לקשור בין שתי התוכניות, המשמעות היא שהתוכנית לגבי מתחם אלקו תיתקע למספר שנים, וזאת מכיוון שהיא קשורה מעתה בתוכנית תע"ש השרון.

מברכים על ההחלטה

גרובר הביע השבוע סיפוק מהחלטת הוועדה המחוזית ואמר: "אני מתנגד להקמת מתחם מגורים במתחם אלקו שבמורשה בכלל ובטח לתוכנית הגרנדיוזית והמגלומנית שמקדמת לאחרונה חברת קנדה ישראל במתחם, שכן התשתיות באזור אינן מתאימות וערוכות לבנייה שכזו, ומשמעותם הייתה עומסי תנועה חסרי תקדים, קריסת תשתיות, צפיפות אדירה ופגיעה אנושה באיכות חייהם של התושבים. תפיסת עולמי היא שכל תכנון חייב להתבצע תוך הסתכלות כוללת על כל הסביבה ולא רק בחינה של התוכנית המוגשת. לאור זאת, אני מברך על החלטת הוועדה המחוזית על סגירת התוכנית וכי כל הגשה בעתיד צריכה להתבצע בהתייחס לסביבה כולה, לרבות השטח של תע״ש.  אנו נמשיך לפעול בכל הכוח לשם הסדרת התשתיות במורשה, לרבות הפרויקטים שכבר מקודמים, ובהם: רמפות הכניסה והיציאה מכביש 4, פיתוח רחוב החרושת והקמת בית הספר במורשה.

חבר המועצה גיא קלנר שלאחרונה השיק קמפיין נגד התוכנית, אמר השבוע: "זהו ניצחון גדול התושבים. התבשרנו השבוע על כך שהוועדה המחוזית דחתה את תוכנית אלקו. כזכור, תוכנית מגלומנית וחסרת פרופורציה. כזו שעושה רווח גדול ליזמים והפסד גדול לתושבים. זו הסיבה שלאורך כל הדרך, בלי למצמץ, ובלי לספר סיפורים, בחרתי בקו תקיף כנגד התוכנית. גם בתוך הוועדה המקומית וגם מחוצה לה. הקמפיין הציבורי שאותו השקתי לפני כחודשיים, בשיתוף תושבים, היה מבוסס רק על העיקרון של בינוי שפוי וקדימות לאינטרסים של התושבים לפני אלו של היזמים.


"טוב לראות את השכל הישר והגיון מנצחים, ועל אף שההחלטה עברה לוועדה המחוזית, הצלחנו לעורר את דעת הקהל ולייצר שיח ברור המתנגד לתוכנית. כעת יש לוודא שהיא לא תחזור אלינו ב"דלת האחורית" ונמשיך לשמור על האינטרסים שלנו גם בהמשך. ההישג הוא של כולנו, תושבים ונבחרי הציבור, ואין מקום לחלוקה של אופוזיציה וקואליציה. אני מברך את כל הגורמים שפעלו בכדי לקדם את בלימתה, ומקווה שנפעל יחדיו גם בהמשך".

חבר המועצה עידן למדן אמר: "כפי שהבהרתי בעבר, התוכנית הנדל"ניסטית המוצעת למתחם 'אלקו' רעה מאוד. לא בניסוח העמום שהציעה הוועדה המקומית'במתכונתה הנוכחית' אלא בכלל. הזהרתי כי זו תוכנית שתשנה לתמיד את אופייה של מורשה בפרט ורמת השרון בכלל, ולרעה. ואכן המלצת הוועדה המחוזית מאוד מדאיגה ומה שחששתי אכן מתממש. אינני מבין על מה מתגאה מר גרובר ומה בדיוק הוא רץ לספר לחבר'ה, שעה שהמלצת הוועדה המחוזית נדמית כטכנית במהותה לאור עמדתה שמדובר בתוכנית בעלת ראיה תכנונית רחבה שעקרונותיה ראויים. הוועדה המחוזית גם נתנה הנחיות לקידום התוכנית הרעה הזו, וחמור מכך נתנה תמריץ לכל המעוניין בדבר לדחוף ולקדם את עיר התע"ש ואת 'שער המטרופולין' אצלנו". 

קנדה ישראל: תוכנית מתחם אלקו תמשיך ותקודם

 מחברת קנדה ישראל נמסר בתגובה: "בהחלטה של מנהל התכנון מחוז תל אביב נקבע כי עקרונות התכנון של תוכנית מתחם אלקו משקפים ראייה תכנונית רחבה וראויה וכי יש להרחיב את תחום התוכנית ולכלול בתחומה קרקעות מדינה הממוקמות מצפון.

על פי דיונים שנערכו בוועדה המחוזית בחודשים האחרונים רואה לשכת התכנון את המתחם כשער הכניסה למטרופולין תל אביב ומתוך ראייה תכנונית רחבה זו נתבקשו עורכי התוכנית להרחיב את שטחה.

"נזכיר כי תוכנית מתחם אלקו במתכונתה המצומצמת כללה כ-1,100 יח"ד וכ- 400 אלף מ"ר ברוטו לשטחי תעסוקה ומסחר. הוועדה המחוזית תומכת בעוצמות הבנייה ובהיקפים וקבעה כי עקרונות התכנון ראויים ומקובלים. יש לציין כי גם בתוכנית המורחבת שתוגש למוסדות התכנון יישמרו ערכי התוכנית, צפיפות יח"ד, היקף שטחי התעסוקה וההפרשות לצרכי ציבור. בהחלטת הוועדה המחוזית נקבע כי יש לפצל התוכנית ל-2 תוכניות שיקודמו במקביל האחת בוועדה המחוזית תל-אביב והשנייה בוועדה המחוזית המשותפת למתחם תע"ש השרון, כל זאת תוך שמירה על ערכי התכנון המקוריים.                                                                            

"תוכנית מתחם אלקו תמשיך ותקודם על פי הנחיות לשכת התכנון המחוזית כל זאת בעבודה מאומצת ומשותפת כפי שנעשה עד כה עם מוסדות התכנון. החברה שמחה על הראייה התכנונית הרחבה והכוללת המדגישה את הצורך באישור תכניות למתחמים נרחבים בעוצמות בניה המשקפות את צרכי השוק".

 

sharony@local.co.il

 

 


 

 

 

 

 

 

עוד ברמת השרון
מיכאל פרוסמושקין 14/08/2019
מיכאל פרוסמושקין 05/08/2019
מיכאל פרוסמושקין 25/07/2019
כתב לוקאל מיכאל פרוסמושקין 23/07/2019
חשבנו שיעניין אותך גם...
פסטיבל "חנוכה-חג שמן הזית הישראלי"
הוגבלו שעות הפעילות במגרש הספורט ברחוב הצברים
לאן תטיילו בפסח?
איפה הכי כדאי לבלות בחופשת הפסח?
נתיב פרי , פורשת לאחר 30 שנה
נתיב פרי פרשה מתפקידה
מימין לשמאל: אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי-שיקומי בלוינשטיין, דר שרון שקלאי, מנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין, אחד הנציגים של בתי הספר, דר חגי אמיר, מנהל ביהח לוינשטיין הנכנס, פרופ עמיר
תרומה של 25,000 ש"ח לביה"ח לוינשטיין
נמצא הסדר לפעילות גן מרנגית
נמצא הסדר לפעילות גן מרגנית
מלייפציג להרצליה
מלייפציג להרצליה
לראשונה: פתיחת הצרויות בלייזר