רמת השרון

העירייה השיבה לבית המשפט בסוגיית מכירת הקאנטרי

בעקבות החלטת בית המשפט העליון כי נושא מכירת הקאנטרי יוחזר לבית המשפט מחוזי העבירה העירייה לבית המשפט את תשובתה בה היא טוענת כי היא נמצאת בחוסר ודאות ומבקשת מבית המשפט הוראות בנוגע להמשך או עצירת עבודות השיפוץ במועדון

שרון יונתן 20/12/2018
קאנטרי רמת השרון. העתיד לא ברור )צילום: מתוך פייסבוק (

 עיריית רמת השרון הגישה השבוע את תגובתה לבית המשפט המחוזי בעניין סוגיית מכירת הקאנטרי. כזכור, לפני שבועיים פרסמנו ב"קול ברמה" כי בית המשפט העליון פסק כי נושא מכירת הקאנטרי לעירייה יוחזר לבית המשפט המחוזי ובכך קיבל את הערעור שהגיש גבי אדרי שבעבר הפסיד בהליך ההתמחרות לעירייה שאושר בבית המשפט המחוזי בנובמבר 2016.                                                                               

בפסק הדין של שלושה שופטים (ברק-ארז, קרא, מינץ) צוין כי הצעתו המעודכנת של אדרי על רכישת הקאנטרי עומדת על 11.5 מיליון שקלים, כי הוא מתחייב להעסיק את כל העובדים המועסקים היום במועדון וכי ישפה את העירייה על מלוא הוצאותיה והשקעותיה במועדון בשל זכייתה בהתמחרות בהתאם לבדיקת אישור המפרק. השופטים ציינו כי המפרק וכונס הנכסים הרשמי הותירו את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט.                                                                      

בתשובתה לבית המשפט המחוזי, באמצעות עו"ד יניב דקל ועו"ד ניר אורן, גוללה העירייה את סדר האירועים מאז שבית המשפט אישר את זכייתה בהליך בסוף 2016. העירייה ציינה כי השקיעה מיליוני שקלים בשיפוץ נרחב של המקום באוקטובר 21017 ובמהלכם שופצה גם בריכה הפעוטות כדי שתעמוד בדרישות החוק. בהמשך החליטה העירייה על שיפוץ נוסף שכולל החלפת כל תשתית החשמל ועל מנת שלא לפגוע בעונה הרחצה הוחלט להתחיל בביצוע העבודות שבהיתר ושיפוץ המועדון בחודש אוקטובר האחרון ולכן עבודות אלו עדיין מבוצעות בשטח.                                                        

העירייה טוענת כי עד למועד זה היא השקיעה במישרין או באמצעות אגודת הספורט העירונית כ-4.5 מיליון שקלים, חלק בהשקעות לרכישת ציוד וחלק על מנת לשפץ ולשפר את מצבו הרעוע של המועדון: מערכת חשמל בעייתית, היעדר הארקה לבריכות, תקרה שקרסה, חומה שקרסה, התמודדות עם קירוי לא תקני לבריכה וחריגות בנייה משמעותיות.                            

בעירייה ציינו כי חלק מהסכומים שהוצאו שולמו מכח הסכם התקשורת עם הקבלן המבצע, השוקד בימים אלו על ביצוע העבודות ועל שורה של יועצים, אדריכלים ומהנדסים שונים שערכו תוכניות לביצוע המפוקחות על ידם.                             

העירייה טוענת עוד כי מכיוון שלהמשך העבודות ו/ או להפסקתן עלולה להיות משמעות כספית ישנה חשיבות למתן הוראות מתאימות בבהילות מבית המשפט, וזאת על מנת שכספי ציבור בהיקף של מיליוני שקלים לא ירדו לטמיון.   

העירייה טוענת כי התמורה עבור הקבלן כולל תכנון ופיקוח נאמדת ב-7.8 מיליון שקלים כאשר עד כה שולמו לקבלן המבצע ולגורמי המקצוע השונים כ-3.3 מיליון שקלים. בימים אלו הקבלן ממשיך בעבודת השיפוץ בהתאם להסכם שנכרת עמו ומגיש מעת לעת חשבונות חלקיים בגין העבודה שבוצעה ומבוצעת על ידו. העירייה טוענת כי המצב נוכחי מהווה חוסר ודאות מבחינתה וקיים חשש שעל אף שהעירייה כבר השקיעה מיליוני שקלים בשיפוץ המועדון ועל אף שהיא ממשיכה לבצע עבודות שיפוץ בסופו של דבר הממכר יצא מידיה.

לפני שבועיים, פנתה העירייה למפרק הזמני ותיארה בפניו את מצב חוסר הוודאות שנוצר מפסק הדין בערעורו של אדרי. העירייה הבהירה שהיא אינה סבורה שעליה להמשיך ולהשקיע בעבודות שיפוץ המועדון מכספי ציבור ללא ביטחון שכל השקעותיה בעבר ובעתיד ישולמו לה ככל וחלילה תבוטל זכייתה בממכר.                                                                   

העירייה טוענת עוד כי עצירת ההסכם עם הקבלן ועצירת העבודות עלולות לחשוף את העירייה לתביעה מצד הקבלן. כמו כן, טוענת העירייה כי עצירת העבודות וההסכם עלולה להביא למצב שבו המועדון לא יוכל להיפתח לציבור התושבים ובכלל בעונה הרחצה הקרובה שכן העבודות לא יושלמו או לא ניתן יהיה לקבל רישיון עסק. הדבר יוביל לנזקים כספיים ותדמיתיים לעירייה ולגורם אחר שיקבל את הממכר ככל שפסק הדין שניתן בהליך זה לא יותר על כנו.                             

עוד טוענת העירייה כי המשך העבודות עלול להוביל למצב בו העירייה תשקיע כספים שאותם היא תתקשה לקבל בחזרה באם הממכר הקאנטרי יעבור ממנה לאדרי.                                 

 בסיום תגובתה לבית המשפט ציינה העירייה: "למרבה הצער, המפרק הזמני 'משך ידו' וסירב לתת לעירייה הנחיות כנדרש. המפרק הזמני ציין בפני העירייה כי אינו משמש בערכאה שיפוטית וכי על העירייה לפנות לקבל הבהרות מבית המשפט הנכבד. אשר על כן, ועל מנת להסיר מעט מחוסר הוודאות בו מצויה העירייה מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן הוראות לעירייה בנוגע להמשך או עצירת עבודות השיפוץ במועדון, לרבות במידת הצורך מתן הוראות לגבי הפקדת בטוחות מתאימות שיבטיחו את הוצאות העירייה בגין העבודות שבוצעו עד כה וימשיכו להתבצע בעקבות החלטה בבקשה זו".

 

sharony@local.co.il

 


עוד ברמת השרון
חשבנו שיעניין אותך גם...
הצחוק טוב לבריאות
אישום: רצח את אחיו
הפוליטיקה של הרצליה
הפוליטיקה של הרצליה
"בואו להשתלב במשרות המובילות במשק"
חידוד חושים
אושרה בניית אלפי יח"ד בבקעת אונו
מאסר לתושב הוד השרון שהחזיק מטען ותחמושת
השקה טופ