רמת השרון

חברת אאורה זכתה לפטור מתשלום היטלי השבחה

חברת אאורה פטורה מתשלום היטלי השבחה בפרויקט פינוי בינוי במתחם אילת ברמת השרון - כך פסק בית המשפט המחוזי בת"א בשבוע שעבר. השופט שאול שוחט קבע כי החלטת מועצת העיר להענקת פטור מלא מתשלום היטל השבחה לחברת אאורה שרירה וקיימת, וכל עוד לא תבוטל החלטה זו כדין, על העירייה לפעול על פי התחייבויותיה

שרון יונתן 28/03/2019
פרויקט הפינוי בינוי במתחם אילת. פטור מהיטל השבחה
צילום: שרון יונתן

בית המשפט המחוזי בת"א פסק בשבוע שעבר כי חברת אאורה פטורה מתשלום היטלי השבחה בפרויקט הפינוי בינוי במתחם אילת בשכונת מורשה. השופט שאול שוחט, סגן נשיא בית המשפט, קיבל את העתירה המנהלית שהגישה חברת אאורה נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה, עיריית  רמת השרון ורימונים - החברה לפיתוח רמת השרון (החברה הכלכלית).

תחילת הפרשה מחזירה אותנו 6 שנים אחורה, כאשר בינואר 2013 פרסמה העירייה, באמצעות החברה הכלכלית, מכרז לביצוע פרויקט בניה בשכונת מורשה. במסמכי המכרז צוין כי הפרויקט יוכרז כפרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי, המעניק זכות לפטור מהיטל השבחה בכפוף לאישור מועצת העיר. חברת אאורה ניגשה למכרז וזכתה בו. בשלב מאוחר יותר אישרה מועצת העיר הענקת פטור מלא מתשלום היטל השבחה. לאחר שנמסרה לחברה הודעה אודות ההחלטה על הפטור החלה לקדם את הליכי התכנון של הפרויקט ואף קידמה תכנית בנין עיר כדי לאפשר את הקמתו והתכנית פורסמה למתן תוקף בחודש מאי 2017.

 העירייה פנתה לסמנכ"לית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון במכתב בקשה לפטור מלא מתשלום היטל ההשבחה לפרויקט. זו השיבה באוגוסט 2017 לראש העירייה, אבי גרובר, כי לצורך מתן הפטור נדרשת החלטת מועצת עיר עדכנית. במקביל עדכנה הסמנכ"לית את חברת אאורה כי בהסתמך על שמאי הועדה המחוזית ניתן להמליץ על מחצית מההיטל בלבד. חברת אאורה טענה כי יש להעניק לה פטור מלא.

הוצאת דרישה לתשלום ההיטל

העירייה הזמינה חוות דעת שמאית משלה על מנת לבדוק אם יש מקום לתת פטור מהיטל השבחה לפרויקט. חוות דעת זו הוגשה למועצת העיר וזאת קבעה באוגוסט האחרון שלא להעלות להצבעה את סוגיית הפטור מהיטל השבחה לפרויקט נוכח הממצאים מחוות הדעת שהראו כי קיימת כדאיות כלכלית לפרויקט גם אם לא ינתן הפטור המבוקש. כפועל יוצא מכך הוצאה הדרישה לתשלום היטל השבחה ולכן חברת אאורה הגישה את העתירה.

החברה: הפרה של התחייבות

 חברת אאורה טענה בעתירה כי הכרזת הפרויקט כפינוי בינוי במסלול מיסוי מעניק לפרויקט פטור מהיטל השבחה ואישור מועצת העיר בעבר הוא בגדר מעשה מנהלי גמור שמעולם לא בוטל בהחלטה אחרת ומשכך העירייה מנועה מלחזור בה מהתחייבותה. החברה טענה עוד כי דרישתה לתשלום היטל השבחה מהווה הפרה של התחייבות מנהלית. "הדרישה מהווה אפליה פסולה מאחר שביתר הפרויקטים מסוג פינוי בינוי המבוצעים בשכונה בה מתבצע הפרויקט התקבל פטור מלא", נטען בעתירת החברה.

בעירייה טענו כי מסמכי המכרז אינם מקיימים התחייבות למתן פטור מהיטל השבחה ועל העותרת היה לצפות לאפשרות שלא ינתן הפטור. השופט שוחט התייחס להחלטות מועצת העיר: "במצב דברים זה בפנינו החלטה של מועצת עיר אשר המליצה על מתן פטור ואין החלטה של מועצת עיר שביטלה אותה. ביטול החלטה מנהלית צריך להיעשות על ידי אותה רשות שקיבלה את ההחלטה ובאותה הפרוצדורה  שבה התקבלה ההחלטה האמורה".

השופט הוסיף: "קריאה מעמיקה של פרוטוקול ישיבת המועצה מותירה הרגשה לא נעימה. ניכר שמי שהוביל את המהלך לחיוב העותרת בהיטל השבחה היה ראש העירייה. הוא זה שמנע ממועצת העיר להחליט אם ברצונה לבטל את החלטת הפטור, אם לאו".

השופט פסק בהחלטתו: "העתירה מתקבלת במובן זה שהחלטת הפטור שרירה וקיימת ואין בדרישה לתשלום שנשלחה לעותרת כדי לבטלה. כל עוד לא תבוטל החלטה זו, כדין, על העירייה לפעול על פי התחייבויותיה ולהמליץ על מתן פטור מהיטל השבחה לפרויקט. אין בהחלטתי זו משום הבעת עמדה באשר למהלך שתנקוט העירייה, אם תראה לנכון לבטל את החלטת הפטור על דרך של קבלת החלטה במועצת העיר". השופט קבע כי המשיבים ישאו בהוצאות החברה בסך של 20 אלף שקלים.                                                                             

  יש לציין כי לאחרונה החלה במתחם הפרויקט בנייתם של שני הבניינים הראשונים שיכללו 240 יח"ד מתוך שישה בניינים שמיועדים להיבנות, כאשר בסך הכל יבנו 687 יח"ד דיור.


עוד ברמת השרון
חשבנו שיעניין אותך גם...
הנהגת ההורים בחט"ב הנגיד: ראש העירייה מנסה להכשיל את מאבקנו
חשד: סחט רופא שיניים במשך עשור
צעירת הצולחות
קבוצת אמני רמת-השרון תציג תערוכה חדשה - ישנה
קבוצת אמני רמת-השרון תציג תערוכה חדשה - ישנה
עולים על מדים
2,500 איש במצעד הגאווה הראשון ברעננה
מתי שווה לוותר על ביטוח מקיף
השלג בדרך לרעננה
השלג מגיע לרעננה