שדרות

ארנונה לנכסים ריקים

נכס שעומד ריק לא נהנה מהשירותים העירוניים המוענקים בסביבתו אולם הרשות המקומית דורשת את תעריף הארנונה המלאה. לדברי עו"ד אלירן דדון, בעלי נכסים ריקים יכולים להפחית את תשלום הארנונה בעשרות אחוזים

אתר לוקאל 19/06/2018
עו"ד אלירן דדון. ניתן להפחית את חיוב הארנונה (צילום: יח"צ)

צו הארנונה טומן בחובו שורה ארוכה של שימושים אפשריים לנכסים המצויים בתחומי הרשות המקומית, אולם שימוש כגון "היעדר שימוש" אינו כלול בו. אחד הטעמים לכך הוא הצורך לתמרץ בעלי נכסים להשכיר ולהשמיש את נכסיהם.

כיום, מס הארנונה דומה בעיקרו ל"מס ישיר" המוטל על התעשרות או רווח שנוצר בידי הבעלים. באופיו, מס הארנונה הינו טהור, ואין זיקה הדוקה בין התמורה שניתנת לבעל נכס לבין השימוש שנעשה בהכנסות ממס זה.

בעל נכס העומד ריק אינו נהנה מהשירותים העירוניים המוענקים בסביבתו ובהתאמה, אין הוא מעמיס נטל על התשתיות העירוניות בהיבט זה. לפיכך, עולה השאלה האם בעל נכס שכזה צריך לשלם מסים בשיעורם המלא כאשר אין הוא מפיק כל הנאה מהנכס, והוא אינו כלל מממש את הפוטנציאל הגלום בו?

למה הדבר משול? לאדם שאינו עובד אך נדרש לשלם מסים על הכנסה תיאורטית שיכול היה להפיק, אילו היה עובד. כשם שאין כל היגיון בכך שהשלטון המרכזי יטיל מס הכנסה על אדם שאינו מועסק, וזאת באותם השיעורים שהוטלו עליו בתקופה בה עבד והפיק הכנסה ממשלח ידו, כך אין כל היגיון בכך שהעירייה תמסה בעל נכס במסי ארנונה בשיעורם המלא, מבלי להתחשב בעובדה שהוא אינו מפיק כל הנאה מהנכס.

ברור כי בהיעדר השכרה או שימוש עצמי בנכס, בעל הנכס מפסיד פעמיים – פעם אחת בשל אובדן דמי שכירות אפשריים או היעדר הפקת הכנסה משימוש בנכס, ופעם שנייה בשל תשלום מלא ובלתי מסויג של מסי הארנונה בלא שנעשה שימוש בנכס.

כיום, ממסות רשויות מוניציפליות נכסים ריקים על פי תעריף מלא, כאשר ברוב המקרים הנישום כלל לא מודע לזכותו להשיג על דרישת התשלום של הרשות, ובכלל זה, לקביעות בתי המשפט שריככו את הדין בנושא חיובם של נכסים ריקים שניתן לעשות בהם שימוש (להבדיל מנכסים שאינם ראויים לשימוש/ הרוסים).

עפ"י ההלכה השוררת כיום, ניתן להפחית באופן משמעותי את חיובי הארנונה בגין נכסים ריקים שלא עושים בהם שימוש, וזאת על-אף שניתן לעשות בהם שימוש. ההפחתה של מסי הארנונה יכולה להגיע לחיוב הנמוך בשני שליש מהחיוב השנתי הרגיל בו חב הנישום לפי תעריפי הארנונה הרגילים, אך יש לבחון כל מקרה לגופו.

 

הכותב עו"ד אלירן דדון הוא ראש מחלקת מסוי מוניציפאלי במשרד עורכי- דין גינדי-כספי.

 


עוד בשדרות
חשבנו שיעניין אותך גם...
פיקוח ובקרה על החינוך בגיל הרך
כדורי אורז וחומוס
הפוליטיקה של רעננה
הפוליטיקה של רעננה
לעצור את הגירוש של אם ושני ילדיה המתגוררים בהרצליה
קרון לממכר מזון יוצב בפארק רעננה
קרון לממכר מזון יוצב בפארק רעננה
חינוך וקהילה בהוד השרון
חינוך וקהילה בהוד השרון
הסתיימה עונת הרחצה
הסתיימה עונת הרחצה
גילו הצטיינות