למה לא הזמינו את כל החברים?

חבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד יובל לוי מלין נוכח כינוסה של ועדת הביקורת במפעל המים, מבלי להזמין את כלל חברי הוועדה. יו"ר מפעל המים בתגובה: "מדובר ברכילות מרושעת"

פוליטיקה מקומית | זאב שרגא 22/02/2018

השבוע פנה חבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד יובל לוי (תפו"ח) אל יו"ר מפעל המים כפר סבא איציק יואל, במכתב בו הלין נוכח העובדה כי ועדת הביקורת של מפעל המים כונסה מבלי לזמן את כלל החברים בה. "מדוע לא מזמנים את חברי ועדת ביקורת כנדרש? מדוע לא זומנו כל חברי ועדת הביקורת, לישיבת ההנהלה האחרונה? מעניין מה יש לכם לדון בלעדינו, כתב לוי שביקש לקבל לידיו פרטים אודות תקציב מפעל המים לשנת 2018.

"אודה לפרוט מה נכלל באישור התקציב תחת 'שונות' לא קיבלנו תשובה במספרים לגבי עלות העסקה שנתית של המנכ"לית והסמנכ״ל. בבדיקה אחרונה עלתה העסקת הסמנכ"ל מעל עלות העסקת ראש העיר, קרי מעל 600,000 שקל בשנה. מה תהיה עלות העסקת המנכ"לית ומה תהיה עלות העסקת הסמנכ"ל כפי שאושרו בלעדינו לשנת 2018? האם מתוכננת העברת סמכויות מהמנכ״ל לסמנכ״ל? זכויות חתימה? האם מתוכננים חילופי גברי? או העברת סמכויות ותפקידים ביצועיים מהמנכ״ל ליו״ר, איציק יואל?".

"יו"ר ועדת בקורת זומן לישיבת ההנהלה שבנדון, בצרוף סדר יום. למיטב ידעתי, יו"ר ועדת הביקורת הודיע לכלל חברי הוועדה על המועד וזימונם," אמר איציק יואל בתגובה, "כידוע לך, ישיבות הנהלה מתועדות בפרוטוקולים ואלו זמינים לעיון. כך שכל רמיזה אודות הסתרת מידע הינה שלא מן העניין. לגופן של טענותיך אודות תקציב האגודה לשנת 2018, אשיב כי הצעת התקציב אושרה ע"י ההנהלה ביום 11.12.17 והובאה בפני אסיפת המורשים ביום 8.1.18 . בשתי ישיבות אלו אושר התקציב ברוב גדול, תוך דיון מעמיק וממצה. לסיום אזכיר כי עפ"י נוהל עבודת בקורת באגודות שיתופיות (נוהל מחייב אשר נקבע ע"י רשם האגודות) בקשות לברור ואו נושאים אשר הועדה מטפלת בהם באופן יזום יועברו בכתב באמצעות יו"ר הועדה בלבד. ויענו בהתאם לכך. לא מצאתי לנכון להשיב ליתר שאלותיך שכן מדובר ברכילות מרושעת".

עו"ד לוי לא ויתר ובתגובה שיגר פנייה לכלל חברי הקואליציה, בה כתב: "סירובו של היו״ר לזמן את חברי ועדת הביקורת לישיבות הנהלה נשען על תירוץ שפוגע בכבודכם, כמי שממנה אותו ומגבה אותו בתפקידו. בימינו אלה, מי מתחמק מלזמן חברי ועדת ביקורת לישיבות? עוד הוא נשען על תמיכתכם בסירובו לענות על שאלות כלכליות, כגון מהי עלות שכר מנכ"ל וסמנכ"ל, שמגיעים כדי עלות שכר ראש עיר לכל אחד. ככל שתתמידו בתמיכתכם בהתנהלות זאת כך יתברר שאינכם מפנימים את לקחי הזמן. ההסכמה שבשתיקה שלכם והסובלנות שלכם כלפי שערוריית שכר הבכירים שבתשובת יו״ר מפעל המים, שייכת לעולמות אחרים והיא לא תועיל לציבור."

zeevshraga1978@gmail.com


חשבנו שיעניין אותך גם...
תלונה על תחלופת סייעות בגן ארבל
תלונה על תחלופת סייעות בגן ארבל
המנהרה הסודית של חיפה
רצים למעוצה
רצים למועצה
3 סדרות רומנטיות חדשות שכל אישה חייבת לראות
3 סדרות רומנטיות חדשות שכל אישה חייבת לראות
ברוידא , מנסה לעזור בתהליך הוצאת רישיון עסק
כיצד להקל על תהליך הוצאת רישיון לעסקים?
הרב דר מיכאל לייטמן
עושים סדר: פסח בראי הקבלה
זו פאטה מורגנה
'זו פאטה מורגנה'
אמנון בן ארצי ראש אגף ההנדסה בדור גז
פסח כשר ובטוח