המועצה לא כונסה לדון בדו"ח המבקר

חבר מועצת העיר הוד השרון עו"ד נוה גור פנה למבקר המדינה וביקש להורות לראש העירייה חי אדיב, לכנס את ישיבת המועצה לדיון בדו"ח מבקר העירייה. עו"ד גור טוען כי אדיב מסרב לכנס את הישיבה השנתית לדיון בדו"ח מבקר העירייה

פוליטיקה מקומית | זאב שרגא 22/02/2018

חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורתב הוד השרון, עו"ד נוה גור ("דרך העיר") פנה השבוע אל מבקר המדינה ואל הממונה על המחוז במשרד הפנים, כשהוא מבקש מהם להורות לראש העירייה, חי אדיב, לכנס את ישיבת המועצה המתקיימת מדי שנה, לדיון בממצאי דו"ח מבקר העירייה השנתי.

תחת הכותרת "אי קיום דיון מיוחד בדו"ח מס' 23 של מבקר העירייה" כותב עו"ד גור: "מידי שנה בשנה, עמלה הוועדה בראשותי לקיומם של דיונים מעמיקים ולביצוע עבודה רבה המתבצעת, בקשר לדו"חות מבקר העירייה. ייאמר כי גם השנה, כמו שנים רבות בעבר, עולים מדו"חות מבקר העירייה פגמים רבים וקשים בהתנהלותה של עיריית הוד השרון. על אף שהוועדה סיימה עבודתה מזה זמן, ועל אף מספר פניות מצידי לראש העירייה - עד למועד זה מסרב ראש עיריית הוד השרון, מר חי אדיב, לכנס את מועצת העיר לקיום דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה, כנדרש".

"יובהר, כי גם בעבר, נדרש היה לפנות לראש העירייה מספר פעמים בבקשה לאפשר קיומם של דיונים בדו"חות מבקר העירייה, ואף נמנעה ממני הזכות להציג במצגת, כראוי במאה ה- 21, את עבודת הוועדה לענייני ביקורת, את מסקנותיה והמלצותיה, ואף הורה ראש העירייה להקצות דקות ספורות בלבד לדיון זה," כותב גור, "נשאלת השאלה, האם יש מי שחושש מפניה של הביקורת, ואם כך - מדוע? תהא התשובה אשר תהא, יש חובה, הן בדין והן ציבורית - לקיומה של ישיבה זו. לפיכך, ולאור כל האמור לעיל - אבקשך לפעול בדחיפות לכינונה של ישיבה זו, וליתן הוראות מפורשות, שזו תתקיים בדחיפות, באמצעות מצגת ובתנאים ובמשך זמן ראויים לכלל ציבור".

נציין כי לשיטתו של גור, המתמודד לראשות העירייה, יש לשנות את מעמדם של מבקרי העיריות ולבטל את התלות שלהם בראשי הערים, אותם הם מבקרים. גור, "יש לתת סמכויות אכיפה רבות ונרחבות יותר למבקרים כולל חיוב אישי. קיים צורך חיוני בשינוי מעמדן של ועדות הביקורת, ביטול הרוב הקואליציוני האוטומטי בתוך ועדת הביקורת, לאפשר סמכויות חקירה נרחבות, להכניס גורמים מקצועיים לתוך ועדות הביקורת ועוד."

ממשרד מבקר המדינה נמסר בתגובה: "הפונה והפניה מוכרים לנו. מתוכננת ביקורת על יחסי הגומלין בין חברי המועצה להנהלת הרשות - ופנייתו בעבר של עו"ד נוה גור היא אחת הסיבות לכך."

תגובת עיריית הוד השרון תפורסם עם הגעתה.

zeevshraga1978@gmail.com

חשבנו שיעניין אותך גם...
מטפלים במטרדי הריח
הישג למע' החינוך
אריאל הילדסהיימר: המועמד לתפקיד מנכ"ל העירייה
צעיר נדקר באשדוד
קבלה? רק לצ'ק עם כיסוי...
מתחילים את שנה"ל עם חיוך וקלמר מלא
איזה חלב מומלץ לשתות
לקטוז או לא להיות - איזה חלב מומלץ לשתות
"הרגשתי שכבשתי יעד"