מחריף המאבק של מטה מטה המאבק לבינוי שפוי – הרצליה איכות חיים נגד תוכנית המתאר

במטה המאבק דורשים קיום שיתוף ציבור אמיתי, מקצועי ובשקיפות מלאה, הצגת תוכנית מתאר חדשה עד ה-30 ביוני, והתנגדות נחרצת לכל העברת מתחמים בהרצליה לידי הוותמ"ל ומתכננים הפגנה ב-5 במרס מול בניין העירייה

חדשות | שרון יונתן 22/02/2018

מטה המאבק לבינוי שפוי – הרצליה איכות חיים מחריף את מאבקו ומתכנן הפגנה נוספת, ב- 5 במרס מול בניין העירייה בשער העיר. כזכור, דורשים במטה המאבק מהעירייה שלושה דברים הקשורים לתכנון תוכנית המתאר החדשה: קיום שיתוף ציבור אמיתי, מקצועי ובשקיפות מלאה, הצגת תוכנית מתאר חדשה עד ה-30 ביוני, ארבעה חודשים לפני מועד הבחירות המקומיות, והתנגדות נחרצת לכל העברת מתחמים בהרצליה לידי הותמ"ל.
ו
בתוך כך, השבוע פנה מטה המאבק לדניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בטענה לליקויים מהותיים בהליך שיתוף הציבור. "לצערנו הרב, בהליך בו נוקטת הוועדה המקומית אין שיתוף ציבור כי אם יידועו בלבד", טוענים ראשי מטה המאבק ומציינים: "עד כה הוועדה המקומית קיימה 4 הרצאות בתחום התכנון האורבני והציגה עקרונות תכנון, לקראת השלב הבא שאותו היא מכנה דיונים ב'שולחנות עגולים'. לכאורה מליים כדורבנות, בפועל רטוריקה חסרות תוכן: הוועדה המקומית לא טרחה להקים צוות היגוי שיורכב גם מנציגי ציבור על-מנת לקיים שיתוף אמתי בחלופות התכנוניות שעשויות להלום את עקרונות התכנון האורבני שהוצגו לציבור, מתוך מטרה להציגן לציבור לצורך דיון בחלופה המיטבית.

"בפועל מתקיימים מפגשי הסברה לקהלים ספציפיים ובהם מתקיימות הרצאות 'העשרה' ללא התייחסויות פרטנית להרצליה ולתוכנית המתאר. מתווה זה אינו עונה לעקרונות מקובלים בתחום שיתוף הציבור אלא מהווה הוא, על-פי אמות מידה מקצועיות מקובלות, 'ידוע מוגבל ושרירותי' ללא רצף תוכני וללא היבטים של אופק תכנוני. לפיכך, עמדתנו היא שיש להקים ולייצב ועדת היגוי משותפת עם הציבור על-מנת שזה יהיה חלק מהליך עיצובה של תכנית המתאר הכוללנית. חשוב להדגיש:- הציבור אינו מבקש לעצמו את הסמכות להחליט במקום מקבלי ההחלטות, כי אם את הזכות להשפיע על מקבלי ההחלטות בעיצוב התפיסה התכנונית ובתרגומה המעשי לחלופות ראויות שיהוו את הבסיס לשיתוף הציבור".

ראשי המאבק ציינו בפני יו"ר הוועדה המחוזית כי אינם זוכים למענה ענייני מצד העירייה: "לצערנו הרב, העירייה עונה לאקונית לפניותינו וטוענת שחברת הייעוץ ששכרה להליך השיתוף היא מקצועית, וכי ההליך עצמו מתואם עם הוועדה המחוזית. כמו כן, לבקשתיו להיפגש עם החברה המייעצת לעירייה בתהליך בכדי לפרוס בפניה את הצעותינו לשיתוף ציבור עקבי, שקוף והוגן אין מענה ולפני הבנתנו הוועדה המקומית הנחתה את החברה האמורה להימנע מכל מפגש עם הציבור. במצב הדברים הנוכחי, לא ידוע היכן עומד הליך התכנון עצמו, מי הם הגורמים המקצועיים ששותפים להליך וכיצד הגורמים שאינם חלק מהנהלת העיר מעורבים בו אם בכלל. החוויה בפועל היא שהוועדה המקומית עושה כל מאמץ לשווק כלפי חוץ קיומו של הליך שיתוף ציבור שעה שבפועל היא עושה הכל כדי לנטרל את הציבור ולאפשר לו להציג רעיונות וחלופות שיאפשרו למקבלי ההחלטות להבין ולהפנים את צרכי הציבור ושאיפותיו בתחום התכנון הכוללני לעיר הרצליה. ברור לנו, ללא ספק, כי ניתנה הנחייה ברורה שלא לערב ולעדכן את הנציגים המקצועיים ממטה המאבק לבינוי שפוי, הפועל זה למעלה שנה וחצי, תוך ניסיונות ברורים לנטרלו ולדחוק אותו החוצה מההליך, וניכר לתפיסתנו כי זו רוח ״המפקד״ שאותה הטיבו להבין נציגי העירייה".

ראשי מטה במאבק דורשים מדניאלה פוסק כי תנחה את הוועדה המקומית לנמק מהו המודל שנבחר ומהן אמות המידה המקצועיות שהופכות אותו להליך שיתוף ציבור, לפרוס בפני הציבור מטרות, יעדים ולוח זמנים לעמידה בהנחיות הוועדה המחוזית, להקים וועדת היגוי בשיתוף נציגי ציבור על-מנת לשמוע את הציבור ולדון באופן אמתי ברעיונותיו ובצרכיו, לקראת הדיון ב"שולחנות עגולים", לאחר השולחנות העגולים לקיים דיון פתוח בוועדת ההיגוי בתכנים וברעיונות שיושמעו במסגרת שולחנות העגולים על-מנת לאפשר לציבור להשפיע על עיצובה של התכנית שתוצג לציבור להערותיו".

מהעירייה נמסר: תהליך שיתוף הציבור בתכנון תכנית המתאר החל כבר לפני כחודשיים עם סידרת מפגשי ההסברה. כעת נכנס התהליך לשלב השני, כבר ב-5 במרץ, מועד בו תחל סידרת מפגשי "שולחנות עגולים", בכל השכונות בעיר, ובהשתתפות כל התושבים שיהיו מעוניינים בכך. העירייה פועלת על פי לוח זמנים ומתווה שקבעו גורמי התכנון של המדינה ובהתאם להנחיותיהם ואישורם. המידע במלואו ותאריכי המפגשים מתפרסמים באתר העירוני ובעיתונות.


חשבנו שיעניין אותך גם...
הנצחת פועלו של הנדבן יצחק אוכברג
הנצחת פועלו של הנדבן יצחק אוכברג
סיפורים מהחלל
סיפורים מהחלל ועל ציפורים בכלל
כמה זמן לוקח להתקין ברזייה?
כמה זמן לוקח להתקין ברזייה?
 תלונה: משאיות מטמינות פסולת בניין בשטח שעליו מוקם פארק
תלונה: משאיות מטמינות פסולת בניין בשטח שעליו מוקם פארק
צעיר מגבעתיים טבע בזימבבואה
חינוך וקהילה בהוד השרון
קטיף עצמי של דובדבנים
טעימת הדובדבן
התזמורת האנדלוסית ירושלים
פסטיבל ערבסק עכו 2019