אילת

השכרת דירה: הכנסה מעסק או הכנסה פאסיבית?

לאור פסק דין בנושא פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר המבהירה את עמדתה באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים. על פי הרשות, הכנסה מהשכרה של למעלה מעשר דירות תיחשב כהכנסה מעסק

נדלן | תמי מאור 12/02/2018

רשות המסים פרסמה בשבוע שעבר, טיוטת חוזר המפרט את השיקולים לאורם יש לבחון את סיווג ההכנסה מהשכרת דירות למגורים כהכנסה מעסק לעומת הכנסה פאסיבית. לעמדת רשות המסים הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסווג כהכנסה מעסק. כמו כן, על מנת לאפשר ודאות מסוימת, מניחה הרשות כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית. השכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בטיוטת החוזר ועל פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית.

בין מבחני העזר הנמנים בטיוטת החוזר, טיב הנכס, אופן המימון, תקופת ההחזקה בנכס, בקיאות בתחום בו מתבצעות העסקאות, מנגנון, תדירות העסקאות או הפעולות, היקפן הכספי של העסקאות, מבחן היזמות (ההשבחה והשיווק) ו"מבחן העל"- מבחן הנסיבות, במסגרתו נבחנת כל נסיבה רלוונטית שיש בה כדי לסייע בגיבוש קו ההבחנה. אין הכרח כי כל המבחנים יהיו רלוונטיים בכל מקרה; יישום מבחני העזר ייעשה באופן מצטבר ובשים לב לנסיבות, באופן המותיר מרחב של שיקול דעת ומקום להתרשמות מהתמונה המלאה של כל מקרה לגופו.

בהתאם לטיוטת החוזר, כאשר ההכנסה מופקת באופן נמשך, שיטתי ותדיר ומתקיים קשר ישיר בינה לבין היגיעה האישית וההון האנושי של הנישום או שלוחיו, וכאשר השכרת ריבוי דירות מצריכה היערכות מערכתית, יש בכך כדי לספק אינדיקציה משמעותית להתקיימות עסק של השכרה. אי לכך, לעמדת הרשות, הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסווג ככלל כהכנסה מעסק כאשר, על נישום הטוען אחרת, מוטל נטל משמעותי לשכנע כי מתקיימות בעניינו נסיבות מיוחדות החורגות מן הכלל.חשבנו שיעניין אותך גם...
רחובות עם הפנים לחנוכה
מאיה כץ. עלייה מיותרת
הארנונה בהרצליה תעלה ב-2.58%
שבוע של פעילויות לכל המשפחה
זהירות - כאן בונים
טקס הוקרה לפעילי סביבה
הוקרה לפעילי הסביבה
הכשרה ייחודית לסייעות הגנים
הכשרה ייחודית לסייעות הגנים
פסי אור לפני מעברי חצייה
חדש בכ"ס - פסי אור לפני מעברי חצייה
הפוליטיקה של כפר סבא
הפוליטיקה של כפר סבא