הוד השרון

שימוש במשאבי ציבור בשנת בחירות? תלוי את מי שואלים

המשנה ליועמ"ש בעיריית הוד השרון הוציא חוות דעת בה ביקר את האופן בו שורבב שמם של סגן ראש העירייה חיים שאבי וחבר המועצה אופיר טואיל על הזמנות למסיבת פורים לנשים

פוליטיקה מקומית | זאב שרגא 26/02/2018

בסוף השבוע שעבר פורסמו מודעות הקוראות לנשות הוד השרון לקחת חלק במסיבת נשים בליל פורים, בהנחיית רבניות בתי הכנסת במגדיאל, ששיאה בקריאת המגילה בשעה 21:00. עוד נכתב בהזמנה כי הכניסה חופשית, יוגש כיבוד כיד המלך ותיערך תחרות תחפושות נושאת פרסים. על ההזמנה חתומים זה לצד זה הגרעין התורני בהוד השרון, החברה לקידום החינוך והתרבות עיריית הוד השרון, ארגון "אורות" ועוד. כמו כן חתומים על ההזמנה סגן ראש העירייה חיים שאבי וחבר המועצה אופיר טואיל, נציגי הציבור החרדי במועצת העיר, המברכים את הציבור בברכת פורים שמח.

חברת המועצה עדי ברמוחה ("יש עתיד") תהתה נוכח פרסום הדברים בשנת בחירות ופנתה ליועץ המשפטי לעירייה, זאת על מנת לבדוק האם נעשה שימוש בכספי ציבור לצורך האדרתם, לכאורה, של פוליטיקאים חברי המועצה. בהמשך לבקשתה הוציא המשנה ליועמ"ש, עו"ד אבידע שדה, חוות דעת מפורטת בנושא, בה ציין כי, "מבדיקה שערכנו התברר, כי פרסום המודעה לא נעשה על ידי העירייה או במימונה וכי מדובר בפרסום שנעשה על ידי המועצה הדתית או החברה לקידום החינוך והתרבות. יחד עם זאת בהתאם להנחית היועץ המשפטי לממשלה ההנחיות השונות בענייני בחירות חלות גם על תאגידים שהעירייה משתתפת בהנהלתם או במימונם".

"סעיף 2א' לחוק הבחירות קובע איסור על שימוש במשאבי הרשות לצרכים ולתעמולה פוליטית בכל תקופות השנה. יחד עם זאת בשנת בחירות קיימת חובת זהירות מוגברת וככל שמועד הבחירות מתקרב כך יש להימנע מכל פרסום, או מעשה אחר, המעלה חשש לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות", כותב המשנה ליועמ"ש ומציין כי לקראת הבחירות מתפרסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים המרכז את ההנחיות בנושא, אולם כזה לא פורסם עדיין, על כן הוא מתייחס לחוזר המנכ"ל שפורסם סמוך לבחירות 2013, בו נקבע איסור לבצע פרסום בשמו ובתוארו של נבחר ציבור בששת החודשים שלפני הבחירות.

"יחד עם זאת, בהחלטות שונות שניתנו בעבר על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נקבע, כי יש להקפיד על הפרדה בין הרשות המקומית ובין נבחר הציבור בפרסומים גם מעבר לתקופה של 6 חודשים שלפני הבחירות", כותב המשנה ליועמ"ש ומציין כי, "האיסור על שימוש במשאבי הרשות לצרכים פוליטיים חל גם על כנסים ואירועים שונים".

"לאור האמור לעיל, אנו סבורים, כי קיימת בעייתיות בציון שמם של סגן ראש העירייה, חיים שאבי, וחבר מועצת העירייה, מר אופיר טואיל, על פרסום שממומן על ידי המועצה הדתית או החברה לקידום החינוך והתרבות וניתן היה להסתפק בציון שמם על גבי המודעה", כותב המשנה ליועמ"ש, "בשולי הדברים נציין כי על גבי המודעה הופיע לוגו של העירייה וזאת מבלי שניתן לכך אישור על ידי דוברת העירייה. יש להבהיר למועצה הדתית ו\או לחברה לקידום החינוך והתרבות כי יש לקבל אישור בכתב לשימוש בלוגו העירייה על גבי פרסומים שנעשים על ידם".

מי אוכף את החוק?

מיד לאחר קבלת חוות הדעת המשפטית פנתה חברת המועצה ברמוחה להנהלת העירייה והתייחסה לדברים: "קיים איסור כל ימות השנה על שימוש במשאבי רשות מקומית לתעמולה פוליטית - בעקבות איסור השימוש אבקש להורות על החזרת שווי השימוש במשאבי העירייה לקופת העירייה. אבקש להוציא הנחייה חד משמעית לכל חברי המועצה על איסור בתכלית האיסור לשימוש במשאבי עירייה לתעמולה פוליטית וכן אבקש לקבל תשובה: תפקידו של מי בעירייה לאכוף את הוראות החוק?".

סגן ראש העירייה חיים שאבי הגיב גם הוא לחוות הדעת וענה למשנה יועמ"ש: "אני קורא את מה שאתה רושם לגבי הנחיות חוזר מנכ"ל והוא רושם הגבלה מפורשת לתקופה של ששה חודשים לפני בחירות, והוא מציין במפורשות על האיסור. אני לא מבין למה יש סבירות להוראה ברורה עם הגדרה של תקופה, ובה גם מציינים שלא לרשום שמות של נבחרי ציבור. אני חושב שחוות דעת כזו פוגעת בנבחרי הציבור. זה דבר לגיטימי, זה לא תעמולת בחירות, זה פעילות שקיימת כבר מספר שנים ואני מתכוון לפנות למשרד הפנים בדחיפות לגבי הנחיה ברורה בנושא".

חבר המועצה אופיר טואיל ענה גם הוא למשנה ליועמ"ש: "לגבי סעיף 2 א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט 1959 - אף אחד מהמוזכרים בתלונתה של גברת ברמוחה אינו עושה שימוש פוליטי במשאבי הרשות בצורה חד משמעית! כפי שנאמר, לקראת הבחירות נוהג משרד הפנים להוציא חוזר מנכ"ל המפרט ומרכז את ההנחיות. משרד הפנים עדין לא פרסם, אולם קיים חוזר מנכ"ל משרד הפנים משנת 2013 שבו ניתנו ההנחיות, בין השאר איסור במהלך ששת החודשים לפני הבחירות (30.4.18). כמוכן צוין שבתקופה זו, ששה חודשים לפני הבחירות, צריך את אישור של היועמ"ש ולא לפני".

"בהתייחס להחלטות שניתנו ראו כאמור סעיף 2 א לחוק הבחירות, הכוונה הינה שנעשה שימוש פוליטי במשאבי הרשות ולא כך במקרה הנ"ל", אמר טואיל, "איני מסכים עם הקביעה של סגן היועמ"ש לגבי הרחבה מעבר לששה חודשים. ההרחבה הינה פרשנות ולא תואמת לסעיף 2 א לחוק הבחירות, על כן אבקש להיצמד לחוק ועד לתאריך 30.4.18 לתת לממונים השונים, חברי המועצה וראש העיר, להמשיך בעשיה ובפרסום ע"פ הקבוע בחוק, וכמובן שאיני עושה שימוש פוליטי במשאבי הרשות".

תגובות העירייה, החברה לקידום החינוך והתרבות והמועצה הדתית, יפורסמו מיד עם הגעתן למערכת.

zeevshraga1978@gmail.com

חשבנו שיעניין אותך גם...
"מסדר הדר": השבוע ה - 10
"זאת סכנת נפשות של ממש"
פעילות בעלת ערך מוסף לילדים ולקהילה
גני הילדים נדבקו באהבת חינם
עילאי הרסגור הנדין ודוד בן ישי מאגף הקיימות והחדשנות
פרויקט עירוני להטענת רכבים חשמליים
בקרוב יהיה קל יותר למחזר פסולת אלקטרונית
על הגובה
גן לאומי כפר נחום
מקומות רומנטיים לטיול ט"ו באב
"חודש תשרי הוא חודש של מחילה לצד שמחת החגים"