הרצליה

יוגבלו סוגי ושעות הטיסות משדה"ת בהרצליה

על פי החלטת בג"צ: השדה בהרצליה יפעל בשעות 19:30-7:00, ובימי חול תופסק הפעילות התעופתית בשעות 16:00-14:00. יותרו טיסות לצורכי בדק, אש והצלה; 18 טיסות טיסה בשנה לטייס לשם שמירת כשירותו; טיסות הדרכה ולימוד; טיסות מסוקים; טיסות צילום לצרכים צבאיים ואזרחיים; לא יותרו טיסות חוויה ו"מוניות אוויר"

חדשות | זאב גולדשמיט 21/01/2018

בית המשפט העליון הגבוה לצדק החליט להגביל את הפעילות בשדה התעופה בהרצליה, וזאת בעקבות דיון בעתירה שהוגשה ביחס להמשך פעילות השדה במקום.

לפי ההחלטה, אותה כתב השופט יצחק עמית, אליו הצטרפו השופטים חנן מלצר ואורי שהם, עולה ביקורת קשה על הממשלה ש"מזה שנים מודעת לכך שיש למצוא פתרון של קבע להעתקת הפעילות של שדה התעופה הרצליה כפי שעולה מדוח ועדת בודינגר, שאומץ בהחלטת הממשלה כבר בשנת 2009". עוד כתב השופט עמית כי, "אין לנו אלא לקוות כי המדינה תקדם ביעילות ובמהירות חלופה של ממש, כך שיתקיים רצף של פעילות התעופה האזרחית המתקיימת כיום בשדה התעופה הרצליה".

הרשויות המקומית הרצליה, רעננה וכפר שמריהו הגישו עתירה לבג"צ נגד פעילות שדה התעופה הרצליה, וממנה עולה כי השדה פועל על שטח בייעוד חקלאי וללא היתרי בנייה. מהעתירה הנוכחית, עולה כי שדה התעופה פועל ללא תוכנית מפורטת ולא ניתן מענה להיבטי הבטיחות והרעש של הפעילות הנובעת ממנו. עמותת "משתמשי שדה התעופה הרצליה" הגישו מטעמם עתירה לבג"צ על מנת לאפשר פעילות טיסות באופן סדיר ומלא בשדה.

בעקבות הדיון בבג"צ, בו נשמעה גם עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להמשך פעילות שדה התעופה, קבע השופט עמית כי השופטים החליטו לאמץ כמעט את כל עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, שלדעתם מאזנת בין האינטרסים השונים של הרשויות המקומיות, התושבים ומשתמשי שדה התעופה.

על פי החלטה: השדה בהרצליה יפעל בשעות 19:30-7:00, ובימי חול תופסק הפעילות התעופתית בשעות 16:00-14:00. יותרו טיסות לצורכי בדק, אש והצלה; 18 טיסות טיסה בשנה לטייס לשם שמירת כשירותו; טיסות הדרכה ולימוד; טיסות מסוקים; טיסות צילום לצרכים צבאיים ואזרחיים; לא יותרו טיסות חוויה ו"מוניות אוויר" ; רשות התעופה האזרחית רשאית לבצע בשדה עבודות לתיקון המסלולים; כל תוספת בנייה תצריך היתרים כחוק ואישור של היועץ המשפטי לממשלה.

חבר מועצת העיר רעננה ויו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, איתן גינזבורג, אשר נכח בדיון בבג"צ אמר השבוע: "שדה התעופה הרצליה מהווה מטרד רעש ומפגע בטיחותי. הוא מסכן את תושבי הסביבה וגורם לאי נוחות מתמשכת. בית המשפט החליט על הגבלה משמעותית של פעילות שדה התעופה הרצליה לעומת הפעילות שהייתה מקובלת עד היום. יחד עם זאת, המאבק יסתיים רק כששדה התעופה ייסגר ויועבר למקום חלופי שלא יהווה מטרד ומפגע לתושבי רעננה והסביבה".

חשבנו שיעניין אותך גם...
עשו עליו סרט
אבא גנוב
תאונה קשה במנהרת הצנחנים בירושלים
רוכב אופנוע נהרג במנהרת הצנחנים בירושלים
"אני רוצה להמשיך בעשייה שלי"
יעל אדמי , נארימן מדאח , גולי סיטקוב
הדרך לשלום עוברת דרך המטבח
הרב דר מיכאל לייטמן
גל רודף גל: חודש של שנאת יהודים
נשיא צ'אד ביקר ב"סורוקה"
"52 שנה אני מתאמנת לראות את הטוב"