כפר סבא

פרסום ראשון: חברי המועצה בכפר סבא דורשים את הדחת רה"ע מתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית

ביוזמת חברת המועצה עו"ד רויטל לן כהן, חתמו שבעה חברי מועצת העיר כפר סבא (בהם 2 חברי קואליציה) על דרישה לקיום ישיבה שלא מן המניין בנושא הדחתו של יהודה בן חמו מראשות הדירקטוריון של החברה הכלכלית. לטענת חברי המעוצה, מאז מעצרו לפני כ-11 חודשים, בן חמו לא התייצב לשום ישיבה או דיון של החברה הכלכלית

חדשות | זאב שרגא 10/01/2018

בהמשך לניסיונות לאגד את חברי המועצה בכפר סבא סביב בקשה להדחתו של יהודה בן חמו, ראש העירייה המורחק, ניסיונות שלא צלחו עד כה, הובילה חברת המועצה עו"ד רויטל לן כהן מהלך לחתימה על דרישה מיוחדת של שבעה חברי מועצה, 2 מהקואליציה ו-5 מהאופוזיציה, לקיום ישיבה שלא מן מניין בנושא הדחתו מתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית כפר סבא.

בדרישה שיצאה אל בן חמו ואל מנכ"לית העירייה, אושרת גני גונן, כתבו חברי המועצה: "אנו הח"מ, 7 חברי מועצת העיר, דורשים בזאת לכנס ישיבה דחופה שלא מן המניין בהתאם לס' 9 א' לתקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן. על סדר היום: לדון ולהצביע על פקיעת כהונתו של ראש העיר בחברה הכלכלית ומינוי נציג אחר כנציג המועצה בחברה הכלכלית".

"ביום 13.2.17 נעצר ראש העיר מר יהודה בן חמו עקב חשד לפלילים ומאז ועד ליום זה הוא מורחק מהעירייה", כתבו חברי המועצה, "מר בן חמו מכהן כדירקטור בחברה הכלכלית בהתאם למינוי של מועצת העיר. מאז מעצרו ועד ליום זה, פרק זמן של כ-11 חודשים, מר בן חמו לא התייצב לשום ישיבה או דיון של החברה הכלכלית והלכה למעשה דירקטוריון החברה הכלכלית מתנהלת בהרכב חסר עקב כך. סעיף 8 לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו - 2006 קובעת את התנאים לפקיעת כהונה של נציג העירייה: נציג עירייה בגוף המנהל של תאגיד עירוני יחדל לכהן בהתקיים אחת מאלה: אם הוא חבר מועצת העירייה – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם; אם הוא עובד העירייה – עם סיום עבודתו בעירייה או עם סיום תפקידו בה שבגינו מונה לנציג העירייה בגוף המנהל של התאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת העירייה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקודו של התאגיד העירוני; אם הוא נציג מקרב הציבור בתום תקופת מינויו; התפטר במסירת כתב התפטרות לראש העירייה; נעדר מארבע ישיבות רצופות של הגוף המנהל של התאגיד או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם המועצה קבעה שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה".

"תקנה 8 (8) קובעת כי כאשר מועצת העיר ראתה שנבצר מנציג העירייה למלא את תפקידו או שאינו ממלא את תפקידו היא רשאית להורות על הפסקת כהונה. הלכה למעשה, אין מחלוקת כי מר בן חמו אינו ממלא את תפקידו כדירקטור בחברה הכלכלית ועל כן יש מקום לקבל החלטה על הפסקת כהונתו ומינוי נציג מועצה אחר. זוהי אחריותנו כלפי הציבור וכלפי החברה הכלכלית שכן לא ניתן להותיר את דירקטוריון החברה הכלכלית בהרכב חסר תקופה כה ארוכה. זאת ועוד. תקנה 8 (5) קובעת כי במידה ודירקטור נעדר מ-4 ישיבות רצופות או מ-6 ישיבות תוך שנה כהונתו פוקעת ואין מחלוקת כי מר בן חמו נעדר גם מ-4 ישיבות רצופות וגם מ-6 ישיבות במהלך השנה האחרונה".

"היה מצופה ממר בן חמו כי לאור הנסיבות שנוצרו, היעדרויותיו הרבות הרצופות וחוסר יכולתו למלא את תפקידו הוא יגלה אחריות ציבורית כלפי התושבים והחברה הכלכלית, יעשה את המעשה הראוי ויפרוש אולם משלא עשה כן בעצמו אין מנוס מלקבל את ההחלטה המוצעת.," ,כתבו חברי המועצה שמבקשים לאשר החלטה במועצת העיר ולפיה: "מועצת העיר מחליטה על הפסקת כהונתו של יהודה בן חמו כדירקטור בחברה הכלכלית וממנה במקומו את חבר המועצה ממה שיינפיין או כל חבר/ה שהמועצה בישיבתה שלא מן המניין תחליט".

"כחברי מועצה, מוטלת עלינו אחריות ציבורית כבדה, לוודא לא רק שהעיר מתנהלת כסדרה, אלא שכל בעלי התפקידים ממלאים את תפקידם כנאות", אמרה עו"ד לן – כהן, "בשנה האחרונה, לצערנו, עמדנו בסיטואציה לא רגילה, ובשלב זה הגיעה העת לעשות מעשה".

על הפנייה חתומים חברי הקואליציה, עו"ד רויטל לן כהן ויהודה יוגד וכן חברי האופוזיציה, עו"ד יובל לוי, ד"ר ענת קלומל צוויג, אתי הדנה, עילאי הרסגור הנדין ופליאה קטנר.

בתוך כך מתגברת הביקורת בקרב תושבים בעיר הקוראים להדחתו של בן חמו, שממשיך להשתכר בסכומים של כ-50,000 שקל מדי חודש, מיום הרחקתו מהעירייה ועד היום. יתרה מזאת, הבוקר (רביעי) פורסם ב"מעריב" כי בשבוע שעבר השתתף בן חמו ב"סדנת בישול" במסעדה בתל אביב, בה לקחו חלק הוא ואנשי לשכתו כחלק מ"גיבוש" הלשכה.

חבר המועצה עו"ד יובל לוי (תפו"ח) פנה אל מנכ"לית העירייה וביקש לקבל לידיו את המסמכים הקשורים להוצאות השכר של בו חמו: "אבקש לקבל את חוות הדעת המשמשת בסיס לאישור תשלומי שכר לראש העיר בתקופת השעייתו", כתב עו"ד לוי למנכ"לית העירייה, "לפני למעלה מחצי שנה הודעת למועצה כי תמו ימי החופשה בשכר להם היה זכאי. לפיכך מבוקש בזאת לקבל את כל האסמכתאות שבידי העירייה המתירות תשלום שכר בנסיבות הנוכחיות".

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה ל"סדנת הבישול" כי, "מדובר בפעילות גיבוש שגרתית המתקיימת בכל מחלקות העירייה אחת לשנתיים. הפעילות התקיימה בשעות הערב על מנת שלא לפגוע בשירות הניתן לתושבי העיר. ראש העיר הצטרף לפעילות ושילם מכספו הפרטי את חלקו. נדגיש כי עד שלא תוכח אשמתו, הרי שראש העיר הינו בחזקת חף מפשע על פי החוק וימשיך לפעול למען העיר ותושביה כפי שפעל בעבר".

zeevshraga1978@gmail.com


חשבנו שיעניין אותך גם...
שתי גופות חולצו מהמבנה שנשרף ביפו
שתי גופות חולצו מהמבנה שנשרף ביפו
שר האוצר זורה חול בעיני הציבור
"שר האוצר זורה חול בעיני הציבור"
מכרז לטיפול בפסולת האלקטרונית ברחובות
פינוי בינוי ראשון בקדימה-צורן
פרויקט ההתחדשות העירונית הראשון בקדימה צורן
"בני הרצליה" ביטלה את ההנחה האוטומטית לחד הוריות
עיריית תל אביב-יפו מזמינה אתכם לעזור לה להלביש את סוכת המציל בחוף אביב לקראת כפר האירוויזיון
מבצע "מלביש"
אושר מתחם מחיר למשתכן בר"ג
76.9% מתלמידי חולון זכאים לתעודת בגרות
76.9% מתלמידי חולון זכאים לבגרות