רמת השרון

אל תקדימו את המאוחר

בעקבות אישור המועצה לתב"ר בגובה 30 מיליון שקל בפרויקט ביג פאשן, פנו בעלי חנויות ממרכז רמת השרון, שהגישו בעבר עתירה בעניין הקמת הפרויקט לעירייה בבקשת הבהרות

העיר שלי | שרון יונתן 25/01/2018

בעלי חנויות ממרכז רמת השרון, שהגישו את העתירה בעניין הקמת קניון ביג פאשן באזור גלילות, פנו השבוע לעירייה וזאת בעקבות התב"ר על סך 30 מיליון שקל כנגד התחייבות היזמים למימון תשלומים אלו שאושר בשבוע שעבר במועצת העיר לפיתוח תשתיות במקום, כפי שפורסם בשבוע שעבר ב"קול ברמה".
עורכי הדין נעמי וויל, עומר קריסטל ואלימלך קריסטל, המייצגים את בעלי החנויות, כתבו לעירייה: "כתב ההתחייבות מאת היזמים לגזבר העירייה שכותרתו הקדמת תשלומים בגין היטלי פיתוח והשבחה עניינו כי היזמים מקדמים תוכנית להקמת מתחם תעסוקה מסחר וכי לבקשת העירייה לקבלת קדם מימון מהיזמים נערך כתב התחייבות לפיו יעבירו או העבירו היזמים כספים שונים במועדים שונים לעירייה".

בעלי החנויות טוענים כי, "בכתב ההתחייבות האמור כלולים מועדים לתשלום סכומים שונים בתנאים שונים החורגים בעליל מהמסגרת הנורמטיבית-חוקית החלה על העירייה ועל כן לא זו בלבד שאין להם יסוד שבדין, אלא שבעצם קבלת החלטה או הלוואה מאת היזמים על בסיס זה אינן כדין".

בהמשך המכתב מבקשים עורכי הדין לקבל תשובות מהעירייה לגבי מספר שאלות שהעלו כמו למשל: "האם ניתן אישור מאת השר להתקשרות העירייה בכתב התחייבות ממין זה לנטילת ההלוואה הגלומה בכתב ההתחייבות האמור ולקבלת החלטות על בסיסו? האם הוצג בפניו שמדובר בפועל בנטילת הלוואה מאת יזמים המקדמים תוכנית נקודתית להקמת מרכז מסחרי במרחב התכנון של רמת השרון, תוכנית אשר טרם קיבלה תוקף ועודנה נושא להליכים?".

בסיום הפניה לעירייה נכתב: "שולחינו (בעלי החנויות -ש.י.) מבקשים מהעירייה והוועדה המקומית הנכבדה ליתן תשומת ליבן למצב הדברים החוקי, שלא להקדים את המאוחר ובוודאי שלא לבוא בהסדרים כספיים כאמור עם יזמים המקדמים תוכנית נקודתית או היתרים במרחב התכנון של העיר, הסדרים שעלולים להוות שיקולים זרים לקידום והוצאת היתרים בטרם עת. כמו כן, שולחנו מבקשים כי יועברו לעיונם מלוא המסמכים, האישורים, חוות הדעת וההסדרים שהונחו בין העירייה או הועדה המקומית לבין היזמים".

מהעירייה נמסר: בעירייה לא התקבלה כל פנייה בנושא.במידה ותתקבל, הנושא יועבר לבדיקה ולטיפול של הגורמים המקצועיים במערכת.


חשבנו שיעניין אותך גם...
חשד: תכננו לפגוע בסוהר
ועד הגנים מתנגד לשינויים שמתכננת העירייה בהפעלת גני היול"א
חשד: נהג ברמת שכרות הגבוהה פי 15 מהמותר
פסטיבל הבירה הגדול של כפר סבא
פסטיבל הבירה הגדול של כפר סבא
ביקור הפרלמנט
שינוי באכיפת אירועי חנייה שלא כחוק והפרעה לתנועה
איחוד שורות (חלקי) בסיעות הדתיות
איחוד שורות (חלקי) בסיעות הדתיות
תלמידי בסמת ומהנדסי אינטל בגינה הקהילתית בנווה דוד
פרויקט 'מחדשים ביחד'