זהבה אברמוביץ M.A - מטפלת מוסמכת בפרט ,בזוג ובמשפחה