Local פוליטיקה מקומית
בניין עיריית אילת ינואר 2017
עיריית אילת, שקופים
צילום: דוברות עיריית אילת

אילת: מקום שלישי בארץ בשקיפות

על פי מדד השקיפות של עמותת "שקיפות בינלאומית - ישראל", עומדת עיריית אילת ב 92% מדרישות השקיפות כרשות שקופה

אילת דורגה במקום השלישי בארץ במדד השקיפות של עמותת "שקיפות בינלאומית - ישראל" במסגרתו נבדקו 76 ערים בישראל. המדד בחן מספר אלמנטים של שקיפות, ביניהם דרכי התקשרות עם העירייה, פרסום דוחות על ידי מבקר הרשות, מידע שהרשות מחויבת לפרסם לפי חוק חופש המידע, פרסום פרוטוקולים, מכרזים ועוד. על פי מדד זה, עומדת עיריית אילת ב 92% מדרישות השקיפות כרשות שקופה. ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי: "השקיפות הגבוהה מלמדת על חוזקה של העירייה. נמשיך לפעול בשקיפות מלאה בכל המערכות ובכל דרך".

מדד השקיפות ברשויות המקומיות המתבצע כמידי שנה, סוקר בכל פעם מקבץ מדגמי של מספר רשויות מקומיות. גם בשנה שעברה נבדקה עיריית אילת במסגרת המדד ומשנה לשנה עולה עיריית אילת בדירוג מדד השקיפות.

בעירייה מציינים כי, מזה כמה שנים, שהעירייה מובילה בהתאם למדיניות ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, הליך שקיפות מלא בכל יחידותיה שמטרתו מתן מידע מפורט, נגיש וברור בכלל האפיקים. במסגרת זו עודכן אתר העירייה בכל המידע הדרוש לצורך מתן שקיפות מלאה לכל פונה באשר הוא. עוד בעניין זה, שודרג לפני כשנתיים אתר העירייה והונגש לבעלי מוגבלויות ברמת AA, מענה המאפשר שקיפות מלאה לכולם.

כאמור, על פי המדד נמצא, כי עיריית אילת עומדת ב 92% מדרישות השקיפות המתבקשות על פי מספר פרמטרים רחב ומעמיק. מדד השקיפות ברשויות המקומיות בדק את דרכי התקשרות עם העירייה, פרסום דוחות על ידי מבקר הרשות, מידע שהרשות מחויבת לפרסם לפי חוק חופש המידע, פרסום פרוטוקולים של ועדת תמיכות ומענקים, וכן שקיפות באופן כללי כמו פרסום קוד אתי, מועדי ישיבות מועצה, פרוטוקולים של הישיבות, פירוט של נושאים תקציביים, ארנונה, מכרזים ועוד. הדוח נכתב על ידי גלית אבידר ומנכ"לית העמותה - יפעת זמיר, והסתמך על עבודת מחקר שבוצעה על ידי 72 סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, חיפה ובן־גוריון בהנחיית אופיר פינס־פז, ד"ר איתי בארי ותמר לזרוביץ' ובפיקוחם של דור כתבי ומחמוד מדלג'.