Local נדלן
ארז כהן (שמאי) פברואר 2017
ארז כהן. מודאג
צילום: חן ליאופולד

"קיים פער גדול בין הביקושים לדיור להתחלות הבנייה בפועל"

בתגובה לנתוני הלמ"ס על ירידה תלולה במכירת דירות מתריעים המומחים בתחום מפני האטה בשוק הדיור עד כדי סכנת מיתון

בעקבות פרסום נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיהם חלה ירידה תלולה במכירת דירות אומרת ד"ר רינה דגני מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה: "להלן זווית שעד כה לא התייחסו אליה כלל בתקשורת: מנתוני גיאוקרטוגרפיה קיים פער גדל והולך בין הביקושים לדיור ולבין התחלות הבנייה בפועל. פערים אלה הינם משמעותיים במיוחד באזור הביקוש. ברור כי תופעה זו עומדת, לכאורה בסתירה מוחלטת לירידה התלולה במכירת דירות. וזה אומר קיימים ביקושים כבושים גדולים שאינם ממומשים בשלב זה. עקב מיעוט התחלות דיור/ מחירים גבוהים/ ציפייה שרמות המחירים יירדו. לתשומת לב מקבלי ההחלטות".

ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין: "אני מוטרד מאוד מנתוני הירידה התלולה במכירת דירות. נתונים אלה הינם תוצאה ישירה של תפיסה מעוותת ששמה דגש על 'נישות' דוגמת 'מחיר למשתכן' והסכמי גג והזניחה כמעט לחלוטין את ה'מיינסטרים' של שוק הדיור. קיים כאן 'שרשור' בעייתי של לקוחות קצה, קבלנים ויזמים ובנקים למשכנתאות, מערכת שוק ההון והכלכלה הישראלית בכלל. במידה ואדריכלי מדיניות מעוותת זו לא יתעשתו, הננו צפויים, חלילה, להמשך ההאטה בשוק הדיור עד כדי סכנת מיתון וסכנה לפגיעה ממשית בצמיחה של כלכלת ישראל".