Local פוליטיקה מקומית
בניין עיריית אילת ינואר 2017
עיריית אילת, מקום שלישי במדד היעילות
צילום: דוברות עיריית אילת

עיריית אילת במקום השלישי בארץ במדד היעילות

במדד היציבות דורגה העירייה במקום ה- 33 המהווה עלייה של 2 מקומות בדירוג לעומת השנה שעברה

עיריית אילת דורגה במקום השלישי בארץ במדד היעילות, כך עולה ממחקר שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi במסגרת דירוג BdiCode לשנת 2017. המדד מדרג את יכולת העירייה לספק רמה גבוהה של שירותים לתושבים במינימום משאבים ומשקף את יעילות הניהול הכספי של העירייה. במדד היציבות דורגה העירייה במקום ה- 33 המהווה עלייה של 2 מקומות בדירוג לעומת השנה שעברה.

מדד היעילות, בו דורגה כאמור עיריית אילת במקום ה- 3 בארץ, בודק את יעילות הניהול הכספי של העירייה ויכולתה לספק שירותים לתושביה במקסימום יעילות. המדד בוחן פרמטרים כמו רמת הכנסות ורמת הוצאות לפעילות לתושב המהווה אינדיקטור לרמת השירות של העירייה לתושב, מספר תושבים לעובד, יחס ושיעור גביית הארנונה המשקף יעילות בגבייה ומדד העודף (גרעון) לתושב שגם הוא משקף יעילות. מדד היציבות, במסגרתו דורגה העיר אילת במקום ה–33 בוחן את יציבותה של הרשות המקומית ומבוסס בין היתר על פרמטרים כמו התחייבויות ביחס להכנסות, שירותי חוב, הכנסה עצמית ביחס לכלל ההכנסות, עומס מלוות, גביית חובות עבר ועוד ובודק גם פרמטרים המבוססים על המדד הסוציואקונומי. לא מיותר לציין, כי על מדד היציבות עדיין משפיע גירעון מהעבר הרחוק של העירייה אשר קטן מאד לאורך השנים גם בערכים מוחלטים וגם בערכים יחסיים כמובן.

אלי לנקרי – סגן וממלא מקום ראש העירייה האמון על התחום הכלכלי: "אנו נמשיך לשפר את איכות החיים של תושבי אילת בהתמדה וללא הפסקה. זאת לצד המשך השקעות עצומות ברחבי העיר למען תושבי העיר ואורחיה ועמידה איתנה של העירייה בכל התחייבויותיה כלפי עובדים, קבלנים, ספקים, נותני שירותים, בנקים ועוד. הכול תוך התנהלות כספית אחראית ויעילה".