Local העיר שלי
שמואל אבואב ביאלת פבר 2018
שמואל אבואב ומאיר יצחק הלוי
צילום: דוברות עיריית אילת

מנכ"ל משרד החינוך ביקר באילת

ראש העירייה הציג בפני המנכ"ל את האתגרים עמם מתמודדת העיר, ביניהם הריחוק הגיאוגרפי, גיוס אנשי מקצוע ופערי עלויות בנייה של מוסדות חינוך באילת המגיעים עד לכדי – 40% פער בין התקציב המאושר לבין הביצוע בפועל

מנכ"ל משרד החינוך - שמואל אבואב, ביקר בשבוע שעבר (רביעי) באילת וקיים פגישת עבודה עם ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי ועם פורום מנהלי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר ומנהלי המתנ"סים. את המנכ"ל ליוו בסיור מנהלת מחוז הדרום - עמירה חיים, צוות הפיקוח של מוסדות החינוך ואנשי מינהל שח"ק בעירייה. "ההתקדמות של מערכת החינוך באילת מדברת בעד עצמה" אמר המנכ"ל ושיבח את ראש העיר ואת המנהיגות החינוכית.

בפתח הישיבה הציג ראש העירייה את ייחודיותה של אילת בכלל ובחינוך בפרט וכן את ההתפתחות העתידית של העיר עם פתיחת שדה התעופה החדש של אילת ע"ש "רמון", תכונית אסטרטגית לאילת וביצוע תוכניות הסכם הגג.

לצד זאת הציג ראש העירייה את האתגרים עמם מתמודדת העיר, ביניהם הריחוק הגיאוגרפי, גיוס אנשי מקצוע ביניהם מורים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאים וכדומה וכן פערי עלויות בנייה של מוסדות חינוך באילת המגיעים עד לכדי – 40% פער בין התקציב המאושר לבין הביצוע בפועל. בהקשר זה צוינה בניית קריית חינוך דתי, שתכלול את הישיבה התיכונית לכיתות ט'-י"ב, בניית בית ספר תיכון רביעי ברובע 6 בשחמון וכן בית ספר חדש לחינוך מיוחד הנבנה בעת הזו בעלות של 28 מיליון שקל.

במסגרת זו, ביקש ראש העירייה מהמנכ"ל לסיים את התהליך להעברת התקנה המיוחדת לאילת, שהכרחית לדבריו, על רקע מאפייניה הייחודים בין היתר גם בפערים בעלויות בניית מוסדות חינוך. המנכ"ל ששיבח את הפעילות החינוכית בעיר אילת בהובלת ד"ר דרורי גניאל, בישר לראש העירייה ולמנהיגות החינוכית, כי החל מהשנה הבאה יהיה תגמול דיפרנציאלי ליישובים ולא עוד חלוקה שווה בין רשויות ובתי ספר.

לאחר מכן דיבר המנכ"ל עם צוות המנהלים על מטרות מרכזיות בחינוך, כגון הקניית מיומנויות וכישורי חיים לתלמידים, על דמות הבוגר של מערכת החינוך, על חשיבות הידע, תיווך הידע ומקומו של המורה בתחום הקניית הידע, על ערכים וחשיבות החינוך הבלתי פורמלי וכן על קידום הישגים וצמצום פערים. המנכ"ל בחר בדרך ייחודית ללמוד עוד על מערכת החינוך באילת ושאל כל מנהל ומנהלת, שאלה ספציפית הנוגעת לבית הספר אותו הם מנהלים והציג באופן מרשים את תפיסתו החינוכית.