Local העיר שלי
שלט מהירות
רואים את מהירות הנהיגה
צילום: דוברות עיריית אילת

לראשונה באילת: שלט אלקטרוני המתריע על מהירות הנסיעה

מטרת השילוט, שהוצב ברחוב שדרות חטיבת הנגב בסמוך לצומת משעול האגס, הינה, להעלות את המודעות בקרב הנהגים ולגרום להם להאט את מהירות הנסיעה באמצעות הצגת מהירות הנסיעה והתרעה בזמן אמת

שלט אלקטרוני להצגת מהירות הנסיעה, הוצב כפיילוט ראשוני, ברחוב שדרות חטיבת הנגב בסמוך לצומת משעול האגס. השלט מדגם VIASIS 3000, של חברת "ריבק טכנולוגיות", הינו פרי יוזמתו של סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת בטיחות בטיחות בדרכים, אלי לנקרי, מנהלת המטה העירוני לבטיחות בדרכים, הדיה סיטרוק, וכחלק מתוכניתו הכוללת של שר התחבורה, ישראל כץ.

מטרת השילוט הינה, להעלות את המודעות בקרב הנהגים ולגרום להם להאט את מהירות הנסיעה באמצעות הצגת מהירות הנסיעה והתרעה בזמן אמת. לשלט צמוד תמרור 44 א' המורה על המהירות המקסימאלית המותרת בכביש (בחטיבת הנגב המהירות המותרת הינה 50 קמ"ש) והוא מהבהב בעת נסיעה במהירות העולה על המותר.

המערכת מורכבת מרדאר פנימי ומערכת אנרגיה סולארית, הנטענת באמצעות קרני השמש. בגוף השלט מותקנת סוללת גיבוי, כך שזו יכולה לתפקד גם בשעות החשיכה. המערכת מסוגלת להבחין בין מספר מכוניות החולפות האחת ליד השנייה שעוברות בהפרש קצר זו מזו, כך שהרכב הראשון שמתקרב לשלט נקלט ללא קשר לנתיב הנסיעה.

כל התנועות נמדדות על ידי המערכת ונרשמות בבסיס הנתונים בזיכרון פנימי הכולל למעלה מ- 500,000 מדידות ומשמש לצרכי דוחות וניתוחים סטטיסטיים. השלט הוצב בעיר לתקופת ניסיון, בת חודש ימים בלבד, לאחריה תחליט העירייה בשיתוף משרד התחבורה לגבי רישות באזורים נוספים בעיר.

לנקרי: "הצבת המערכת מהווה חלק מפעילות כוללת שמטרתה לצמצם ככל האפשר את תאונות הדרכים בתוך המרחב העירוני. אנו רוצים להמשיך במגמת הירידה בשנים האחרונות, הן במספר התאונות והן במספר הנפגעים מתאונות בעיר".