Local חדשות
תעודת בגרות
ממוצע ציונים גבוה (תמונה להמחשה)
צילום: מערכת

הצפון מוביל בציוני הבגרות באנגלית ובמתמטיקה 5 יחידות בתשע"ו

ממוצע הציונים בבגרות 5 יחל באנגלית במחוז הצפון עומד על 88 וב-5 יח"ל מתמטיקה על 82. שיעור הזכאים לבגרות מהלומדים במחוז הצפון עומד בתשע"ו על 63.97%

"ממוצע ציוני הבגרות לתשע"ו במחוז הצפון מצביע על הצלחות והישגים מעולים בקנה מידה ארצי בשני מקצועות הליבה: אנגלית 5 יחידות ומתמטיקה 5 יחידות. אני בהחלט שמחה, גאה ונרגשת. אבל, וזאת יש לדעת, זה לא מובן מאליו : זו תוצאה של עבודה סזיפית ועיקשת, השקעה בהכשרה ובהעצמת מורים בתחום הפרופסיה, הקצאה של משאבים וכלים ומעל לכל הרבה אהבה לתלמיד ולמורה המקצועי. אני מודה מעומק הלב לצוותי הפיקוח על האנגלית והמתמטיקה שעשו מלאכת קודש ושל ממש עבודה מצוינת , מדהימה ונפלאה בשני תחומים מרכזיים אלה", כך אמרה הבוקר (ראשון) מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך ד"ר אורנה שמחון.

דובר המחוז, דויד גורלי, מציין כי הישגי מחוז הצפון באנגלית 5 יח"ל עומדים על הציון 88 ובמתמטיקה על 82. הישגים נאים נוספים נרשמו באנגלית 4 יח'ל (81) ומתמטיקה 4 יח'ל (78) . בנוסף, שיעור הזכאים לבגרות מהלומדים במחוז הצפון עומד בתשע"ו על 63.97%. שיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות מהלומדים בי"ב בתשע"ו – 51.48% (עליה של כ- חצי אחוז לעומת תשע"ה).
במחוז צפון נרשמה עלייה של 1.4% בשיעור הזכאים לבגרות שנבחנו באנגלית 5 יח"ל בתשע"ו לעומת תשע"ה.

שיעור הזכאים לבגרות שנבחנו במתמטיקה 5 יח"ל במחוז הצפון עומד על 10.1% . כמו כן נרשמה עלייה בשיעור של כ- 0.4% בשיעור הזכאים שנבחנו במתמטיקה 4 יח"ל.