Local בריאות
בוחרים גליל, פקולטה לרפאוה
תוכנית בוחרים גליל
צילום: יואב בן בשט

רופאים בוחרים גליל

תוכנית "בוחרים גליל" הינה תוכנית ייחודית אשר נולדה כתוצאה ממחסור הולך וגדל ברופאים הבוחרים להשתלב במערכות הבריאות בצפון הארץ. התוכנית מכשירה סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות ללימודיהם ומאפשרת להם סטאז' בבתי החולים בצפון הארץ לצד השתלבות במיזמים חברתיים

יוזמה משותפת של המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הגליל, הסוכנות היהודית ומפעל הפיס בשיתוף הפקולטה לרפואה בצפת-בר אילן מכשירה סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות ללימודיהם ומאפשרת להם סטאז' בבתי החולים בצפון הארץ לצד השתלבות במיזמים חברתיים משמעותיים מחוץ לגבולות המקצוע.ההרשמה לתוכנית הראשונה, המיועדת לסטודנטים בפקולטה לרפואה בצפת כבר בעיצומה ופתיחתה תסמן את השנה השלישית לתוכנית: בהשקעה של מאות אלפי שקלים תעניק הרשות לפיתוח הגליל בשיתוף הסוכנות היהודית ומפעל הפיס מלגות בסך של  10,000 שקל לכל סטודנט. הסטודנטים מצדם, בנוסף ללימודים התובעניים יתרמו 140 שעות למיזמים בקהילה.שלומי אטיאס, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל: "מדובר ברופאי עתיד. דור עם אג'נדה חברתית מובהקת. חוץ מהמחויבות שלהם לקדושת החיים הם מחויבים לקדושת הקהילה. הם בוחרים  לממש ערכים של התיישבות, משפחה ,ותרומה לחיזוק האוכלוסיה. אין ספק כי הדור החברתי של הרופאים שייצא מהגליל לא רק שיתרום לשיפור מצב המחסור ההולך וגדל ברופאים ולביסוס שירותי בריאות ברמה גבוהה גם בצפון הארץ, כי אם יביא לגישה חדשה, הוליסיטית של רופאים המכירים בחשיבות הבריאות לא רק בתוך המרכז הרפואי אלא גם מחוץ לו-בסביבה החברתית".תוכנית "בוחרים גליל" הינה תוכנית ייחודית אשר נולדה כתוצאה ממחסור הולך וגדל ברופאים הבוחרים להשתלב במערכות הבריאות בצפון הארץ. התוכנית הינה יוזמה של הסוכנות היהודית, המשרד לפיתוח נגב גליל ובתי חולים גליל זיו- צפת ופוריה, מנוהלת על ידי הרשות לפיתוח הגליל.אל התוכנית מצטרפים סטודנטים לרפואה המגיעים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים על מנת ללמוד בפקולטה בצפת. התוכנית מייצרת לסטודנטים מערכת תומכת ומגבשת, במטרה לגבש את הקבוצה לכדי קהילה של רופאים צעירים בגליל עם סיום לימודיהם. התוכנית חושפת בפני הרופאים העתידיים את האפשרויות הרבות שקיימות בגליל, עוזרת לבטל סטיגמות קיימות ולחבר את הסטודנטים לגליל בעזרת עשייה חברתית ויזמות אישית וקבוצתית ותורמת להתפתחות האישית והמקצועית של הסטודנטים. לכל סטודנט נבנה מענה אישי, כלים ומידע המסייעים לבחור בסטאז' ובהתמחות בבתי החולים ולהקים את ביתם בגליל.מבין הפרויקטים החברתיים המיוחדים, בהם משתתפים הסטודנטים מעבר לתוכנית הלימודים והסטאג'ים הקליניים המקצועיים: קורס בשפה הערבית, קורסים וסדנאות לעיסוק בסוגיות חברתיות בישראל בכלל ובגליל בפרט, החולים, הרצאות העשרה בתחומי תזונה ואורח חיים בריא, מיזם סטודנטים למען בריאות ורפואה מונעת לתלמידי חט"ב ותיכון להסברה על הימנעות מעישון ומאלכוהול, ימי הסברה מיוחדים לציבור בבתי החולים, מהחייאה ועזרה ראשונה ועד למגוון נושאים בריאותיים, פעילויות חברתיות מגבשות לרופאי העתיד בינם ובין עצמם ועוד.