Local חדשות
ניידת ניטור אוויר
ניידת לניטור אוויר (תמונה להמחשה)
צילום: רוני מימון

זיהום אוויר גבוה מאוד בגליל ובגולן

מקומו של זיהום האוויר בסופת אבק כבדה שמגיעה ממזרח. המשרד להגנת הסביבה הנחה להפסיק פעילויות היוצרות פליטת חלקיקים מאתרי בנייה והקמת תשתיות וכן להימנע משריפות גזם חקלאיות, עד להתפוגגות האובך הטבעי

המשרד להגנת הסביבה מודיע כי היום (שלישי) נרשמים ריכוזים גבוהים מאוד של חלקיקים נשימים באזור הגליל המערבי, הגליל העליון והגולן. זיהום האוויר הגבוה קשור לזרימות מזרחיות והסעת אבק ממזרח לצפון הארץ.

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ממליצים לאוכלוסייה רגישה – ובעיקר לחולי לב, ריאות, קשישים, ילדים, ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ.

בעקבות זיהום האוויר החריג, המשרד פועל דרך איגודי הערים והיחידות הסביבתיות להעביר דרישות לכל הגופים המקימים תשתיות ויוצרים אבק בתחום הרשויות וכן המפעילים מחצבות. מנהלת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה, דורית זיס, הורתה להפסיק פעילות אשר יוצרת פליטות חלקיקים מאתרי בנייה והקמת תשתיות עד להתפוגגות האובך האזורי ובנוסף, להימנע משריפות גזם חקלאיות.

מצב זה בגליל ובגולן צפוי להמשיך במהלך כל היום. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לנתוני החיזוי ולנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.