Local חדשות
הגבהת סוללת חול בכינרת
הגבהת הסוללה
צילום: אבי אריש- רשות הכינרת

למרות מיעוט הגשמים: נערכים להצפות

בהשקעה של 3 מיליון שקלים הושלם פרויקט להגבהת הסוללה בתעלה המזרחית שבירדן למניעת הצפת אזורים מיושבים וחקלאיים

אגף ניקוז ונחלים ברשות הכינרת ומשרד החקלאות, השלימו פרויקט נרחב לאורך הסוללה המערבית בתעלה המזרחית שבירדן, בסמוך לישובים יסוד המעלה וקיבוץ חולתה, להגבהת הסוללה בכ-40 סנטימטרים, על מנת למזער את הסיכון לאירועי הצפות של השטחים החקלאיים והאזורים המיושבים באירועי גשם קיצוניים.

על פי נתוני רשות הכינרת, אחת לעשור בממוצע, מתקיים אירוע גשם קיצוני הגורם להצפות של ממש, מזיק משמעותית לשטחים החקלאיים הנפגעים במיליוני שקלים וריבוי המשקעים אף מהווה סכנה להצפת האזורים המיושבים ביסוד המעלה, חולתה וסביבתם.

בשל כך, קידמו ברשות הכינרת באמצעות אגף ניקוז, יחד עם משרד החקלאות, ביצוע של פרויקט להגבהת הסוללה באופן משמעותי, על מנת שהתעלה תוכל להכיל כמויות מים גדולות הרבה יותר ולמנוע הצפות של השטחים החקלאים והאזורים המיושבים.

במסגרת העבודות שנמשכו כחצי שנה, הוגבהה הסוללה המערבית בתעלה המזרחית בכ- 40 סנטימטרים, תוספת שעל פי מהנדסים ואנשי מקצוע נוספים, אמורה למנוע הצפות באזור זה. כמו כן, בוצעו עבודות לחיזוק הדפנות למניעת קריסת הסוללה. עלות הפרויקט נאמדת בכ- 3 מיליון שקלים.

אושרי ילוז, מהנדס אגף ניקוז ברשות הכינרת מציין, כי בשנת 2013 נפרצה הסוללה המערבית וכתוצאה מכך הוצפו השטחים החקלאיים ביסוד המעלה: "באירוע גשם משמעותי זה הייתה סכנה גם לאזורי המגורים. הפרויקט שבוצע מצמצם באופן משמעותי את הסיכון ומעניק ביטחון רב יותר לחקלאי האזור והתושבים גם באירועי גשם משמעותיים. אנו סבורים, כי קיימת חשיבות רבה להערכות מוקדמת וביצוע הפרויקט, גם ברצף של שנים בהם קיים מיעוט בכמות המשקעים".