Local נדלן
מיכל שרבט
אדריכלית מיכל שרבט
צילום: רוית טורקיה

שר האוצר מתכנן להרחיב את תוכנית מחיר למשתכן

בכוונת השר כחלון להרחיב את התוכנית לכל זכאי הדיור. אדריכלית מיכל שרבט, מומחית לתבע"ות עירוניות: "ניתן היה בנקל לייצר מאות אלפי יחידות דיור חדשות באמצעות שינויי תב"ע מושכלים בעשרות ערים, חלקן במרכז, חלקן בפריפריה"

בעקבות תוכנית שר האוצר משה כחלון להרחיב את מחיר למשתכן ולהגריל אותה לכל זכאי הדיור אומר ארז כהן, שמאי מקרקעין ומשפטן: "כחלון הפך בשלוש שנות כהונתו כשר על לנושא הדיור, את מחיר למשתכן למפעל הפיס ואת שוק הדיור כולו לגלגל רולטה".

לדברי כהן, "העובדה שמספר שיא של זכאים, כ-18 אלף, לא מימשו עד כה את זכותם לדירה מעורר תהיה רבתי לא רק לגבי ההגיון שבמחיר למשתכן, אלא הנזק ההולך וגדל שתוכנית זו גורמת לא רק לשוק הדיור כולו, ובתוך זה רבבות משפרי דיור, אלא גם לקהל עצמו שכחלון ניסה לפנות אליו בשלוש השנים האחרונות. לפרוטוקול: זוהי תכנית נישה היסטורית שלא כחלון המציא אותה, ושכבודה במקומה מונח שהפיכתה ל'מיין סטרים' של שוק הדיור גרמה לו לעיוות חסר תקדים, בזבוז בלתי נלאה של קרקע עם עלויות הקמה אדירות של שכונות חדשות, הרחבת הפערים בינן לבין השכונות הוותיקות באותן ערים, קפאון מלאכותי בשוק משפרי הדיור,מה שעלול לגרום כבר בקרוב להתפרצות ביקושים מחודשת ובסופו של דבר גם לתסכול של רבבות זכאים שלא יצליחו לעולם להגיע לדירה ובמקרה הטוב ירכשו בלית ברירה דירה במקום שמלכתחילה לא התכוונו להתגורר בו ואינו קרוב לא למקום עבודתם, לא למשפחה הגרעינית והחברים שלהם ולא למרכז הווייתם. תוכנית זו, אדגיש גם גרמה בשנים האחרונות להקפאה כמעט מוחלטת של ההתחדשות העירונית הכוללת ועם כל הכבוד לתמא 38, ממנה לא תגיע הישועה ליצירת היצע נאות לשוק הדיור. התחושה, לצערי, ששיקולים אלקטורלים של בחירות ממשמשות ובאות, משפיעים על מערכת קבלת ההחלטות בשוק הדיור ונשאלת השאלה האם רולטת הדיור הזו לא תהפוך להימור על כל הקופה בנוסח בלאק ג'ק??".

לדברי אדריכלית מיכל שרבט, מומחית לתבע"ות עירוניות: "ניתן היה בנקל לייצר מאות אלפי יחידות דיור חדשות באמצעות שינויי תב"ע מושכלים בעשרות ערים, חלקן במרכז, חלקן בפריפריה".

דוגמה מובהקת לכך, דלברי שרבט "הינה עיר פריפריה דוגמת עפולה, בה הוקם לתפארת רובע מגורים חדש, יזרעאל, בו עיקר הרוכשים היו ועודם משקיעים ממרכז הארץ שאינם מתכוונים כלל להתגורר בו, זאת בזמן שבעפולה הוותיקה ניתן היה בנקל להוסיף עוד אלפי יחידות דיור, לשדרג באופן דרמטי את חזות העיר ולייצר היצע דיור זמין לבני המקום, וכל זאת ללא העלויות האדירות של הקמת רובע מגורים חדש. לדוגמה הצלחתי בזעיר אנפין לקחת מתחם קטן בעפולה שהיה מיועד במקור לשתי יחידות דיור ולהפוך אותו לבניין בן 30 דירות. אני חוששת מאוד שההסתבכות בתוך מחיר למשתכן לא רק שלא תביא לפתרונות דיור נכונים, אלא תהפוך בדיעבד לסיר לחץ חברתי וכלכלי, בדיוק הפוך מכוונת המשורר".