Local חדשות
דיג חדשחדש
נאסר הדיג במכמורות (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

נאסר הדיג במכמורת מצפון לשמורת דור הבונים

האיסור נקבע במסגרת תקנות להגנת הים והסביבה הימית שקיבלה ועדת הכלכלה בכנסת. אישורן הסופי של התקנות, תלוי בהצגת הסכם חתום של משרד החקלאות מול דייגי המכמורת מהצפון, ובו מפורט ההסדר הכספי של המדינה מולם

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של ח"כ איתן כבל, אישרה ביום חמישי, לראשונה בתולדות המדינה, תקנות להגנה על הים והסביבה הימית.

התקנות כוללות, בין היתר, איסור על דיג מכמורת מצפון לשמורת דור הבונים, הגבלות על דיג מכמורת בין דור הבונים ודרומה, איסור על דיג בעונת הרבייה באתרים ימיים רגישים ועוד.

החברה להגנת הטבע פועלת בשנים האחרונות לשמירה והגנה על הים והסביבה הימית, פעילות שכללה, בין היתר, הגשת שני בגצ"ים בגין הנזקים אותם גורמים דייגי ספינות המכמורת לסביבה הימית.

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "אנחנו מברכים את הוועדה, את חברי הכנסת רועי פולקמן, תמר זנדברג ויעל כהן פארן, ואת העומד בראש הוועדה – ח"כ איתן כבל, על אישור התקנות, שהיו דבר נדרש וחיוני, לאור הנזק האקולוגי המתמשך בים התיכון, שמתרחש כבר עשרות שנים, כתוצאה מפעילות דיג לא מבוקרת, המתבצעת בעיקרה על ידי ספינות המכמורת. הים שייך לכולם, ולא רק לקומץ של בעלי ספינות מכמורת. אנחנו מקווים כי הים והסביבה הימית יתאוששו לאט לאט מהפגיעה הקשה שאותה הם חוו עד כה". עוד אמרו בחברה להגנת הטבע כי, "משמעות ההחלטה היא הגנה על כשני מיליון דונם של ים" .

יו"ר הוועדה, כבל, הודיע בסוף הדיון כי אישורן הסופי של התקנות, תלוי בהצגת הסכם חתום של משרד החקלאות מול דייגי המכמורת מהצפון, ובו מפורט ההסדר הכספי של המדינה מולם.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל הודה ליו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל אשר ראה יחד עם המשרד את הצורך הדחוף באישור התקנות לטובת שמירה על משאב הדגה, גם עבור הדייגים המתפרנסים מדיג כיום וגם עבור הדורות הבאים. השר ציין כי "אני מברך על אישור התקנות ומודה לאנשי המקצוע במשרד שעבדו על התקנות ולחברי וועדת הכלכלה והיו״ר איתן כבל על אישור התקנות, שנועדו לשמור על משאב הדגה ועל הסביבה הימית תוך איזון בין הדרישות הסביבתיות וצרכי הדייגים המתפרנסים מדייג. ישנה חשיבות רבה לשמירה על הים ועל מצב הדגה שהולך ומדלדל בעקבות דיג יתר. גם מבקר המדינה כתב בעבר דו״ח ביקורת על חוסר הטיפול בהידלדלות כמות הדגים בחופי הים בישראל. לכן, אחרי עבודה ארוכה ואינטנסיבית, ניסחו אנשי המקצוע במשרד החקלאות תקנות עדכניות שלאורך זמן יעצרו את המגמה השלילית של הידלדלות הדגים בים ובהמשך ישפרו משמעותית את התפתחות הדגים ובהכרח את ענף הדיג בישראל".

ניר פרוימן מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות "לאחר מאמצים רבים ולאחר עבודה מקצועית וממושכת, הצוות המקצועי באגף הדיג במשרד החקלאות ניסח תקנות מקיפות המסדירות את שיטות הדיג במדינת ישראל המגדירות את שיטות הדיג המותרות והאסורות בים התיכון, בכנרת ובמפרץ אילת וזאת, במטרה להגן על הסביבה הימית, אזורי קינון חשובים והתפתחות דגים צעירים. הכללת הגבלות למניעת הדייג בעונת הרבייה, הגדלת גודל החורים ברשתות הדייג והגבלת דייג המכמורת במרחב הים התיכון, יתרמו לשיפור משמעותי יתרמו לשיפור משמעותי של קיום משאב הדגה גם עבור הדייגים וגם עבור דורות הבאים".