Local העיר שלי
חיים געש, פורמט חדש ינואר 2017
חיים געש, יעד מרכזי
צילום: דוברות פרדס חנה-כרכור

פרדס חנה כרכור: מקדמים את אזור התעסוקה המורחב ממזרח ל-BIG

הרחבת המתחם בחלקו הצפוני של הישוב מקודמת לצד הקמת מתחם תעסוקה חדש בסמוך לתחנת הרכבת בישוב

בחודש האחרון עברה מועצת פרדס חנה כרכור משוכה נוספת לקראת הקמת אזור תעסוקה מורחב ממזרח למתחם BIG. אזור התעסוקה המיועד הינו חלק מתכנית המתאר החדשה של היישוב אשר שמה דגש בין השאר על קידום הכלכלה האורבנית בישוב.

המועצה פועלת בשנים האחרונות לקידום התכנית מול היזמים והרשויות בהיבטים השונים. אחת המגבלות המרכזיות שקיבלה מענה בשבוע האחרון הייתה פיתוח תחבורה תומכת למתחם התעסוקה החדש.

בפגישה שנערכה בשבוע האחרון עם מתכננת המחוז של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה ונציגת משרד התחבורה ויועץ התחבורה של הוועדה בנושא התחבורה הוצגה התכנית של השלכות תחבורתיות על האזור וסוכם על מתווה במסגרתו ניתן להתקדם עם התכנית.

ראש המועצה, חיים געש מבהיר ומציין כי, "פיתוח כלכלה אורבנית והגדלת עצמאותו הכלכלית של הישוב היא יעד מרכזי במדיניות שלנו ובהתאם לכך בתכנית המתאר החדשה. פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר מאפשרים גידול בהכנסות העצמיות, הרחבת אפשרויות התעסוקה באזור וקידומו הכלכלי והעסקי של הישוב הצומח".

עוד לדברי געש: "בשנים האחרונות אנו מקדמים במסגרת תכנית המתאר החדשה הרחבת אזור התעסוקה ממזרח למתחם ביג. נעדכן כי במקביל גם התכנית לפיתוח אזור תעסוקה חדש בסמוך לרכבת מתקדמת במרץ, התכניות נקלטו בוועדה המחוזית והדיון בנושא מתוכנן להיערך כבר בתחילת השנה הקרובה".

מהנדס המועצה, אריה רפפורט ציין כי: "התכנית הקיימת עברה שינויים והתאמות בשנים האחרונות כך שתהווה חלק בלתי נפרד מהמימוש הכלכלי של הישוב בתכנית המתאר. השטח החדש מיועד לשימושים מגוונים- תעסוקה ומלאכות זעירות אולמות אירועים ועוד בהתאם לצרכים המתפתחים של הישוב. תכנית המתאר החדשה שאושרה השנה מאפשרת יצירת בסיס כלכלי ארוך טווח ויציב לישוב בין השאר באמצעות הגדלת מוקדי התעסוקה באופן המספק מענה ראוי לפיתוח הישוב וצמיחתו".