Local העיר שלי
בניין בהרברט סמואל שיפוץ חזית
בניין ברחוב הרברט סמואל שישופץ
צילום: דוברות עיריית חדרה

מתיחת פנים לחמישה בתים משותפים בחדרה

בפרויקט משותף לעיריית חדרה והאגודה לתרבות הדיור, אושרו 5 בנייני מגורים לשיקום ושיפוץ חזיתות

חמישה בניינים בחדרה, אשר עמדו בקריטריונים שנקבעו מראש, אושרו לפרויקט שיקום ושיפוץ בנייני מגורים. מדובר בפרויקט שיזמה העירייה בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.

כזכור, ביוזמת ראש העירייה צביקה גנדלמן התקבלה החלטה במועצת העיר לתקציב של 2 מיליון שקלים עבור פרויקט שיפוץ חזיתות בבניינים המשותפים בחדרה. זאת בעקבות סיכום אליו הגיע ראש העירייה עם נציגי האגודה לתרבות הדיור על תמיכה כספית בגובה של כ-17 אחוז מהעלות של השיפוץ, שלא תעלה על סך 22 אלף שקל ליחידת דיור. תמיכה זו תהווה בסיס לעידוד שיפוץ חזיתות הבתים המשותפים.

במסגרת הפרויקט יחולק תקציב של 2 מיליון שקלים על-פי קריטריונים שנקבעו מראש ובפיקוח עורכי דין, לוועדי בתים שיציגו 100 אחוז הסכמת דיירים ויעמדו בכל הקריטריונים. בכדי להוציא לפועל את המיזם התקיים לפני מספר חודשים כנס חשיפת הפרויקט, באמצעות החברה הכלכלית חדרה, שאליו הוזמנו ראשי ועדי הבתים בבניינים המשותפים בעיר. בפני נציגי הוועדים הוצגה תוכנית השיפוץ שנועדה לשפר את פני חדרה בכל הבניינים הוותיקים ברחבי העיר. בכנס הוסבר תהליך שיפוץ החזיתות, משמעותו והליווי הצמוד הניתן מעיריית חדרה. כאמור, עד כה אושרו חמישה בניינים אשר עמדו בקריטריונים, והם אושרו כפיילוט בברכתו של ראש העירייה.

בימים הקרובים יוזמנו נציגי הבניינים, ביחד עם הקבלנים שהם בחרו, לחתימת הסכם לתחילת ביצוע עבודות השיפוצים. מדובר בבניינים הכוללים ביחד מעל 80 יחידות דיור: בניין ברחוב הגיבורים 52 א' כולל 30 יחידות דיור; בניין ברחוב אחד העם 22 כולל 17 יחידות דיור; בניין ברחוב הרברט סמואל 9 כולל 15 יחידות דיור; בניין ברחוב רח"ש 18 כולל 4 יחידות דיור; ובניין ברחוב הרצל 43 א' כולל 18 יחידות דיור. בנוסף לבניינים אלה נמצאים בניינים נוספים בשלבים שונים של מילוי הקריטריונים לשלב ב' של הפרויקט.