Local חדשות
כביש דרך היין ליד זכרון ינואר 2016
עבודות בפרויקט "דרך היין כביש 652"
צילום: חברת נתיבי ישראל

החל פרויקט "דרך היין כביש 652" בכניסה הדרומית לזכרון יעקב

הפרויקט מתבצע כחלק מפרויקט "נתיב לדירה" המקדם פיתוח ושדרוג תשתיות לטובת גידול אוכלוסייה ונדל"ן

משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל מעדכנים, כי החלו העבודות בפרויקט "דרך היין- כביש 652" בכניסה הדרומית לזכרון יעקב, במסגרת פרויקט "נתיב לדירה"- המקדם פרויקטים תחבורתיים תומכי דיור ופיתוח ושדרוג תשתיות, לטובת גידול אוכלוסייה ונדל"ן, בשיתוף רשות מקרקעי ישראל.

פרויקט "פארק היין" עתיד לקום בין פארק הנדיב לפארק אלונה ויכלול מתחם יחידות דיור חדשות ומתחם תיירות, אמנות ותרבות יין, יקבים תעשייתיים ויקבי בוטיק, כרמים, מרכזי מבקרים, אזורי נופש ופנאי, גן ציבורי ועוד. הפרויקט צפוי להביא לגידול ניכר בכמות התושבים בזכרון יעקב.

במטרה להנגיש את יחידות הדיור החדשות ומתחם התיירות וליצור חיבור תחבורתי בין המתחם לכבישים הראשיים, החלה חברת נתיבי ישראל בביצוע פרויקט "דרך היין כביש 652" במסגרתו: יוסדרו דרכי גישה לשכונת פארק היין, תוך מימוש תנאי ההיתר לבניית השכונה, ישודרג כביש 652 כולל הסדרת הצמתים, בהתאם לשלבי פיתוח "פארק היין", יוקמו שני מעגלי תנועה חדשים, בכניסה לגן הנדיב ובכניסה לשכונת "פארק היין". בנוסף, יוקם רצף מדרכות חדש להולכי רגל מהמעגל הדרומי הקיים ועד בית הספר אורט בנימינה.

מעבר לפיתוח הכבישים, נעשות פעולות לשימור הטבע בתוואי הפרויקט, הממוקם במסדרון אקולוגי, למען שמירה על חיי בעלי חיים, יוקם במסגרת הפרויקט מעבר אקולוגי תחתי בטוח עבור בעלי חיים העוברים ממערב, דרך בקעת הנדיב ותתבצע העתקת עצים ושימורם. כמו כן, תתבצע הסדרת ניקוז, פיתוח נופי, תאורה חדשה ועוד.

מנכ"ל חברת נתיבי ישראל ניסים פרץ: "הפרויקט מהווה תנאי הכרחי לאכלוס יחידות דיור חדשות שעתידות להיבנות בזכרון יעקב ויאפשר תשתית להמשך הבנייה במקום. מימוש פרויקט זה, שתבצע חברת נתיבי ישראל בעצם מיישמת הלכה למעשה את הסכם "נתיב לדירה" שעתיד להביא לשינוי לא רק בזכרון יעקב, אלא במקומות נוספים בארץ, בהם מתוכננים פרויקטים לפיתוח תשתיות שיאפשרו התקדמות מואצת בתחום הנדל"ן ושינוי במפת הדיור של ישראל".