Local חדשות
הדמיה מתחם 24 בחדרה
הדמיה של השכונה החדשה
צילום: יסקי מור סיון אדריכלים

אושרה להפקדה תכנית לשכונת מגורים חדשה בחדרה

התכנית "מתחם 24", הכוללת 3,500 יחידות דיור, משתרעת על 784 ממערב לכביש 4, מדרום לשכונות בית"ר וממזרח ליער חדרה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה אישרה להפקדה תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה, שתכלול 3,500 יחידות דיור בחדרה, ואשר הוצגה על-ידי המתכננים "יסקי מור סיון - אדריכלים ומתכנני ערים".

שטח התכנית, המכונה מתחם 24 (מאושר בתכנית המתאר), כ-784 דונם ממערב לכביש 4, מדרום לשכונות בית"ר וממזרח ליער חדרה. בדרום גובלת התכנית בשטחים חקלאיים פתוחים אשר דרומית להם מצוי פארק השרון.

עיקר התכנית: הקמת שכונת מגורים בבנייה רוויה, כולל יחידות דיור וכן שטחי מסחר ותעסוקה, שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים, מבנה לשימור (מבנה חוות אגודת דורשי ציון), ומערך דרכים פנימיות הכולל שבילי אופניים ומעברים עילי ותת קרקעי להולכי רגל.

התכנון המוצע הינו על-פי עקרונות תכנון בר קיימא בדגש על קרבה לשטחים הירוקים הסובבים כמו יער חדרה וקרבה למרכזי תעסוקה וצירי תחבורה ראשיים. את התכנית חוצה ציר דרך פקיעין המהווה המשך רחוב ביאליק מערבה כציר עירוני ראשי.

השטח הציבורי מוצע בהתאם למסומן בתכנית המתאר כאזור לקריית חינוך וספורט, כהמשך למתחם הקיים המשמש כחטיבת ביניים וחטיבה עליונה. יחד מתקבלת חטיבת שטח גדולה ומשמעותית לשימושים ציבוריים. כמו כן, מוצע פארק מרכזי המהווה רצועה ירוקה המקשרת בין חלקי השכונה ומהווה אגן ניקוז טבעי במתחם.

בשכונה מתוכננים סוגי בינוי מגוונים, מבנייה בת 7 קומות במזרח התכנית, בנייה בת 10 קומות במערב התכנית, בנייה של מגדלים בני 20 קומות במרכזה, וכן דיור מוגן בגבהים שונים.

מדובר בתכנית רחבת היקף, אשר במסגרת קידומה קיימה העירייה מפגש שיתוף ויידוע הציבור המיועד, בין היתר, לבעלי קרקעות הכלולות במתחם.