Local העיר שלי
אוטובוס פורמט חדש
מתגברים את התחבורה הציבורית (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

תחבורה ציבורית גם בחדרה הצעירה

בתום תהליך בשיתוף העירייה וחברת אגד, ובתיאום עם משרד התחבורה, שודרג קו 11א, שיעצור מעתה גם בתחנות חדשות בתוך השכונה

החל מהשבוע ניתן מענה של תחבורה ציבורית גם לשכונת חדרה הצעירה (קלרין). את המענה התחבורתי ייתן קו 11א אשר מסלולו כולל מעתה גם את חדרה הצעירה בקו סיבובי.

המסלול הוכן בשיתוף הצוותים המקצועיים של העירייה ושל אגד, בליווי מהנדס תחבורה יועץ לתחבורה ציבורית, ובתיאום עם משרד התחבורה.

במסלול המעודכן ייסע קו 11א עד צומת הרחובות בן צבי ורש"י, יפנה ימינה לרחוב רש"י, שמאלה לרחוב היסמין, שמאלה לרחוב הנבל, שמאלה לרחוב בן צבי, ימינה לרחוב פיינברג, ומשם ימשיך על-פי המסלול המקורי.
התחנה על הכביש הראשי בצומת הרחובות בן צבי והגיתית מובטלת, ואילו במסלול המעודכן נוספו תחנות חדשות בתוך השכונה, בצמתים רש"י והסיגלית, היסמין והנבל.

בעירייה מבטחים להמשיך לפעול לשפר ככל הניתן את מערך התחבורה הציבורית בעיר, וזאת בהמשך שיתוף פעולה עם חברת אגד ומשרד התחבורה.