Local העיר שלי
הדמיה היכל ספורט רב תכליתי
הדמיה של היכל הספורט הרב תחומי
צילום: דוברות עיריית חדרה

עיריית חדרה תקבל 30 מלש"ח כהלוואת פיתוח

עיריית חדרה הצליחה לגייס ממשרד הפנים הלוואת פיתוח להשלמת היכל הספורט הרב תכליתי ופיתוח שדרות מנחם בגין

בפגישת עבודה של הממונה על המחוז במשרד הפנים, רו"ח פאיז חנא, עם מנכ"ל עיריית חדרה, יעקב זיגדון, וגזבר העירייה, בועז חריף, התבשר מנכ"ל העירייה כי משרד הפנים אישר לעיריית חדרה הלוואת פיתוח בגובה 30 מיליון שקלים לקידום פרויקטים בעיר.

כזכור, בתוך שלוש שנים לכהונתו של ראש העירייה צביקה גנדלמן הצליחה העירייה לכסות את גרעון שוטף בגובה 22 מיליון שקלים, שהותירה הקדנציה הקודמת, ולהביא לייצוב המערכת. על מנת להבריא את העירייה ולפעול לצמצום הגרעון, הוביל ראש העירייה תכנית שכללה צמצום עלויות וקיצוץ בהוצאות, ומצד שני גיוס תקציבים ממשרדי ממשלה ורשויות לאומיות. ואכן, כבר בשנת 2014, השנה הראשונה לכהונתו, הצליח ראש העירייה לצמצם את הגרעון לכ-6 מיליון שקלים, ואילו השנים 2015 ו-2016 כבר הסתיימו באיזון תקציבי המעיד על ניהול כספי נכון ואחראי של העירייה, ללא שנאלצה לקחת הלוואות איזון לכיסוי מלאכותי של גרעונה, כפי שנעשה בקדנציות קודמות.

בעירייה אומרים כי "הניהול הכספי האחראי בהובלת גנדלמן מעורר הערכה במשרדי הממשלה, ובעקבות כך הצליחה העירייה לגייס הלוואות פיתוח שנועדו לפרויקטים לקידום ופיתוח חדרה לרווחתם וטובתם של תושבי העיר".

במסגרת זו אישר משרד הפנים גם את הלוואת הפיתוח הנוכחית בגובה 30 מיליון שקלים. לדברי זיגדון, 16 מיליון מהסכום ישמשו להשלמת בנייתו של היכל הספורט הרב תכליתי, ו-14 מיליון שקלים לפיתוח רחוב מנחם בגין המהווה את אחד משערי הכניסה לעיר.