Local העיר שלי
אורחים מחו"ל בטכנודע, נוב 2017
אורחים מחו"ל בטכנודע חדרה
צילום: דוברות הטכנודע

העולם מבקר בטכנודע חדרה

בחודש האחרון ביקור בטכנודע חדרה משלחת מאוסטרליה וניו-זילנד ומשלחת מהרטפורד, ארה"ב

טכנודע חדרה ממשיך להיות מוקד לביקורם מכל רחבי העולם. בשבוע האחרון ביקרו בטכנודע שתי משלחות מרתקות אשר באו להתרשם וללמוד מהפעילות הייחודית המתקיימת בטכנודע.

המשלחת הראשונה אשר הגיעה מאוסטרליה וניו-זילנד לוותה על ידי נספח ממשרד הכלכלה וביקרה בטכנודע כחלק מבחינה של שיתופי פעולה ויוזמות כלכליות וחברתיות. במהלך הביקור סיפר אחד מחברי המשלחת כי בימים אלו הוא שוקד על הקמת מרכז דומה בסידני.

במסגרת הסיור ביקרו האורחים במרכז חץ - המרכז המדעי לגיל הרך בו התרשמו מהדרך בה נעשה אגדות וסיפורים משמשים כפלטפורמה לקידום חשיבה מדעית בקרב ילדי הגן. כך בסביבת עמי ותמי הססגונית נכנסו הילדים והאורחים מעבר לים לעולם האגדות ודרך הסיפור של עמי ותמי למדו את נושא החושים.

המשלחת השנייה עשתה את כל הדרך לחדרה מהרטפורד, ארה"ב במסגרת ביקור של הקהילה היהודית בעיר. במסגרת הסיור ביקרו הנציגים האמריקאים ביחידה לסימולציה רפואית בה לקחו חלק משיעור שעסק בנזקי העישון והותאם לצורכיהם של קבוצת נערים בעלי צרכים מיוחדים.