Local בריאות
מלרד הלל יפה ביקור רופאים
ביקור רופאים במלר"ד "הלל יפה"
צילום: באדיבות משרד הדוברת "הלל יפה"

מלר"ד המרכז הרפואי "הלל יפה": מצטיין

המחלקה לרפואה דחופה של המרכז הרפואי "הלל יפה" קיבלה ציון 85.91 בדו"ח משרד הבריאות שבדק את כלל חדרי המיון בבתי החולים בארץ.

השבוע, פורסם דו"ח משרד הבריאות שבדק את כלל חדרי המיון (המחלקות לרפואה דחופה) בבתי החולים בארץ במגוון פרמטרים של איכות טיפול ושירות. במסגרת זו, זכה המרכז הרפואי "הלל יפה" להיכלל במקום השלישי בין כלל בתי החולים מבחינת ציון, ושלישי מבין בתי החולים הנחשבים בינוניים (דהיינו חדרי מיון הקולטים לתוכן לפחות 100,000 מטופלים בממוצע בשנה).

בין הפרמטרים שנבדקו: זמן שהייה בחדר מיון, זמן לקליטת המטופל והחלטה על המשך טיפול, זמן מעבר לאשפוז במחלקה ייעודית במידת הצורך, זמן לביצוע בדיקות דימות כגון CT, זמן טיפול באדם שהגיע עם שבץ מוחי, כמות אחיות ורופאים פר מטופל, הטמעת מערכת ניהול תורים וסקר שביעות מטופלים. הציון שקיבל המיון – 85.91 מעיד יותר מכול על המאמצים הרבים המושקעים מצד ההנהלה ומצד אנשי הצוות של המחלקה לרפואה דחופה בצומת דרכים חשוב זה בבית החולים.

ד"ר ג'לאל אשקר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה: "חדר המיון של המרכז הרפואי 'הלל יפה' קולט מידי יום בממוצע 350 איש לטיפול. המאמצים לתת טיפול מיטבי של הצוות במחלקה לרפואה דחופה הם רבים ונשענים על מציאות מורכבת במיוחד. אני שמח שכל התוכניות לשיפור שאנו עושים במהלך השנים האחרונות נושאות פרי, וגאה בצוות שלי על התוצאה".

ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי: "המלר"ד הוא המפגש הראשון של המטופל ומשפחתו עם בית החולים, הוא כור ההיתוך של כלל הצוותים המטפלים והתומכים בטיפול בבית החולים והינו תמונת הראי של הנעשה בכלל בית החולים בהיבטים של איכות הרפואה ובטיחות המטופל ואיכות השירות וחוויית המטופל. אני שמח על התוצאות המשקפות עשיה רבה ולא פשוטה, בלשון המעטה, ובטוחני כי מגמה זו רק תלך ותתעצם".

זה המקום לציין כי המחלקה לרפואה דחופה עומדת בפני תהליך שדרוג ושיפוץ שעלותו כ- 6 מיליון שקלים, זאת שוב, במאמצים להשקיע באחד המקומות המרכזיים בבית החולים ולטובת הקהילה באזור אותו משרת בית החולים. לנושא חשוב זה נרתמה גם עמותת הידידים של המרכז הרפואי.