Local בריאות
כנס אחיות כלליות הלל יפה פבר 2018
אלקה עמרם פותחת את כנם האחיות הכלליות הארצי
צילום: באדיבות משרד הדוברת "הלל יפה"

המרכז הרפואי הלל יפה מציג: כנס אחיות כלליות ארצי ראשון

כ-200 משתתפים, מכל בתי החולים בארץ, דנו בנושאים "בוערים" בתפקיד שהוא אחד מהחשובים במערכת הבריאות בבתי החולים בישראל. במסגרת הכנס התקבלה החלטה על הקמת גוף רשמי עבור קידום תפקיד האחיות הכלליות בכל התחומים.

השבוע, התקיים במרכז הרפואי הלל יפה כנס ארצי ראשון, שיוחד כולו לתפקיד האחות הכללית בבית החולים, תפקיד המהווה את הזרוע הארוכה של הנהלת בית החולים בשעות הערב, לילה, שבתות וחגים.

מדובר בכנס שאורגן ביוזמת אלקה עמרם, אחות כללית במנהל הסיעוד של המרכז הרפואי הלל יפה, ובגיבוי רחב היקף של הנהלת בית החולים. בכנס השתתפו אחיות כלליות מכל בתי החולים בארץ, לצורך הכנת הכנס ותכניו הוקמה ועדת היגוי שכללה אחיות כלליות מבתי חולים עמיתים. אחד התוצרים החשובים של יום זה הינה החלטה על הקמת גוף רשמי של האחיות הכלליות שיקדם את התחום העיסוק המקצועי ברמה הארצית.

"מדובר בתפקיד שאינו מוכר כמעט כלל לקהל הרחב, אך הוא אחד מהרגישים ביותר בבתי החולים בישראל", כך פתחה ד"ר שושי גולדברג, ראשת מנהל הסיעוד ואחות ראשית ארצית במשרד הבריאות את הכנס. "זהו תפקיד מגוון, מורכב, הדורש יכולת קבלת החלטות בזמן אמת, ניהול במקביל של כמה ערוצים, רגישות ומחויבות בלתי מתפשרת והבנה של בית החולים ומערכת הבריאות בכלולתה".

בדבריה ציינה לשבח את היוזמה לכנס ואת החשיבות להמשך כנסים כגון אלו למיצוב תפקיד האחות הכללית והתמודדות עם הקשיים הרבים המכילים אותו.

ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל בית החולים, שברך אף הוא, החל את דבריו בציון העובדה שהשם "אחות כללית", הוא אולי השם הרשמי, אבל המהות האמיתית היא מנהל תורן או אפילו מנהל כללי של בית החולים, זאת על שום מחויבויות התפקיד. אמירתו זו זכתה לתשואות מקהל הנוכחים.

דינה פיינבלט, מנהלת הסיעוד של המרכז הרפואי הלל יפה ציינה לשבח את תפקודן ומסירותן של האחיות הכלליות בהלל יפה, ונתנה סקירה על מהות התפקיד, הדגשים שלו, הצרכים הקיימים, בהווה ובעתיד, תוך שהיא מדגישה את הצורך לתת כלים נוספים לאחות הכללית לשם ייעול ושדרוג תפקידה.

בהמשך היום ניתנו הרצאות שנבחרו בקפידה בנושאים כגון: תחומי העיסוק והמשימות של האחות הכללית, סוגיות אתיות ומשפטיות שאיתן היא מתמודדת במהלך המשמרת, מערכות מחשוב ומידע ככלי עבור האחות הכללית, מקומה של האחות הכללית ותרומתה בקליטת אחיות חדשות בבית החולים, הצורך בפיתוח מיומנויות "רכות" לשם מתן תמיכה נפשית למטופלים קריטיים ולמשפחות ומיצוב מחדש של תפקיד האחות הכללית ומיצוי פוטנציאל התפקיד בהיבטים של מחקר, אקדמיה ועוד.

בסיום היום נערך מופע של תיאטרון פלייבק שדימה סיטואציות מורכבות מן העבודה השוטפת של האחות הכללית.

"משובים שקיבלנו מכל הנוכחים היו נפלאים", מסכמת אלקה עמרם את הכנס, "זה היה חשוב, פורה, מלמד ומסמן מגמות לעשיה עתידית ועל כך אני מברכת את כל מי שנתן ידו להצלחת הכנס".