Local נדלן
ארז כהן (שמאי) פברואר 2017
ארז כהן. פגיעה בליבת השוק
צילום: חן ליאופולד

"כשלון ידוע מראש"

סקירה שבועית שפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מצביעה על ירידה של 14% בהיקף עסקאות הנדל"ן ב-2017

הסקירה השבועית שפרסם השבוע הכלכלן הראשי במשרד האוצר מצביעה על כך שבשנת 2017 חלה ירידה של 14% בהיקף עסקאות הנדל".

לדברי ארז כהן, שמאי ומשפטן מדובר ב"כישלון קולוסאלי של האוצר וכחלון שהיה צפוי מראש". כהן מוסיף ומסביר כי, "מדיניות שמבוססת על 'מחיר למשתכן', לא רק שלא יכולה להגדיל את מספר התחלות הבנייה ומספר העסקאות במשק, היא אף גרמה השנה לבלימה משמעותית של עסקאות, פגעה בליבת השוק וחמור מכך לא יצרה לא פתרונות דיור לזוגות צעירים והושיבה רבבות משפרי דיור על הגדר".

הערכת משרד "ארז כהן שמאות מקרקעין" היא כי כבר ב-2018 תהיה התפרצות מחודשת של עליות מחירים בשוק בשיעור של כ-3-5% בשנה הקרובה זאת למרות ובניגוד גמור לתרחישים לכאורה של הלמ"ס ומשרד האוצר. כהן: "התחזית שלי: שר האוצר ייאלץ בסופו של דבר לצמצם את מחיר למשתכן לממדיה העתידיים ובד בבד להערכתי קיים חשש אמיתי להתפרצות מחודשת של עליות מחירים בשוק, זאת עקב התפרצות הביקושים הכבושים".

יהודה הרציג, בעלי "קבוצת הרציג נדל"ן" ומומחה להתחדשות עירונית, גורס כי הטעות של שר האוצר הוא בהזנחת האופציה של התחדשות עירונית: "הטעות הקריטית של כחלון הינה לא רק בכך ששם את יהבו על 'מחיר למשתכן', אלא בעיקר בכך שהזניח לחלוטין את האופציה היחידה לייצר עוד רבבות יחידות דיור לשנה והיא- התחדשות עירונית כוללת. מבדיקה שערכה הרציג נדל"ן מתברר כי קיים פוטנציאל לכ-900-800 אלף יחידות דיור במסגרת התחדשות עירונית, ומתוך זה תוספת קריטית של כ-20-15 אלף יחידות דיור לשנה שהיו מביאים את שוק הדיור תוך שנים ספורות אל חוף מבטחים".


צילום: חן ליאופולד